Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza

NN 22/2021 (3.3.2021.), Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza

Agencija za sigurnost željezničkog prometa

510

Na temelju članka 98. stavka 10. Zakona o sigurnosti i inter­operabilnosti željezničkog sustava (»Narodne novine«, broj 63/20), a u svezi s člankom 22. Pravilnika o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica (»Narodne novine«, broj 111/15) ravnatelj Agencije za sigurnost željezničkog prometa donosi

ODLUKU

O ZATVARANJU ZA PROMET POSTOJEĆEG ŽELJEZNIČKO-CESTOVNOG PRIJELAZA

I.

Ukida se postojeći željezničko-cestovni prijelaz na križanju željezničke pruge M101 DG – Savski Marof – Zagreb Gk u km 441+517 i nerazvrstane ceste u Zaprešiću.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 341-04/21-01/01
Urbroj: 387-03-01-21-03
Zagreb, 24. veljače 2021.

Ravnatelj
Želimir Delač, dipl. ing. el., v. r.