Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2021. godini

NN 37/2021 (9.4.2021.), Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2021. godini

Ministarstvo poljoprivrede

763

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19) i članka 5. stavka 1. Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius) (»Narodne novine«, br. 39/18, 35/19, 37/20 i 30/21), ministrica poljoprivrede donosi

ODLUKU

O AUTORIZACIJI PLOVILA ZA RIBOLOV IGLUNA (XIPHIAS GLADIUS) U 2021. GODINI

I.

Ovom Odlukom autoriziraju se plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2021. godini na temelju uvjeta i kriterija propisanih Pravilnikom o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius) (»Narodne novine«, br. 39/18, 35/19, 37/20 i 30/21) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

II.

Sukladno točki I. ove Odluke, pravo na korištenje Državne kvote u ribolovu igluna (Xiphias gladius) plutajućim parangalom ostvaruju sljedeća plovila s individualnim kvotama po plovilu:

Redni brojCFR broj plovilaRegistarska oznaka ili ime plovilaIndividualna kvota (kg)
1.HRV000001409211112-VD1.429,6
2.HRV00000048420-CT2.837,6
3.HRV000000905155-CT2.037,6
4.HRV000001028156-CT1.729,6
5.HRV00000118212-KŽ1.993,6
6.HRV000001347KRALJICA MIRA1.197,6
7.HRV000001354563-VD5.838,6
8.HRV00000148156-TG3.267,6
9.HRV000001790341-CT1.890,6
10.HRV000002120212-TI966,6
11.HRV000002127215-KŽ2.247,6
12.HRV00000247112-CT1.289,6
13.HRV00001519021-KŽ4.525,6
14.HRV0000158371586-BG2.151,6
15.HRV0000160031103-ŠB1.117,6
16.HRV000016154999-VD1.079,6
17.HRV000016180179674-KŽ3.208,2
18.HRV000017295256076-KŽ4.659,6
19.HRV000016231576-DB5.145,6
20.HRV000016903251480-SO1.366,6


III.

Sukladno točki I. ove Odluke, pravo na korištenje Državne kvote u ribolovu igluna (Xiphias gladius) panulom i odmetom po olimpijskom principu s ograničenjem ukupnog ulova po plovilu od 500 kg, ostvaruju sljedeća plovila:

Redni brojCFR broj plovilaRegistarska oznaka ili ime plovila
1.HRV0000000469-TT
2.HRV000000265675-VD
3.HRV000001347KRALJICA MIRA
4.HRV000001354563-VD
5.HRV000001609700-VD
6.HRV000001900151-MU
7.HRV000016903251480-SO
8.HRV000002120212-TI
9.HRV000003570755-VD
10.HRV000017080403-TI
11.HRV0000158661442-PU
12.HRV00001587945-SR
13.HRV0000169812440-PU
14.HRV000016109LIMINI
15.HRV0000161491463-BG
16.HRV000016155194-RG
17.HRV0000010028-TP
18.HRV000017295256076-KŽ
19.HRV000016231576-DB
20.HRV0000168151417-ŠB

IV.

Plovila iz točaka II. i III. ove Odluke ribolov smiju obavljati sukladno odredbama Pravilnika od dana stupanja na snagu ove Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-03/21-01/55
Urbroj: 525-13/0797-21-1
Zagreb, 2. travnja 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.