Odluka o proglašenju 2021. godine – »Godinom Marka Marulića«

NN 39/2021 (14.4.2021.), Odluka o proglašenju 2021. godine – »Godinom Marka Marulića«

Hrvatski sabor

778

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 9. travnja 2021. donio je

ODLUKU

O PROGLAŠENJU 2021. GODINE – »GODINOM MARKA MARULIĆA«

I.

Godina 2021. proglašava se »Godinom Marka Marulića«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 960-01/21-01/08

Zagreb, 9. travnja 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.