Pravilnik o dopuni Pravilnika o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

NN 24/2021 (10.3.2021.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

538

Na temelju članka 49. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18, 42/20 i 117/20) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE RESTRUKTURIRANJE I KONVERZIJA VINOGRADA IZ NACIONALNOG PROGRAMA POMOĆI SEKTORU VINA ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2023. GODINE

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine (»Narodne novine«, br. 26/19 i 21/20) u tablici u PRILOGU VI. iza retka 3. dodaje se redak 4. koji glasi:

2021.31.026,67

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-01/14

Urbroj: 525-07/0144-21-2

Zagreb, 16. veljače 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.