Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji jakih alkoholnih pića, etilnog alkohola, međuproizvoda i piva

NN 29/2021 (24.3.2021.), Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji jakih alkoholnih pića, etilnog alkohola, međuproizvoda i piva

Hrvatska gospodarska komora

642

Na temelju članka 28. Statuta Hrvatske gospodarske komore (»Narodne novine« br. 39/2016.), a u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13., 143/14., 115/16. i 106/18., 121/2019), člankom 26., stavkom 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17, 1/19 i 1/20) i Zakonom o trošarinama (»Narodne novine«, br. 106/18. i 121/19), člankom 28. stavkom 4. Pravilnika o trošarinama (»Narodne novine«, broj 1/2019 i 1/2020), Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore na 13. sjednici, 16. ožujka 2021. godine donosi

ODLUKU

O DOPUŠTENOJ VISINI TEHNOLOŠKOG MANJKA, KALA, KVARA, RASIPA I LOMA U PROIZVODNJI JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA, ETILNOG ALKOHOLA, MEĐUPROIZVODA I PIVA

Članak 1.

Odlukom o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji jakih alkoholnih pića, etilnog alkohola, međuproizvoda i piva (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuje se dopuštena visina manjka koji ne podliježe oporezivanju.

Članak 2.

Pod manjkom u smislu ove Odluke razumijevaju se gubici na proizvodima koji nastanu kod uobičajenog postupka manipuliranja robom ili kao posljedica prirodnih utjecaja na robu i sirovine u prometu, poslovanju, proizvodnji i skladištenju te kao posljedica tehnološkog procesa u proizvodnji i obradi sirovina i roba.

Članak 3.

Dopuštena manjkovi utvrđuju se na temelju iskustva struke do iznosa od:

1. JAKA ALKOHOLNA PIĆA, ETILNI ALKOHOL I MEĐUPROIZVODISTOPA
(%)
Proizvodnja (tehnološki manjak)
Manipulacija sirovinama i poluproizvodima (u proizvodnji)1,0
Priprema alkohola i destilata za kupažiranje1,5
Sastavljanje proizvoda/odležavanje (macelacija)3,0
Filtracija, hladna stabilizacija i punjenje1,0
2. PIVO
Proizvodni (tehnološki manjak) podrazumijeva razliku između volumena hladne sladovine sa sadržajem ekstrakta preračunatog na ekstrakt u osnovnoj sladovini gotovog standardnog ale ili lager piva i piva napunjenog u ambalažu. Tehnološki gubitak izračunava se za obračunsko razdoblje poslovne godine.
2.1. PROIZVODNJA OD SLADOVINE DO PIVA OTOČENOG U AMBALAŽU – LAGER/ALE PIVO PROIZVEDENO UOBIČAJENIM TEHNOLOŠKIM POSTUPCIMA:
Tehnološki gubitak u proizvodnji ale ili lager piva korištenjem uobičajenih tehnoloških postupaka varenja/fermentacije/filtracije/punjenje u ambalažu može iznositi ovisno o godišnjoj proizvodnji:
– pivovara s proizvodnjom do 3.000 hl/godišnje14
– pivovara s proizvodnjom od 3.000 do 50.000 hl/godišnje12
– pivovara s proizvodnjom većom od 50.000 hl/godišnje9
2.2. PROIZVODNJA OD SLADOVINE DO PIVA OTOČENOG U AMBALAŽU – LAGER/ALE PIVO PROIZVEDENO SPECIJALNIM TEHNOLOŠKIM POSTUPCIMA:
Tehnološki gubitak u proizvodnji specijalnog ale ili lager piva prilikom čega se uz uobičajene tehnološke postupke koriste i specijalne tehnike može iznositi ovisno o godišnjoj proizvodnji:
– pivo proizvedeno tehnikom suhog hmeljenja30
– pivo odležavano u drvenim bačvama
– pivo fermentirano miješanim mikrobnim kulturama
– pivo s maceratom voća
2.3. PROIZVODNJA OD KONCENTRIRANOG PIVA U CISTERNI DO PIVA OTOČENOG U AMBALAŽU:
Razlika između volumena koncentriranog piva koje ima višu koncentraciju ekstrakta i koje se do­rađuje i razrjeđuje s posebno pripremljenom vodom prije otakanja u ambalažu i piva otočenog u ambalažu, čini tehnološki gubitak koji se izračunava za obračunsko razdoblje poslovne godine.5
3. SKLADIŠNI I MANIPULATIVNI KALO0,5


Članak 4.

Manjak prema ovoj Odluci može se utvrđivati:

– neposredno nakon nastajanja;

– izvanrednim popisom robe:

– redovitim popisom robe, odnosno na drugi način utvrđen općim aktom poduzetnika – poreznog obveznika.

Članak 5.

Manjak u skladu s ovom Odlukom utvrđuje komisija, odnosno ovlaštena osoba određena općim aktom poduzetnika – poreznog obveznika i o tome sastavlja zapisnik.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-02/21-02/6
Urbroj: 311-02-00-00-21-3
Zagreb, 16. ožujka 2021.

Predsjednik
dr. sc. Luka Burilović, v. r.