Odluka o izmjeni naziva Moderne galerije u Nacionalni muzej moderne umjetnosti

NN 34/2021 (2.4.2021.), Odluka o izmjeni naziva Moderne galerije u Nacionalni muzej moderne umjetnosti

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

722

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 27. stavka 1. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93., 29/97. – ispravak, 47/99. – ispravak, 35/08. i 127/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. travnja 2021. donijela

ODLUKU

O IZMJENI NAZIVA MODERNE GALERIJE U NACIONALNI MUZEJ MODERNE UMJETNOSTI

I.

Naziv javne ustanove Moderna galerija, 10000 Zagreb, Andrije Hebranga 1, OIB: 94391499491, mijenja se i glasi: »Nacionalni muzej moderne umjetnosti«.

Javna ustanova može koristiti i engleski naziv koji glasi: »The National Museum of Modern Art«.

II.

Obvezuje se Upravno vijeće Moderne galerije da, u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke, uskladi Statut i druge opće akte s odredbama ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/79

Urbroj: 50301-04/25-21-2

Zagreb, 1. travnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.