Odluka o stavljanju izvan snage Općih obvezujućih pravila za uzgoj svinja s obrascem zahtjeva

NN 30/2021 (26.3.2021.), Odluka o stavljanju izvan snage Općih obvezujućih pravila za uzgoj svinja s obrascem zahtjeva

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

652

Na temelju članka 107. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) ministar gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s nadležnim tijelima donosi

ODLUKU

O STAVLJANJU IZVAN SNAGE OPĆIH OBVEZUJUĆIH PRAVILA ZA UZGOJ SVINJA S OBRASCEM ZAHTJEVA

I.

Ovom Odlukom stavljaju se izvan snage Opća obvezujuća pravila za uzgoj svinja s obrascem zahtjeva (»Narodne novine«, broj 140/14).

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/20-04/24
Urbroj: 517-03-1-3-1-21-8
Zagreb, 8. ožujka 2021.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.