Odluka o izmjeni Odluke o zabrani sakupljanja školjkaša (Bivalvia), puževa (Gastropoda), spužava (Spongia) i bodljikaša (Echinodermata) u Paškom zaljevu

NN 37/2021 (9.4.2021.), Odluka o izmjeni Odluke o zabrani sakupljanja školjkaša (Bivalvia), puževa (Gastropoda), spužava (Spongia) i bodljikaša (Echinodermata) u Paškom zaljevu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

764

Na temelju članka 12. stavka 5. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17, 130/17 i 14/19) ministrica poljoprivrede donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O ZABRANI SAKUPLJANJA ŠKOLJKAŠA (BIVALVIA), PUŽEVA (GASTROPODA), SPUŽAVA (SPONGIA) I BODLJIKAŠA (ECHINODERMATA)
U PAŠKOM ZALJEVU

I.

U Odluci o zabrani sakupljanja školjkaša (Bivalvia), puževa (Gastropoda), spužava (Spongia) i bodljikaša (Echinodermata) (»Narodne novine«, broj 111/20) u točki I. riječi: »15. travnja 2021. godine« zamjenjuju se riječima: »15. listopada 2021. godine«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/20-01/3392
Urbroj: 525-13/0737-21-3
Zagreb, 1. travnja 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.