Odluka o oslobođenju od obveze plaćanja zakupnine, najamnine i naknade za korištenje stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske zbog potresa koji je pogodio područje Sisačko- moslavačke županije, Karlovačke županije, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije i Grada Zagreba

NN 23/2021 (5.3.2021.), Odluka o oslobođenju od obveze plaćanja zakupnine, najamnine i naknade za korištenje stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske zbog potresa koji je pogodio područje Sisačko- moslavačke županije, Karlovačke županije, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije i Grada Zagreba

Vlada Republike Hrvatske

514

Na temelju članka 1., članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. ožujka 2021. donijela

ODLUKU

O OSLOBOĐENJU OD OBVEZE PLAĆANJA ZAKUPNINE, NAJAMNINE I NAKNADE ZA KORIŠTENJE STANOVA I POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZBOG POTRESA KOJI JE POGODIO PODRUČJE
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE, KARLOVAČKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I GRADA ZAGREBA

I.

Ovlašćuje se Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine da u ime Republike Hrvatske, zbog potresa koji je 28. i 29. prosinca 2020. pogodio područje Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije i Grada Zagreba, oslobodi obveze plaćanja zakupnine, najamnine i naknade za korištenje zakupnike, najmoprimce i korisnike poslovnih prostora i stanova u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, a koji su nakon pregleda zgrada označeni kao N1 (neuporabljivo – zbog vanjskog utjecaja) i N2 (neuporabljivo – zbog oštećenja), počevši od siječnja 2021. do ponovne mogućnosti korištenja poslovnih prostora i stanova oštećenih u potresu, pod uvjetom:

1. da je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine nakon provedenog očevida i putem procjene oštećenja građevina nakon potresa u bazi podataka Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo utvrdilo stupanj oštećenja za koji je predviđen otpis potraživanja

2. da od dana potresa zakupnik, najmoprimac odnosno korisnik ne koristi poslovni prostor ili stan.

II.

Zadužuje se Skupština društva Državne nekretnine d.o.o. da donese potrebne odluke i poduzme potrebne radnje za oslobođenje od obveze plaćanja zakupnine, najamnine i naknade za korištenje, sukladno točki I. ove Odluke, zakupnike, najmoprimce i korisnike poslovnih prostora i stanova kojima upravlja društvo Državne nekretnine d.o.o.

III.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/44

Urbroj: 50301-05/31-21-3

Zagreb, 4. ožujka 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.