Odluka o davanju ovlasti Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje da korisnike stambenih jedinica u vlasništvu Republike Hrvatske na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije privremeno oslobodi plaćanja najamnine zbog posljedica potresa nakon 28. prosinca 2020. godine

NN 23/2021 (5.3.2021.), Odluka o davanju ovlasti Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje da korisnike stambenih jedinica u vlasništvu Republike Hrvatske na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije privremeno oslobodi plaćanja najamnine zbog posljedica potresa nakon 28. prosinca 2020. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

515

Na temelju članka 1., članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), a u vezi s člankom 24. stavkom 1. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (»Narodne novine«, br. 106/18. i 98/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. ožujka 2021. donijela

ODLUKU

O DAVANJU OVLASTI SREDIŠNJEM DRŽAVNOM UREDU ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE DA KORISNIKE STAMBENIH JEDINICA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU SISAČKO-MOSLAVAČKE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE PRIVREMENO OSLOBODI PLAĆANJA NAJAMNINE ZBOG POSLJEDICA POTRESA NAKON 28. PROSINCA 2020. GODINE

I.

Ovlašćuje se Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje (u daljnjem tekstu: Središnji državni ured) da, u ime Repub­like Hrvatske, zbog posljedica potresa koji su nakon 28. prosinca 2020. pogodili područje Sisačko-moslavačke županije, oslobodi od obveze plaćanja najamnine korisnike (najmoprimce) stambenih jedinica u vlasništvu Republike Hrvatske, kojima upravlja Središnji državni ured, i to:

– u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. sve korisnike (najmoprimce), osim onih na području Općine Topusko i gradova Novske i Kutine, na kojem području se oslobađaju obveze plaćanja najamnine korisnici (najmoprimci) samo onih stambenih jedinica koje su temeljem procjene ovlaštenih statičara označene kao N1 (neuporabljivo – zbog vanjskog utjecaja) ili N2 (neuporabljivo – zbog oštećenja) ili PN1 (potreban detaljan pregled) ili PN2 (potrebne mjere hitne intervencije)

– u narednom razdoblju od 1. srpnja 2021. do osiguranja odgovarajućeg stambenog zbrinjavanja, korisnike (najmoprimce) onih stambenih jedinica koje su na temelju procjene ovlaštenih statičara označene kao N1 (neuporabljivo – zbog vanjskog utjecaja) ili N2 (neuporabljivo – zbog oštećenja) ili PN1 (potreban detaljan pregled) ili PN2 (potrebne mjere hitne intervencije).

II.

Ovlašćuje se Središnji državni ured da, u ime Republike Hrvatske, zbog posljedica potresa koji su nakon 28. prosinca 2020. pogodili područje Karlovačke županije, oslobodi od obveze plaćanja najamnine u razdoblju od 1. siječnja 2021. do osiguranja odgovarajućeg stambenog zbrinjavanja, korisnike (najmoprimce) onih stambenih jedinica u vlasništvu Republike Hrvatske, kojima upravlja Središnji državni ured, koje su na temelju procjene ovlaštenih statičara označene kao N1 (neuporabljivo - zbog vanjskog utjecaja) ili N2 (neuporabljivo – zbog oštećenja) ili PN1 (potreban detaljan pregled) ili PN2 (potrebne mjere hitne intervencije).

III.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Središnji državni ured koji će donijeti uputu za provedbu ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/54

Urbroj: 50301-04/25-21-3

Zagreb, 4. ožujka 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.