Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

NN 24/2021 (10.3.2021.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

Hrvatska energetska regulatorna agencija

552

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 3. ožujka 2021. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

I.

Tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom prema Metodologiji za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (»Narodne novine«, broj 20/19), za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. lipnja 2021., iznose kako slijedi:

Tarifne stavke za prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe

Tarifni modeliTarifne stavke za radnu energiju [kn/kWh]
ENJTENVTENNT
Visoki napon
0,62050,3650
Srednji napon
0,60630,3567
Niski naponPlavi0,5903

Bijeli
0,68030,4002
Crveni
0,59260,3486
Žuti0,4620Tarifne stavke nakon dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe

Tarifni modeliTarifne stavke za radnu energiju [kn/kWh]
ENJTENVTENNT
Visoki napon
0,70520,4148
Srednji napon
0,68900,4053
Niski naponPlavi0,6708

Bijeli
0,77310,4547
Crveni
0,67340,3961
Žuti0,5250


II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2021.

Klasa: 310-34/21-01/3
Urbroj: 371-06-21-5
Zagreb, 3. ožujka 2021.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.