Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova

NN 33/2021 (1.4.2021.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

708

Na osnovi članka 26. točke 22. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) i članka 102. stavka 1. podstavka 4. Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 56/17., 73/17. – ispravak, 30/18., 35/18. – ispravak, 119/18., 32/19., 62/19., 94/19., 104/19., 22/20., 84/20., 123/20., 147/20. i 12/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 21. sjednici održanoj 26. ožujka 2021. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU POPISA POSEBNO SKUPIH LIJEKOVA

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova (»Narodne novine«, broj 144/20. i 14/21.) u Popisu posebno skupih lijekova iz članka 1. stavka 3. u 1. dijelu dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:

»

Šifra ATKNezaštićeno ime lijekaZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pakiranje lijeka
L01XY02 061pertuzumab + trastuzumabPhesgootop. za inj., boč. stakl. 1x(600 mg+600 mg)/10 ml
L01XY02 062pertuzumab + trastuzumabPhesgootop. za inj., boč. stakl. 1x(1200 mg+600 mg)/15 ml

«.

Brišu se šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:

»

Šifra ATKNezaštićeno ime lijekaZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pakiranje lijeka
L01BB06 061klofarabinEvoltrakonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x20 mg/20 ml
L01BB06 071klofarabinKlofarabin Makpharmkonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x20 mg/20 ml
L01BC07 061azacitidinVidazapraš. za susp. za inj., boč. stakl. 1x100 mg
L01BC07 071azacitidinAzacitidin Accordpraš. za susp. za inj., boč. stakl. 1x100 mg
L01BC07 081azacitidinAzacitidin Mylanpraš. za susp. za inj., boč. stakl. 1x100 mg

«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu petnaestoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/21-01/64

Urbroj: 338-01-01-21-01

Zagreb, 26. ožujka 2021.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.