Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi

NN 32/2021 (31.3.2021.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

693

Na temelju članka 8. stavka 3., članka 13. i članka 18. stavka 1. Zakona o lijekovima (»Narodne novine«, br. 76/13, 90/14 i 100/18) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« broj 66/19), ministar zdravstva uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O KLINIČKIM ISPITIVANJIMA LIJEKOVA I DOBROJ KLINIČKOJ PRAKSI

Članak 1.

U Pravilniku o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi (»Narodne novine«, br. 25/15 i 124/15) u članku 16. stavku 3. podstavak 6. briše se.

Članak 2.

U članku 32. stavku 3. podstavak 3. briše se.

Članak 3.

U prilogu IV., Obrascu za podnošenje zahtjeva Središnjem etičkom povjerenstvu u postupku davanja mišljenja o prihvatljivosti kliničkog ispitivanja lijeka, redak 10. i riječi: »Potvrda o uplaćenoj pristojbi« brišu se.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-04/12

Urbroj: 534-07-1-1/10-21-4

Zagreb, 25. ožujka 2021.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.