Odluka o utvrđivanju ovlaštenih zdravstvenih ustanova u kojima se obavlja stručna procjena radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida po osnovi bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske za 2021. godinu

NN 32/2021 (31.3.2021.), Odluka o utvrđivanju ovlaštenih zdravstvenih ustanova u kojima se obavlja stručna procjena radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida po osnovi bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske za 2021. godinu

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

694

Na temelju članka 181. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17 i 98/19) ministar nadležan za zdravstvo, uz prethodno mišljenje ministra hrvatskih branitelja i ministra nadležnog za rad i mirovinski sustav, donosi

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU OVLAŠTENIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA U KOJIMA SE OBAVLJA STRUČNA PROCJENA RADI OSTVARIVANJA STATUSA HRVATSKOG RATNOG VOJNOG INVALIDA PO OSNOVI BOLESTI, POGORŠANJA BOLESTI ODNOSNO POJAVE BOLESTI KAO POSLJEDICE SUDJELOVANJA U OBRANI SUVERENITETA REPUBLIKE HRVATSKE, ZA 2021. GODINU

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se da su ovlaštene zdravstvene ustanove u kojima se obavlja stručna procjena, prije nalaza i mišljenja tijela vještačenja o uzroku i postotku oštećenja organizma radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida po osnovi bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, za 2021. godinu:

– Klinički bolnički centar Zagreb

– Klinički bolnički centar Rijeka

– Klinički bolnički centar Split

– Klinički bolnički centar »Sestre milosrdnice«

– Klinički bolnički centar Osijek

– Klinička bolnica Dubrava

– Klinička bolnica »Sveti Duh«

– Klinika za psihijatriju Vrapče

– Opća bolnica Varaždin

– Opća bolnica Pula

– Opća bolnica »Dr. Josip Benčević« Slavonski Brod

– Opća bolnica Zadar

– Opća bolnica Dubrovnik

– Županijska bolnica Čakovec

– Opća i veteranska bolnica »Hrvatski ponos« Knin

– Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar

– Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana

– Opća bolnica i bolnica branitelja Domovinskog rata Ogulin

– Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana

– Psihijatrijska bolnica Rab

– Psihijatrijska bolnica Ugljan

– Neuropsihijatrijska bolnica »Dr. Ivan Barbot« Popovača

– Psihijatrijska bolnica »Sveti Ivan«

– Opća županijska bolnica Vinkovci

– Opća bolnica »Dr. Ivo Pedišić« Sisak

– Opća županijska bolnica Požega

– Opća bolnica Virovitica

– Opća bolnica Šibensko-kninske županije

– Opća bolnica Karlovac

– Opća bolnica »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-07/03

Urbroj: 534-07-1-1/3-21-17

Zagreb, 24. ožujka 2021.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med. v. r.