Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta

NN 30/2021 (26.3.2021.), Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

653

Na temelju članka 314. stavka 1. Obiteljskog zakona (»Narodne novine«, broj 103/15 i 98/19) ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, donio je

ODLUKU

O MINIMALNIM NOVČANIM IZNOSIMA POTREBNIM ZA MJESEČNO UZDRŽAVANJE DJETETA

I. Minimalni novčani iznosi koji predstavljaju minimum iznosa ukupnih materijalnih potreba za mjesečno uzdržavanje maloljetnog djeteta u Republici Hrvatskoj koje je dužan platiti roditelj koji ne stanuje s djetetom, određuju se u postotku od prosječne mjesečne isplaćene neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske, koja za razdoblje od siječnja do prosinca 2020. iznosi 6.763 kn, prema Priopćenju Državnog zavoda za statistiku Broj: 9.1.1/12. od 19. veljače 2021. iznose:

– za dijete do 6 godina 17 % prosječne plaće 1.149,71 kn

– za dijete od 7 do 12 godina 20 % prosječne plaće 1.352,60 kn

– za dijete od 13 do 18 godina 22 % prosječne plaće 1.487,86 kn.

II. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta (»Narodne novine«, broj 39/20.)

III. Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu s danom 1. travnja 2021. godine.

Klasa: 552-07/21-02/23

Urbroj: 524-08-02-03/1-21-5

Zagreb, 19. ožujka 2021.

Ministar
Josip Aladrović, v. r.