Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Zagreba

NN 40/2021 (15.4.2021.), Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Zagreba

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

801

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20 i 134/20) a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i u vezi s člankom 5. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 134/20), članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i članka 9.a Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20 i 42/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 15. travnja 2021., donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O UVOĐENJU NUŽNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA PODRUČJE GRADA ZAGREBA

I.

Na prijedlog Stožera civilne zaštite Grada Zagreba u Odluci o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Zagreba (»Narodne novine« broj 33/21) točka III. mijenja se i glasi:

» Nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju se u trajanju do 30. travnja 2021.«

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 16. travnja 2021.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-21-342

Zagreb, 15. travnja 2021.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.