Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Brazilu, sa sjedištem u Rio de Janeiru

NN 29/2021 (24.3.2021.), Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Brazilu, sa sjedištem u Rio de Janeiru

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

622

Na temelju odredbe članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 10. stavka 5. i članka 17. stavka 2. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96, 72/13, 127/13, 39/18 i 98/19) i točke I. podtočke 5. Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-022-03/20-05/14, urbroj: 50301-21/22-21-5 od 10. ožujka 2021., donosim

ODLUKU

O OSNIVANJU KONZULATA REPUBLIKE HRVATSKE U SAVEZNOJ REPUBLICI BRAZILU, SA SJEDIŠTEM U RIO DE JANEIRU

Osniva se Konzulat Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Brazilu, sa sjedištem u Rio de Janeiru, na čelu s počasnim konzulom i konzularnim ovlastima nad konzularnim područjem koje obuhvaća područje regija: Região Centro-Sul Fluminense, Região Metropolitana, Região Noroeste Fluminense, Região Norte Fluminense, Região Serrana, Região da Costa Verde, Região das Baixadas Litorãneas i Região do Média Paraiba.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/21-01/03
Urbroj: 71-10-01/1-21-2
Zagreb, 17. ožujka 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.