Rješenje o imenovanju člana Savjeta za nacionalne manjine

NN 38/2021 (12.4.2021.), Rješenje o imenovanju člana Savjeta za nacionalne manjine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

770

Na temelju članka 36. stavka 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine«, br. 155/02., 47/10. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/10. i 93/11. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. travnja 2021. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ČLANA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

Imenuje se BRUNO BELJAK, dr. med. vet., predstavnik austrijske nacionalne manjine, članom Savjeta za nacionalne manjine, iz reda istaknutih kulturnih, znanstvenih, stručnih i vjerskih djelatnika, kojeg su za člana predložile manjinske udruge i druge organizacije manjina, vjerske zajednice, pravne osobe i građani pripadnici nacionalnih manjina.

Klasa: 080-02/21-01/51

Urbroj: 50301-15/07-21-02

Zagreb, 8. travnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.