Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Dubrovačko-neretvanske županije

NN 41/2021 (16.4.2021.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Dubrovačko-neretvanske županije

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

818

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20 i 134/20) a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i u vezi s člankom 5. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 134/20), članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) te članka 9.a Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20 i 42/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 16. travnja 2021., donosi

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UVOĐENJU NUŽNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA PODRUČJE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

I.

Na prijedlog Stožera civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije u Odluci o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Dubrovačko-neretvanske županije (»Narodne novine« broj 37/21) u točki II. stavku 1. riječi: »Općine Trpanj« i zarez brišu se.

II.

U točki III. stavku 1. iza riječi »Općine Dubrovačko primorje« dodaju se riječi »Općine Trpanj« i zarez.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 17. travnja 2021.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-21-349

Zagreb, 16. travnja 2021.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.