Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Zagreba

NN 33/2021 (1.4.2021.), Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Zagreba

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

705

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20 i 134/20) a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i u vezi s člankom 5. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 134/20), članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i članka 9.a Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20 i 42/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 1. travnja 2021., donosi

ODLUKU

O UVOĐENJU NUŽNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA PODRUČJE GRADA ZAGREBA

I.

Na prijedlog Stožera civilne zaštite Grada Zagreba uvode se nužne epidemiološke mjere za područje Grada Zagreba.

II.

Nužne epidemiološke mjere iz točke I. ove Odluke su:

– obavezno korištenje maski za lice ili medicinskih maski u svim zatvorenim prostorima u kojima se obavljaju javne ili gospodarske djelatnosti te odvijaju manifestacije, kulturni ili drugi programi, vjerska ili druga društvena okupljanja, ako nije moguće održavanje fizičke distance od najmanje 2 metra

– na svim društvenim i javnim okupljanjima (manifestacije, priredbe, mise, obredi, sportska natjecanja i druga društvena i javna okupljanja) obavezno je pridržavanje epidemioloških mjera te uputa i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

– organizatori društvenih okupljanja koja su dopuštena i vlasnici ugostiteljskih objekata obvezni su kontrolirati provođenje epidemioloških mjera na tim okupljanjima, odnosno prostorima ugostiteljskih objekata

– ograničavanje rada ugostiteljskih objekata koji posluju u prostoru pružatelja usluge smještaja u sustavu socijalne skrbi, a koji nemaju poseban ulaz u prostor u kojem se pruža ugostiteljska usluga, isključivo za korisnike i zaposlenike pružatelja

– obveza za zakupce prostora kod pružatelja usluge smještaja u sustavu socijalne skrbi, koji obavljaju djelatnosti koje nisu obustavljene, da organiziraju svoj rad na način da se odredi vrijeme kada su usluge dostupne isključivo korisnicima, uz obveznu prethodnu dezinfekciju prostora i opreme

– pojačano provođenje nadzora propisanih epidemioloških mjera angažiranjem dodatnih snaga komunalnog i prometnog redarstva i civilne zaštite

– preporuka povećanja broja vozila (tramvaja i autobusa) u javnom gradskom prijevozu u opsegu koji je moguć, s obzirom na kapacitete ZET-a

– preporuka pojačanog nadzora neformalnih okupljanja u gradu Zagrebu

– preporuka održavanja sportskih treninga na otvorenim prostorima, gdje god je to moguće

– preporuka održavanja radionica i igraonica za djecu na otvorenim prostorima.

III.

Nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju se u trajanju do 15. travnja 2021.

IV.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 2. travnja 2021.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-21-333

Zagreb, 1. travnja 2021.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.