Odluka o opozivu dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici, sa sjedištem u Vatikanu, i dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske pri Suverenom Viteškom redu od Malte, sa sjedištem u Vatikanu

NN 26/2021 (12.3.2021.), Odluka o opozivu dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici, sa sjedištem u Vatikanu, i dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske pri Suverenom Viteškom redu od Malte, sa sjedištem u Vatikanu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

566

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvat­ske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96, 72/13, 127/13, 39/18 i 98/19) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/20-02/04, urbroj: 50301-15/28-21-08 od 3. ožujka 2021., donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

NEVEN PELICARIĆ opoziva se dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici, sa sjedištem u Vatikanu, i dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske pri Suverenom Viteškom redu od Malte, sa sjedištem u Vatikanu.

Ova Odluka stupa na snagu 31. ožujka 2021. godine.

Klasa: 018-07/21-02/08
Urbroj: 71-10-01/1-21-2
Zagreb, 8. ožujka 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.