Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 21/2021 (1.3.2021.), Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

498

Nakon usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koja je objavljena u »Narodnim novinama« broj 14 od 12. veljače 2021. godine te se daje

ISPRAVAK ODLUKE

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

U Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 14/21.) u Osnovnoj listi ortopedskih i drugih pomagala iz članka 1. pod rednim brojevima 1541a, 1541b, 1547a i 1547b, u stupcu »Jedinica mjere« umjesto riječi: »kom« treba stajati riječ: »cm²«.

Klasa: 025-04/21-01/56

Urbroj: 338-01-01-21-01

Zagreb, 25. veljače 2021.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.