Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu odnosno zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2020.

NN 24/2021 (10.3.2021.), Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu odnosno zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2020.

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

550

Na temelju članka 34. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, broj 121/17 i 98/19) i članka 21. i 22. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, broj 28/14, 24/15, 73/19 i 147/20), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 1. ožujka 2021., donosi

ODLUKU

O OSNOVICAMA ZA UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSNOG BODA PREMA OSOBNOM ČINU, USTROJBENOM MJESTU ODNOSNO ZVANJU HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA ZA GODINU 2020.

Članak 1.

Za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: HRVI iz Domovinskog rata) utvrđuje se vrijednosni bod za određivanje invalidske mirovine iz članka 31. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji na temelju pripadajuće osnovice prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu odnosno zvanju, utvrđene ovom Odlukom.

Članak 2.

Za HRVI iz Domovinskog rata, radi izračuna invalidske mirovine prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu odnosno zvanju, određuju se sljedeće osnovice:

Činovi i ustrojbena mjestaOsnovice
Vojnik108.806,56
Pozornik115.620,23
Razvodnik (zastavnik HRM)123.775,05
Skupnik110.001,46
Zapovjednik desetine130.635,81
Zapovjednik voda138.728,64
Zapovjednik satnije166.480,33
Zamjenik zapovjednika bojne182.669,71
Zapovjednik bojne201.163,40
Zamjenik zapovjednika brigade219.655,86
Zapovjednik brigade219.655,86
Desetnik125.846,28
Vodnik134.887,36
Stožerni vodnik135.812,06
Narednik135.812,06
Nadnarednik136.585,52
Stožerni narednik141.034,15
Časnički namjesnik157.311,57
Zastavnik133.861,03
Poručnik (poručnik korvete)138.728,64
Natporučnik (poručnik fregate)150.290,90
Satnik (poručnik bojnog broda)166.492,32
Bojnik (kapetan korvete)182.669,71
Pukovnik (kapetan fregate)201.163,40
Brigadir (kapetan bojnog broda)219.655,86
Stožerni brigadir (komodor)238.148,28
Brigadni general (komodor)238.148,28
Zapovjednik zbornog mjesta201.163,40
Zapovjednik zbornog područja256.663,04
General bojnik (kontraadmiral)256.663,04
General pukovnik (viceadmiral)263.595,68
General zbora (admiral)270.528,36
Zapovjednik obrane grada201.163,40
Stožerni general (stožerni admiral)277.461,00

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2021.

Klasa: 041-01/21-02/2

Urbroj: 341-99-01/01-21-7

Zagreb, 1. ožujka 2021.

Predsjednica
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za mirovinsko osiguranje
Melita Čičak, v. r.