Rješenje o razrješenju predsjednice, zamjenika predsjednice, članova te tajnice i pomoćnice tajnice Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom

NN 28/2021 (19.3.2021.), Rješenje o razrješenju predsjednice, zamjenika predsjednice, članova te tajnice i pomoćnice tajnice Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

604

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i točke VIII. Odluke o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom (»Narodne novine«, br. 19/17., 3/20. i 14/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. ožujka 2021. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE, ZAMJENIKA PREDSJEDNICE, ČLANOVA TE TAJNICE I POMOĆNICE TAJNICE POVJERENSTVA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

1. Razrješuje se MARIJA PLETIKOSA dužnosti predsjednice Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom.

2. Razrješuje se ZORISLAV BOBUŠ, dr. med., imenovan kao predstavnik Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH, dužnosti zamjenika predsjednice Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom.

3. Razrješuju se dužnosti članovi Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom:

– ZVJEZDANA JANIČAR, imenovana kao predstavnica Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

– DUNJA SKOKO-POLJAK, dr. med., imenovana kao predstavnica Ministarstva zdravstva

– mr. sc. MARIJANA GOJČETA, imenovana kao predstavnica Ministarstva znanosti i obrazovanja

– JASNA PREPELJANIĆ, imenovana kao predstavnica Ministarstva financija

– SNJEŽANA JOSIPOVIĆ, imenovana kao predstavnica Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

– NIVES TOMLJENOVIĆ, imenovana kao predstavnica Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

– ANA FRANGEŠ, imenovana kao predstavnica Ministarstva pravosuđa

– KRISTINA RATKOVIĆ, imenovana kao predstavnica Ministarstva uprave

– TIJANA NOVAKOVIĆ, imenovana kao predstavnica Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja

– DANIJELA MAJKO, imenovana kao predstavnica Ministarstva hrvatskih branitelja

– ROMANA KUZMANIĆ OLUIĆ, imenovana kao predstavnica Ministarstva vanjskih i europskih poslova

– ZRINKA ŠPOLJARIĆ, imenovana kao predstavnica Ministarstva rada i mirovinskoga sustava

– MELITA HOLETIĆ, imenovana kao predstavnica Ministarstva kulture

– ANA DALMATIN MATIJAŠEVIĆ, imenovana kao predstavnica Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta

– TATJANA POPOVIĆ, imenovana kao predstavnica Ministarstva državne imovine

– SINIŠA JURIŠIĆ, imenovan kao predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova

– SANJA BAREZA, imenovana kao predstavnica Ministarstva turizma

– IVAN BARIČEVIĆ, imenovan kao predstavnik Središnjeg državnog ureda za šport

– INES LOKNAR-MIJATOVIĆ, imenovana kao predstavnica Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

– dr. sc. LELIA KIŠ-GLAVAŠ, imenovana kao predstavnica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

– dr. sc. ZDRAVKA LEUTAR, imenovana kao predstavnica Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

– VOJIN PERIĆ, imenovan kao predstavnik Hrvatskog saveza slijepih

– JADRANKA KRSTIĆ, imenovana kao predstavnica Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih

– JOZEFINA KRANJČEC, imenovana kao predstavnica Hrvatskog saveza udruga osoba s tjelesnim invaliditetom

– TOMISLAV VELIĆ, imenovan kao predstavnik Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize

– MARICA MIRIĆ, imenovana kao predstavnica Saveza društava distrofičara Hrvatske

– mr. sc. MIRJANA JAKOVČEV, imenovana kao predstavnica Hrvatskog saveza udruga osoba s intelektualnim teškoćama

– LEKE SOKOLAJ, imenovan kao predstavnik Hrvatskog saveza udruga invalida rada

– dr. sc. SANJA TARCZAY, imenovana kao predstavnica Hrvatskog saveza gluhoslijepih osoba Dodir

– BRANKA LUKIĆ, imenovana kao predstavnica Saveza društava multiple skleroze Hrvatske

– MANDA KNEŽEVIĆ, imenovana kao predstavnica Hrvatskih udruga paraplegičara i tetraplegičara

– ANTE KALINA, imenovan kao predstavnik Saveza civilnih invalida rata Hrvatske

– DANIJELA PERIĆ, imenovana kao predstavnica Zajednice županijskih zajednica, udruga i članova hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Republike Hrvatske

– JULIJANA ROSANDIĆ, imenovana kao predstavnica Zajednice udruga hrvatskih civilnih stradalnika iz Domovinskog rata Hrvatske

– LIDIJA PENKO, imenovana kao predstavnica Saveza udruga za autizam Hrvatske

– ANDREJA VELJAČA, imenovana kao predstavnica Koalicije za život u zajednici

– DENIS MARIJON, imenovan kao predstavnik Hrvatskog saveza udruga za mlade i studente s invaliditetom

– ALEKSANDRA MILKOVIĆ, imenovana kao predstavnica Hrvatskog saveza udruga OSIce

– dr. sc. TAMARA HORVAT KLEMEN, imenovana kao predstavnica Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva.

4. Razrješuju se dužnosti tajnica i pomoćnica tajnice Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom:

– ZVJEZDANA BOGDANOVIĆ, imenovana kao predstavnica Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, dužnosti tajnice

– IVA MUNZAR, imenovana kao predstavnica Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, dužnosti pomoćnice tajnice.

Klasa: 080-02/21-02/27

Urbroj: 50301-15/28-21-02

Zagreb, 11. ožujka 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.