Rješenje o imenovanju predsjednice, zamjenika predsjednice, članova te tajnice i pomoćnice tajnice Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom

NN 28/2021 (19.3.2021.), Rješenje o imenovanju predsjednice, zamjenika predsjednice, članova te tajnice i pomoćnice tajnice Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

605

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i točke VIII. Odluke o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom (»Narodne novine«, br. 19/17., 3/20. i 14/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. ožujka 2021. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNICE, ZAMJENIKA PREDSJEDNICE, ČLANOVA TE TAJNICE I POMOĆNICE TAJNICE POVJERENSTVA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

1. Imenuje se MARIJA PLETIKOSA, državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, predsjednicom Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom.

2. Imenuje se ZORISLAV BOBUŠ, dr. med., predstavnik Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH, zamjenikom predsjednice Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom.

3. Za članove Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom, imenuju se:

– ZRINKA ŠPOLJARIĆ, predstavnica Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

– DUNJA SKOKO-POLJAK, dr. med., predstavnica Ministarstva zdravstva

– mr. sc. MARIJANA GOJČETA, predstavnica Ministarstva znanosti i obrazovanja

– JASNA PREPELJANIĆ, predstavnica Ministarstva financija

– ZLATKO DRAGANOVIĆ, predstavnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

– LILI MEKTEROVIĆ-RUŽIĆ, predstavnica Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

– ANA FRANGEŠ, predstavnica Ministarstva pravosuđa i uprave

– VEDRAN BLAŽEKA, predstavnik Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

– DANIJELA MAJKO, predstavnica Ministarstva hrvatskih branitelja

– ROMANA KUZMANIĆ OLUIĆ, predstavnica Ministarstva vanjskih i europskih poslova

– MELITA HOLETIĆ, predstavnica Ministarstva kulture i medija

– DUBRAVKA VUKOJA, predstavnica Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja

– IVANA SELNIK, predstavnica Ministarstva unutarnjih poslova

– SANJA BAREZA, predstavnica Ministarstva turizma i sporta

– dr. sc. TAMARA HORVAT KLEMEN, predstavnica Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva

– INES LOKNAR-MIJATOVIĆ, predstavnica Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

– dr. sc. LELIA KIŠ-GLAVAŠ, predstavnica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

– dr. sc. MARKO BULJEVAC, predstavnik Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

– VOJIN PERIĆ, predstavnik Hrvatskog saveza slijepih

– JADRANKA KRSTIĆ, predstavnica Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih

– JOZEFINA KRANJČEC, predstavnica Hrvatskog saveza udruga osoba s tjelesnim invaliditetom

– TOMISLAV VELIĆ, predstavnik Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize

– mr. sc. MIRJANA JAKOVČEV, predstavnica Hrvatskog saveza udruga osoba s intelektualnim teškoćama

– LEKE SOKOLAJ, predstavnik Hrvatskog saveza udruga invalida rada

– dr. sc. SANJA TARCZAY, predstavnica Hrvatskog saveza gluhoslijepih osoba Dodir

– DENIS MARIJON, predstavnik Hrvatskog saveza udruga za mlade i studente s invaliditetom SUMSI

– ALEKSANDRA MILKOVIĆ, predstavnica Hrvatskog saveza udruga OSIce

– BOJAN HAJDIN, predstavnik Hrvatskih udruga paraplegičara i tetraplegičara

– MARICA MIRIĆ, predstavnica Saveza društava distrofičara Hrvatske

– DIJANA ROGINIĆ, predstavnica Saveza društava multiple skleroze Hrvatske

– LIDIJA PENKO, predstavnica Saveza udruga za autizam Hrvatske

– ANTE KALINA, predstavnik Saveza civilnih invalida rata Hrvatske

– DANIJELA PERIĆ, predstavnica Zajednice županijskih zajednica, udruga i članova hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Republike Hrvatske

– RUŽICA BISAHA, predstavnica Zajednice udruga hrvatskih civilnih stradalnika iz Domovinskog rata Hrvatske.

4. Za tajnicu i pomoćnicu tajnice Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom, imenuju se:

– ZVJEZDANA BOGDANOVIĆ, predstavnica Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, tajnica

– MARIJANA DUMANČIĆ, predstavnica Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, pomoćnica tajnice.

Klasa: 080-02/21-01/37

Urbroj: 50301-15/28-21-02

Zagreb, 11. ožujka 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.