Obavijest o izmjeni specifikacije proizvoda »Novigradska dagnja« zaštićena oznaka izvornosti

NN 32/2021 (31.3.2021.), Obavijest o izmjeni specifikacije proizvoda »Novigradska dagnja« zaštićena oznaka izvornosti

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

683

Ministarstvo poljoprivrede na temelju članka 90. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 118/18, 42/20 i 127/20 Odluka USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) objavljuje

OBAVIJEST

O IZMJENI SPECIFIKACIJE PROIZVODA »NOVIGRADSKA DAGNJA« ZAŠTIĆENA OZNAKA IZVORNOSTI

1. Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zaprimilo je 3. veljače 2021. godine izmijenjenu Specifikaciju proizvoda »Novigradska dagnja« – zaštićena oznaka izvornosti od podnositelja zahtjeva Udruge uzgajivača školjaka »Novigradska dagnja«, Gornja Otišina 21, 23240 Kruševo.

2. Svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u roku od 15 dana od datuma objave ove Obavijesti podnijeti prigovor na podneseni Zahtjev, sukladno članku 90. stavku 6. Zakona.

3. Sukladno članku 90. stavku 5. Zakona, nakon objave ove Obavijesti, na mrežnim stranicama Ministarstva (poljoprivreda.gov.hr) bit će objavljena izmijenjena Specifikacija proizvoda »Novigradska dagnja«.

4. Razlozi za ulaganje prigovora definirani su člankom 10. Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode.

Klasa: 310-26/19-01/89

Urbroj: 525-14/0882-21-10

Zagreb, 15. ožujka 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.