Rješenje o imenovanju predsjednika i članica Upravnog vijeća Hrvatske akreditacijske agencije

NN 35/2021 (6.4.2021.), Rješenje o imenovanju predsjednika i članica Upravnog vijeća Hrvatske akreditacijske agencije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

737

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 6. stavka 3. Uredbe o osnivanju Hrvatske akreditacijske agencije (»Narodne novine«, br. 158/04., 44/05. i 30/10.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. travnja 2021. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANICA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE

1. Imenuje se ZVONIMIR NOVAK predsjednikom Upravnog vijeća Hrvatske akreditacijske agencije.

2. Za članice Upravnog vijeća Hrvatske akreditacijske agencije, imenuju se:

– NINA ČULINA

– ELIZABETA KOS

– DUNJA MAZZOCCO DRVAR

– MIRA MAVER ČULJAK.

Klasa: 080-02/21-01/46

Urbroj: 50301-15/07-21-02

Zagreb, 1. travnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.