Odluka o usklađivanju prosječnih koeficijenata troškova života u državama u kojima Republika Hrvatska ima predstavništva

NN 34/2021 (2.4.2021.), Odluka o usklađivanju prosječnih koeficijenata troškova života u državama u kojima Republika Hrvatska ima predstavništva

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

723

Na temelju članka 20. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96, 72/13, 127/13, 39/18 i 98/19) i članka 3. stavak 2. Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova (»Narodne novine«, broj 22/03, 48/03, 39/06, 36/07, 25/13, 48/18 i 15/19) donosim

ODLUKU

O USKLAĐIVANJU PROSJEČNIH KOEFICIJENATA TROŠKOVA ŽIVOTA U DRŽAVAMA U KOJIMA REPUBLIKA HRVATSKA IMA PREDSTAVNIŠTVA

I.

Ovom Odlukom, temeljem službene statistike Ujedinjenih naroda za 2020. godinu, usklađuju se prosječni koeficijenti troškova života u državama u kojima Republika Hrvatska ima predstavništva, utvrđeni u Prilogu II. Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova.

II.

Usklađeni prosječni koeficijenti iz točke I. ove Odluke su u Prilogu I. ove Odluke i njezin su sastavni dio.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2021.

Klasa: 011-02/21-01/98

Urbroj: 521-GT-01-01-21-1

Zagreb, 31. ožujka 2021.

Ministar
dr. sc. Gordan Grlić Radman, v. r.

PRILOG I.

KOEFICIJENTI TROŠKOVA ŽIVOTA

DMKUKoeficijenti
troškova života
(nova vrijednost)
ALŽIR – VELEPOSLANSTVO1,02
ANKARA – VELEPOSLANSTVO0,90
ATENA – VELEPOSLANSTVO0,95
BAGDAD – VELEPOSLANSTVO1,09
BAKU – VELEPOSLANSTVO1,03
BANJA LUKA – GENERALNI KONZULAT0,92
BEČ – STALNA MISIJA PRI OSCE, UN1,14
BEČ – VELEPOSLANSTVO1,14
BEOGRAD – VELEPOSLANSTVO0,97
BERLIN – VELEPOSLANSTVO1,03
BERN – VELEPOSLANSTVO1,27
BRATISLAVA – VELEPOSLANSTVO1,02
BRAZILIJA – VELEPOSLANSTVO0,98
BRUXELLES – STALNA MISIJA PRI EU1,07
BRUXELLES – STALNA MISIJA PRI NATO1,07
BRUXELLES – VELEPOSLANSTVO1,07
BUDIMPEŠTA – VELEPOSLANSTVO1,01
BUENOS AIRES – VELEPOSLANSTVO0,99
BUKUREŠT – VELEPOSLANSTVO0,96
CANBERRA – VELEPOSLANSTVO1,00
CHICAGO – GENERALNI KONZULAT1,11
COPENHAGEN – VELEPOSLANSTVO1,16
DEN HAAG – VELEPOSLANSTVO1,10
DOHA – VELEPOSLANSTVO1,12
DUBAI – VELEPOSLANSTVO1,10
DUBLIN – VELEPOSLANSTVO0,99
DUSSELDORF – GENERALNI KONZULAT1,03
FRANKFURT – GENERALNI KONZULAT1,03
HAMBURG – GENERALNI KONZULAT1,03
HELSINKI – VELEPOSLANSTVO1,07
ISTANBUL – VELEPOSLANSTVO0,90
JAKARTA – VELEPOSLANSTVO1,02
KAIRO – VELEPOSLANSTVO1,02
KIJEV – VELEPOSLANSTVO0,99
KOTOR – GENERALNI KONZULAT0,93
KUALA LUMPUR – VELEPOSLANSTVO1,08
KUVAJT – VELEPOSLANSTVO1,05
LISABON – VELEPOSLANSTO0,97
LIVNO – KONZULAT0,92
LONDON – VELEPOSLANSTVO1,09
LOS ANGELES – GENERALNI KONZULAT1,11
LJUBLJANA – VELEPOSLANSTVO0,99
MADRID – VELEPOSLANSTVO0,98
MELBOURNE – GENERALNI KONZULAT1,00
MILANO- GENERALNI KONZULAT1,05
MISSISSAUGA – GENERALNI KONZULAT1,07
MOSKVA – VELEPOSLANSTVO1,04
MOSTAR – GENERALNI KONZULAT0,92
MÜNCHEN – GENERALNI KONZULAT1,03
NEW DELHI – VELEPOSLANSTVO1,01
NEW YORK – GENERALNI KONZULAT1,19
NEW YORK – STALNA MISIJA PRI UN1,19
NUR – SULTAN – VELEPOSLANSTVO0,96
OSLO – VELEPOSLANSTVO1,09
OTTAWA – VELEPOSLANSTVO1,07
PARIS – VELEPOSLANSTVO1,10
PEČUH – GENERALNI KONZULAT1,01
PEKING – VELEPOSLANSTVO1,12
PERTH – KONZULAT1,00
PODGORICA – VELEPOSLANSTVO0,93
PRAG – VELEPOSLANSTVO1,01
PRETORIJA – VELEPOSLANSTVO0,97
PRIŠTINA – VELEPOSLANSTVO0,97
RABAT – VELEPOSLANSTVO0,97
RIM – VELEPOSLANSTVO1,05
SANTIAGO DE CHILE – VELEPOSLANSTVO1,02
SARAJEVO – VELEPOSLANSTVO0,92
SEOUL – VELEPOSLANSTVO1,23
SKOPJE – VELEPOSLANSTVO0,95
SOFIJA – VELEPOSLANSTVO1,00
STOCKHOLM – VELEPOSLANSTVO1,10
STRASBOURG – ST. MIS. RH PRI VE1,10
STUTTGART – GENERALNI KONZULAT1,03
SUBOTICA – GENERALNI KONZULAT0,97
SVETA STOLICA – VELEPOSLANSTVO1,05
SYDNEY – GENERALNI KONZULAT1,00
TEHERAN – VELEPOSLANSTVO0,98
TEL AVIV – VELEPOSLANSTVO1,16
TIRANA – VELEPOSLANSTVO0,96
TOKYO – VELEPOSLANSTVO1,17
TRST – GENERALNI KONZULAT1,05
TUZLA – GENERALNI KONZULAT0,92
VILNIUS – VELEPOSLANSTVO1,05
VITEZ – KONZULAT0,92
WARSZAWA – VELEPOSLANSTVO0,92
WASHINGTON – VELEPOSLANSTVO1,11
ZÜRICH – GENERALNI KONZULAT1,27
ŽENEVA – STALNA MISIJA PRI UN1,27