Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Brodsko-posavske županije

NN 41/2021 (16.4.2021.), Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Brodsko-posavske županije

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

817

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20) a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i u vezi s člankom 5. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 134/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 16. travnja 2021., donosi

ODLUKU

O UVOĐENJU NUŽNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA PODRUČJE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

I.

Na prijedlog Stožera civilne zaštite Brodsko-posavske županije uvode se nužne epidemiološke mjere za područje Brodsko-posavske županije.

II.

Nužne mjere iz točke I. ove Odluke su:

– obvezno korištenje maski za lice ili medicinskih maski na otvorenim prostorima gdje se očekuje veći protok ljudi (tržnice, prostori oko trgovačkih centara, vjerski objekti i sl.) bez obzira na fizički razmak

– obvezno korištenje maski za lice ili medicinskih maski u svim zatvorenim prostorima u kojima se obavljaju javne ili gospodarske djelatnosti te odvijaju manifestacije, kulturni ili drugi programi, vjerska ili druga društvena okupljanja, ako nije moguće održavanje fizičke distance od najmanje 2 metra

– na svim društvenim i javnim okupljanjima (manifestacije, priredbe, mise, obredi, sportska natjecanja i druga društvena i javna okupljanja) obavezno je pridržavanje epidemioloških mjera te uputa i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

– organizatori svih društvenih i javnih okupljanja koja su dopuštena i vlasnici ugostiteljskih objekata obvezni su provoditi pojačani nadzor pridržavanja propisanih epidemioloških mjera na tim okupljanjima odnosno prostorima ugostiteljskih objekata

– preporuka jedinicama lokalne samouprave s područja Brodsko-posavske županije za pojačani nadzor pridržavanja uvedenih nužnih epidemioloških mjera koje se odnose na javna događanja i okupljanja, privatna okupljanja te rad trgovačkih centara i ugostiteljskih objekata angažiranjem dodatnih snaga komunalnog redarstva i civilne zaštite

– preporuka jedinicama lokalne samouprave s područja Brodsko-posavske županije da obustave iznajmljivanje i drugo korištenje društvenih domova i drugih objekata u svojem vlasništvu za sve vrste privatnih okupljanja.

III.

Zadužuju se stožeri jedinica lokalne samouprave za provođenje pojačanog nadzora pridržavanja propisanih epidemioloških mjera.

IV.

Nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju se u trajanju do 2. svibnja 2021.

V.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 17. travnja 2021.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-21-348

Zagreb, 16. travnja 2021.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.