Odluka o postavljanju izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske u Kraljevini Maroku i za izvanrednu i opunomoćenu veleposlanicu Republike Hrvatske u Gabonskoj Republici, sa sjedištem u Rabatu

NN 41/2021 (16.4.2021.), Odluka o postavljanju izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske u Kraljevini Maroku i za izvanrednu i opunomoćenu veleposlanicu Republike Hrvatske u Gabonskoj Republici, sa sjedištem u Rabatu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

813

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96, 72/13, 127/13, 39/18 i 98/19) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/17-01/13, urbroj: 50301-15/28-21-27 od 31. ožujka 2021., donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNE I OPUNOMOĆENE VELEPOSLANICE
REPUBLIKE HRVATSKE

JASNA MILETA, izvanredna i opunomoćena veleposlanica Republike Hrvatske u Kraljevini Maroku, sa sjedištem u Rabatu, postavlja se i za izvanrednu i opunomoćenu veleposlanicu Republike Hrvatske u Gabonskoj Republici, sa sjedištem u Rabatu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/21-02/09
Urbroj: 71-10-01/1-21-2
Zagreb, 12. travnja 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.