Odluka o izmjenama Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zadarske županije

NN 40/2021 (15.4.2021.), Odluka o izmjenama Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zadarske županije

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

802

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20 i 134/20) a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i u vezi s člankom 5. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 134/20), članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) te članka 9.a Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20 i 42/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 15. travnja 2021., donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O UVOĐENJU NUŽNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA PODRUČJE ZADARSKE ŽUPANIJE

I.

Na prijedlog Stožera civilne zaštite Zadarske županije u Odluci o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zadarske županije (»Narodne novine« broj 30/21 i 35/21) u točki II. podstavak 5. mijenja se i glasi:

» – zabrana posjeta korisnicima domova za starije i nemoćne te korisnicima drugih ustanova koje pružaju uslugu smještaja u sustavu socijalne skrbi, osim domova za odgoj djece i mladeži«

II.

Točka IV. mijenja se i glasi:

»Nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju se u trajanju do 2. svibnja 2021.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 16. travnja 2021.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-21-343

Zagreb, 15. travnja 2021.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.