Rješenje o razrješenju vršiteljice dužnosti ravnatelja Hrvatske akreditacijske agencije

NN 29/2021 (24.3.2021.), Rješenje o razrješenju vršiteljice dužnosti ravnatelja Hrvatske akreditacijske agencije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

625

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 7. stavka 1. Uredbe o osnivanju Hrvatske akreditacijske agencije (»Narodne novine«, br. 158/04., 44/05. i 30/10.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. ožujka 2021. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU VRŠITELJICE DUŽNOSTI RAVNATELJA HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE

Razrješuje se ANKICA BARIŠIĆ dužnosti vršiteljice dužnosti ravnatelja Hrvatske akreditacijske agencije.

Klasa: UP/I 080-02/21-02/46

Urbroj: 50301-15/07-21-02

Zagreb, 18. ožujka 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.