Odluka o autorizaciji plovila za sakupljanje crvenog koralja (Corallium rubrum) s rokom važenja do 30. lipnja 2022. godine

NN 32/2021 (31.3.2021.), Odluka o autorizaciji plovila za sakupljanje crvenog koralja (Corallium rubrum) s rokom važenja do 30. lipnja 2022. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

682

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19) i na temelju članka 11. stavka 1. Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem (»Narodne novine«, br. 30/21), ministrica poljoprivrede donosi

ODLUKU

O AUTORIZACIJI PLOVILA ZA SAKUPLJANJE CRVENOG KORALJA (Corallium rubrum) S ROKOM VAŽENJA DO 30. LIPNJA 2022. GODINE

I.

Ovom Odlukom autoriziraju se plovila za sakupljanje crvenog koralja (Corallium rubrum) s rokom važenja do 30. lipnja 2022. godine na temelju uvjeta i kriterija propisanih Pravilnikom o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem (»Narodne novine«, br. 30/21) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

II.

Sukladno točki I. ove Odluke pravo na sakupljanje koralja uz upotrebu ronilačkih aparata i sjekirice za rezanje koralja ostvaruju sljedeća plovila s najvećim dopuštenim količinama ulova po odobrenju, za 2021. i 2022. godinu, do 30. lipnja 2022. godine:

Redni br.CFRReg.
oznaka plovila
Najveća
dopuštena
količina ulova za 2021. g. (kg)
Najveća
dopuštena
količina ulova za 2022. godinu, do 30. lipnja 2022. godine (kg)
1.HRV0000172001693-ST18592,5
2.HRV000017316265401-ST13567,5
3.HRV000000967340-ST11055
4.HRV000016264595-DB11055
5.HRV0000005421112-VD6030
6.HRV00000089133-DB6030
7.HRV00000148249-VS6030
8.HRV000003497657-VD6030
9.HRV000016231576-DB3517,5
10.HRV000015527104-ŠB3517,5

III.

Plovila iz točke II. ove Odluke ribolov smiju obavljati sukladno odredbama Pravilnika od dana stupanja na snagu ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-03/21-01/54

Urbroj: 525-13/0737-21-1

Zagreb, 26. ožujka 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.