Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda

NN 24/2021 (10.3.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

555

Na temelju odredbi članka 144. stavka 3. i članka 145. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014, 93/2015, 64/2018, 115/2018 i 58/2020) i članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/2015, 134/2015, 120/2016, 116/2018, 42/2020 i 47/2020), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 4. ožujka 2021. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GODIŠNJIM, TROMJESEČNIM I DRUGIM IZVJEŠTAJIMA OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA

Članak 1.

U Pravilniku o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda (»Narodne novine« broj 2/2020 i 98/2020) u Prilogu 6. (Podloga za izvještaj o likvidnosti imovine i pokriću obveza obveznog mirovinskog fonda) briše se prva tablica.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-03/04

Urbroj: 326-01-70-72-21-2

Zagreb, 4. ožujka 2021.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.