Odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i za izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda

NN 41/2021 (16.4.2021.), Odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i za izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

815

Na temelju članka 43. stavka 1. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (»Narodne novine«, br. 29/19. i 98/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. travnja 2021. donijela

ODLUKU

O VISINI NAKNADE TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE ZA IZBOR OPĆINSKIH NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA I ŽUPANA TE NJIHOVIH ZAMJENIKA I ZA IZBOR ZAMJENIKA OPĆINSKIH NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA I ŽUPANA IZ REDA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA, ODNOSNO IZ REDA PRIPADNIKA HRVATSKOG NARODA

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i visina naknade troškova izborne promidžbe za izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda.

II.

Pravo na naknadu troškova izborne promidžbe iz točke I. ove Odluke imaju:

a) kandidati koji na izborima za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihove zamjenike dobiju najmanje 10% važećih glasova birača od ukupnog broja birača koji su izašli na izbore

b) kandidati koji na izborima za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana koji se biraju iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda, dobiju najmanje 10 % važećih glasova birača od ukupnog broja birača koji su izašli na izbore.

III.

Na izborima za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihove zamjenike, naknada troškova izborne promidžbe raspoređuje se između kandidata za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana iz točke II. podtočke a) ove Odluke, razmjerno dobivenim glasovima, prema konačnim rezultatima izbora, a visina naknade za najveći broj dobivenih glasova kandidata određuje se u sljedećim iznosima za prvi izborni krug:

a) na izborima za gradonačelnika Grada Zagreba i njegove zamjenike, u iznosu od 100.000,00 kuna

b) na izborima za župana i gradonačelnika velikog grada i njihove zamjenike, u iznosu od 60.000,00 kuna

c) na izborima za gradonačelnika i općinskog načelnika i njihove zamjenike u jedinicama lokalne samouprave koje imaju više od 10.000 stanovnika, u iznosu od 25.000,00 kuna

d) na izborima za gradonačelnika, njegovog zamjenika te općinskog načelnika u jedinicama lokalne samouprave koje imaju od 3.001 do 10.000 stanovnika, u iznosu od 10.000,00 kuna

e) na izborima za gradonačelnika i općinskog načelnika u jedinicama lokalne samouprave koje imaju do 3.000 stanovnika, u iznosu od 5.000,00 kuna.

Naknada troškova izborne promidžbe iz stavka 1. ove točke ne smije se isplatiti u iznosu većem od ostvarenih troškova izborne promidžbe.

IV.

Naknada troškova izborne promidžbe u svakom narednom krugu izbora, raspoređuje se između kandidata za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana koji su ušli u naredni krug izbora, razmjerno dobivenim glasovima, prema konačnim rezultatima izbora, a visina naknade za veći broj dobivenih glasova kandidata u svakom narednom krugu izbora određuje se u iznosu od 20 % od iznosa naknade određenog za iste izbore u točki III. ove Odluke, s time da se naknada troškova izborne promidžbe ne smije isplatiti u iznosu većem od ostvarenih troškova izborne promidžbe.

V.

Na izborima za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda, naknada troškova izborne promidžbe raspoređuje se između kandidata za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda iz točke II. podtočke b) ove Odluke, razmjerno dobivenim glasovima, prema konačnim rezultatima izbora, a visina naknade za najveći broj dobivenih glasova kandidata određuje se u iznosu od 50 % od iznosa naknade određenog u točki III. ove Odluke za izbore u istoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, s time da se naknada troškova izborne promidžbe ne smije isplatiti u iznosu većem od ostvarenih troškova izborne promidžbe.

Naknada troškova izborne promidžbe na ponovljenim izborima, raspoređuje se između kandidata za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalne manjine, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda, koji su ušli u ponovljene izbore, razmjerno dobivenim glasovima, prema konačnim rezultatima izbora, a visina naknade za veći broj dobivenih glasova kandidata u ponovljenim izborima određuje se u iznosu od 20 % od iznosa naknade određenog za iste izbore u stavku 1. ove točke, s time da se naknada troškova izborne promidžbe ne smije isplatiti u iznosu većem od ostvarenih troškova izborne promidžbe.

VI.

Naknada troškova izborne promidžbe isplaćuje se kandidatima za općinske načelnike, gradonačelnike, župane te kandidatima za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda, na poseban račun kandidata otvoren za financiranje troškova izborne promidžbe.

VII.

Naknada troškova izborne promidžbe isplatit će se iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj se izbori provode, u roku od 15 dana od dana objave izvješća Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske o nadzoru poštivanja odredbi Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (»Narodne novine«, br. 29/19. i 98/19.) koje se odnose na izbornu promidžbu, iz članka 61. toga Zakona.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/100

Urbroj: 50301-21/32-21-2

Zagreb, 14. travnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.