Odluka o imenovanju povjerenika predsjednika Republike Hrvatske za sport

NN 32/2021 (31.3.2021.), Odluka o imenovanju povjerenika predsjednika Republike Hrvatske za sport

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

676

Na temelju odredbe članka 106. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) te članka 5. stavka 1. Odluke o Uredu predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 18/20 i 41/20), donosim

ODLUKU

O IMENOVANJU POVJERENIKA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE ZA SPORT

ŽELJKO JOVANOVIĆ imenuje se povjerenikom predsjednika Republike Hrvatske za sport.

Ova Odluka stupa na snagu 1. travnja 2021. godine.

Klasa: 080-02/21-01/03

Urbroj: 71-10-01/1-21-1

Zagreb, 10. ožujka 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.