Odluka o razrješenju savjetnika predsjednika Republike Hrvatske za vanjsku i europsku politiku

NN 26/2021 (12.3.2021.), Odluka o razrješenju savjetnika predsjednika Republike Hrvatske za vanjsku i europsku politiku

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

567

Na temelju odredbe članka 106. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) te članka 4. stavka 1. podstavka 3. Odluke o Uredu predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 18/20 i 41/20), donosim

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU SAVJETNIKA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE ZA VANJSKU I EUROPSKU POLITIKU

Dr. sc. ORSAT MILJENIĆ razrješuje se dužnosti savjetnika predsjednika Republike Hrvatske za vanjsku i europsku politiku.

Ova Odluka stupa na snagu 31. ožujka 2021. godine.

Klasa: 080-02/20-01/40
Urbroj: 71-10-01/1-21-2
Zagreb, 8. ožujka 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.