Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2021.

NN 24/2021 (10.3.2021.), Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2021.

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

547

Na temelju članka 88. stavka 8. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 62/18, 115/18 i 102/19) i članka 22. točke 8. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, br. 28/14, 24/15, 73/19 i 147/20), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 1. ožujka 2021., donosi

ODLUKU

O NAJNIŽOJ MIROVINI ZA JEDNU GODINU MIROVINSKOG STAŽA OD 1. SIJEČNJA 2021.

Članak 1.

Najniža mirovina za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2021. iznosi 69,81 kn.

Članak 2.

Najniža mirovina određuje se ovisno o ukupnom broju godina mirovinskog staža, uz primjenu polaznog faktora iz članka 85. i mirovinskog faktora iz članka 87. Zakona o mirovinskom osiguranju.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2021.

Klasa: 041-01/21-02/2

Urbroj: 341-99-01/01-21-4

Zagreb, 1. ožujka 2021.

Predsjednica
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za mirovinsko osiguranje
Melita Čičak, v. r.