Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Dubrovnika, Općine Konavle, Općine Župa dubrovačka, Općine Dubrovačko primorje i Općine Ston

NN 26/2021 (12.3.2021.), Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Dubrovnika, Općine Konavle, Općine Župa dubrovačka, Općine Dubrovačko primorje i Općine Ston

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

580

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20 i 134/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i u vezi s člankom 5. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 134/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 12. ožujka 2021., donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O UVOĐENJU NUŽNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA PODRUČJE GRADA DUBROVNIKA, OPĆINE KONAVLE, OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA, OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE I OPĆINE STON

I.

Na prijedlog Stožera civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije u Odluci o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Dubrovnika, Općine Konavle, Općine Župa dubrovačka, Općine Dubrovačko primorje i Općine Ston (»Narodne novine« broj 21/21) točka IV. mijenja se i glasi:

»Nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju se u trajanju do 28. ožujka 2021.«

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 13. ožujka 2021.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-21-314

Zagreb, 12. ožujka 2021.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.