Odluka o postavljanju počasnog konzula Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Brazilu, sa sjedištem u Rio de Janeiru

NN 29/2021 (24.3.2021.), Odluka o postavljanju počasnog konzula Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Brazilu, sa sjedištem u Rio de Janeiru

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

623

Na temelju odredbe članka 24. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96, 72/13, 127/13, 39/18 i 98/19) i točke III. podtočke 4. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE HRVATSKE U SAVEZNOJ REPUBLICI BRAZILU, SA SJEDIŠTEM U RIO DE JANEIRU

OTÁVIO AUGUSTO VILARINHO CARDOSO FILHO postavlja se za počas­nog konzula Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Brazilu, sa sjedištem u Rio de Janeiru i konzularnim ovlastima nad konzularnim područjem koje obuhvaća područje regija: Região Centro-Sul Fluminense, Região Metropolitana, Região Noroeste Fluminense, Região Norte Fluminense, Região Serrana, Região da Costa Verde, Região das Baixadas Litorãneas i Região do Médio Paraiba.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/21-05/05
Urbroj: 71-10-01/1-21-2
Zagreb, 17. ožujka 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.