Pravilnik o izmjenama Pravilnika o davanju odobrenja za stavljanje lijeka u promet

NN 32/2021 (31.3.2021.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o davanju odobrenja za stavljanje lijeka u promet

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

687

Na temelju članka 26. stavka 7., članka 43. stavka 9., članka 51. stavka 3., članka 52. stavka 5., članka 53. stavka 6., članka 56. stavka 3., članka 60. stavka 4., članka 63. stavka 6., članka 69. stavka 4., članka 98. stavka 5. i članka 100. stavka 4. Zakona o lijekovima (»Narodne novine«, br. 76/13, 90/14 i 100/18) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19), ministar zdravstva uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O DAVANJU ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Članak 1.

U Pravilniku o davanju odobrenja za stavljanje lijeka u promet (»Narodne novine«, br. 83/13 i 28/20) u članku 9. stavku 3. podstavak 4. briše se.

Članak 2.

U članku 27. stavku 1. točka 4. briše se.

Članak 3.

U članku 40. stavku 3. podstavak 4. briše se.

Članak 4.

U članku 47. stavku 3. podstavak 3. briše se.

Članak 5.

U članku 49. u stavku 3. točka 11. briše se.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-04/04

Urbroj: 534-07-1-1/10-21-4

Zagreb, 25. ožujka 2021.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.