Ispravak Pravilnika o postupku izbora županijskog vatrogasnog zapovjednika i zamjenika županijskog vatrogasnog zapovjednika odnosno vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba

NN 30/2021 (26.3.2021.), Ispravak Pravilnika o postupku izbora županijskog vatrogasnog zapovjednika i zamjenika županijskog vatrogasnog zapovjednika odnosno vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA

664

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom Pravilnika o postupku izbora županijskog vatrogasnog zapovjednika i zamjenika županijskog vatrogasnog zapovjednika odnosno vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba, koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 27 od 17. ožujka 2021. godine, utvrđena je pogreška te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O POSTUPKU IZBORA ŽUPANIJSKOG VATROGASNOG ZAPOVJEDNIKA I ZAMJENIKA ŽUPANIJSKOG VATROGASNOG ZAPOVJEDNIKA ODNOSNO VATROGASNOG ZAPOVJEDNIKA GRADA ZAGREBA

U Pravilniku o postupku izbora županijskog vatrogasnog zapovjednika i zamjenika županijskog vatrogasnog zapovjednika odnosno vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba (»Narodne novine«, br. 27/21), članak 19. stavak 2. ispravno glasi:

»Do imenovanja zamjenika županijskog vatrogasnog zapovjednika na temelju ponovljenog natječaja imenovat će se vršitelj dužnosti, ali najdulje na vrijeme od godine dana. Vršitelja dužnosti imenovat će županijski vatrogasni zapovjednik.«

Klasa: 011-01/21-03/03
Urbroj: 444-05/01-21-4
Zagreb, 22. ožujka 2021.

Glavni vatrogasni zapovjednik
Slavko Tucaković, univ. spec. oec., v. r.