Rješenje o imenovanju predsjednice, zamjenice predsjednice, članica i zamjenika članica Vijeća za djecu

NN 35/2021 (6.4.2021.), Rješenje o imenovanju predsjednice, zamjenice predsjednice, članica i zamjenika članica Vijeća za djecu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

733

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i točke II. stavka 3. Odluke o osnivanju Vijeća za djecu (»Narodne novine«, broj 14/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. travnja 2021. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNICE, ZAMJENICE PREDSJEDNICE, ČLANICA I ZAMJENIKA ČLANICA VIJEĆA ZA DJECU

1. Imenuje se MARGARETA MAĐERIĆ, državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, predsjednicom Vijeća za djecu.

2. Imenuje se MARIJA BARILIĆ predstavnica Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, zamjenicom predsjednice Vijeća za djecu.

3. Za članice Vijeća za djecu, imenuju se:

– JOSIPA CRNOJA BARTOLIĆ, predstavnica Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

– mr. sc. VESNA ŠEREPAC, predstavnica Ministarstva znanosti i obrazovanja

– ANDREJA BIČANIĆ, dr. med., predstavnica Ministarstva zdravstva

– MAJA ZRNČIĆ, predstavnica Ministarstva kulture i medija

– ANITA MATIJEVIĆ, predstavnica Ministarstva unutarnjih poslova

– TIHANA BALIJA, predstavnica Ministarstva vanjskih i europskih poslova

– MIA BIČANIĆ ŠLOGAR, predstavnica Ministarstva pravosuđa i uprave

– SILVIA SAKAN, predstavnica Ministarstva financija

– JASMINKA BRSTILO, predstavnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade

– KLAUDIJA KREGAR OREŠKOVIĆ, predstavnica Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

– RENATA ŠANTEK, predstavnica Vrhovnog suda Republike Hrvatske

– ALBINA TISANIĆ, predstavnica Državnog odvjetništva Republike Hrvatske

– dr. sc. MARINA AJDUKOVIĆ, predstavnica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Studijskog centra socijalnog rada

– dr. sc. IVANA BORIĆ, predstavnica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

– dr. sc. GORDANA KERESTEŠ, predstavnica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Odsjeka za psihologiju

– IVANA ŠEŠO, predstavnica ustanova socijalne skrbi na području zaštite i promicanja prava djece

– ĐURĐICA PAVEŠIĆ-HERKOV, predstavnica ustanova socijalne skrbi na području zaštite i promicanja prava djece

– dr. sc. AIDA SALIHAGIĆ KADIĆ, predstavnica udruga na području zaštite i promicanja prava djece

– SANJA OREŠKOVIĆ VRBANEC, predstavnica udruga na području zaštite i promicanja prava djece

– IVANČICA RUBIDO, predstavnica udruga na području zaštite i promicanja prava djece

– SARA PREMERL PEŠTAJ, predstavnica djece.

4. Za zamjenike članica Vijeća za djecu, imenuju se:

– NADA PLAVŠIĆ MIJATOVIĆ, predstavnica Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

– dr. sc. DUBRAVKA BREZAK STAMAĆ, predstavnica Ministarstva znanosti i obrazovanja

– SANJA PREDAVEC, dr. med., predstavnica Ministarstva zdravstva

– MIA VRANJEŠEVIĆ, predstavnica Ministarstva kulture i medija

– DARIJA DELIĆ, predstavnica Ministarstva unutarnjih poslova

– KATARINA PEROČEVIĆ, predstavnica Ministarstva vanjskih i europskih poslova

– RENATA KORDIĆ, predstavnica Ministarstva pravosuđa i uprave

– TEA PEKO, predstavnica Ministarstva financija

– SANDRA SKORUŠEK BLAŽIČKO, predstavnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade

– MIHAELA MAŽURAN, predstavnica Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

– MELITA BOŽIČEVIĆ-GRBIĆ, predstavnica Vrhovnog suda Republike Hrvatske

– ANITA KALAJŽIĆ, predstavnica Državnog odvjetništva Republike Hrvatske

– dr. sc. MARIJANA KLETEČKI RADOVIĆ, predstavnica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Studijskog centra socijalnog rada

– dr. sc. NATALIJA LISAK ŠEGOTA, predstavnica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

– dr. sc. GORDANA KUTEROVAC JAGODIĆ, predstavnica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Odsjeka za psihologiju

– JADRANKA GOLAC ĆELAP, predstavnica ustanova socijalne skrbi na području zaštite i promicanja prava djece

– INES ZELJUG, predstavnica ustanova socijalne skrbi na području zaštite i promicanja prava djece

– SONJA BOROVČAK, predstavnica udruga na području zaštite i promicanja prava djece

– NATALIJA STANKOVIĆ, predstavnica udruga na području zaštite i promicanja prava djece

– BOŽICA RATAIĆ, predstavnica udruga na području zaštite i promicanja prava djece

– DOMINIK BRNČIĆ, predstavnik djece.

Klasa: 080-02/21-01/42

Urbroj: 50301-15/07-21-02

Zagreb, 1. travnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.