Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja

NN 9/2021 (3.2.2021.), Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja

ODBOR ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

190

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom, koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 105 od 25. rujna 2020. godine, utvrđene su pogreške te se daje

ISPRAVAK ODLUKE

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OBJAVLJIVANJU HRVATSKIH STANDARDA FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

1. U Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (»Narodne novine«, broj 105/20) u članku 1. točkama 1.45. i 1.46. umjesto broja 1.43.26. treba stajati broj 1.43.24.

2. U Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (»Narodne novine«, broj 105/20) u članku 17. točki 17.20.a. umjesto broja 17.70. treba stajati broj 17.20.

Predsjednik
Odbora za standarde
financijskog izvještavanja
Ivica Smiljan, v. r.