Odluka o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u 2021. godini

NN 41/2021 (16.4.2021.), Odluka o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u 2021. godini

SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE

821

Na temelju članka 35. stavka 4. i članka 36. stavka 8. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine«, broj 155/02, 47/10 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/10, 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), Savjet za nacionalne manjine na sjednici održanoj 14. travnja 2021. godine donio je

ODLUKU

O RASPOREDU SREDSTAVA KOJA SE U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE OSIGURAVAJU ZA POTREBE NACIONALNIH MANJINA U 2021. GODINI

I.

Za programe udruga i ustanova nacionalnih manjina prijavljene na Javni poziv za predlaganje programa za ostvarivanje kulturne autonomije iz područja informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma i manifestacija, programa koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora te programa kojima se stvaraju pretpostavke za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina, a koji će se sufinancirati sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. godini, rasporedit će se financijska sredstva u iznosu od 47.594.500,00 kuna.

II.

Sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu (»Narodne novine«, broj 135/20), osigurana u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, glava 02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, aktivnost A732003 Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, podskupine računa: 363 Pomoći unutar općeg proračuna, 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna i 381 Tekuće donacije, u ukupnom iznosu od 47.594.500,00 kuna raspoređuju se za sljedeće namjene:

RačunIznos u knNamjena
363 Pomoći unutar općeg proračuna900.000,00

1. Lipovljanski susreti 2021. i Večer nacionalnih manjina 2021., Bjelovar (ukupno 60.000,00 kn)

2. Stvaranje pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina – Roma (za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave) (ukupno 840.000,00 kn)

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna500.000,00Financijska pomoć sukladno bilateralnom ugovoru s Talijanskom Republikom (korisnik Talijanska drama HNK Ivana pl. Zajca, Rijeka)
381 Tekuće donacije46.194.500,00

1. Programi kulturne autonomije (informiranje, izdavaštvo, kulturni amaterizam i kulturne manifestacije) udruga i ustanova nacionalnih manjina

2. Program koji proizlazi iz bilateralnog sporazuma Republike Hrvatske i Republike Mađarske (nositelj Demokratska zajednica Mađara Hrvatske, Bilje)

3. Financijska pomoć sukladno bilateralnom ugovoru s Talijanskom Republikom (nositelji Centar za povijesna istraživanja, Rovinj i Unione Italiana, Rijeka)

Ukupno47.594.500,00


III.

Sredstva planirana u Državnom proračunu za 2021. godinu na računu 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna podskupine računa 363 Pomoći unutar općeg proračuna u aktivnosti Potpore A732003 za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina u iznosu od 60.000,00 kuna raspoređuju se kako slijedi:

NamjenaOdobreni iznos u kn
Lipovljanski susreti 2021., Lipovljani30.000,00
Večer nacionalnih manjina 2021., Bjelovar30.000,00

IV.

Sredstva planirana u Državnom proračunu za 2021. godinu na računu 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna podskupine računa 363 Pomoći unutar općeg proračuna u aktivnosti A732003 Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina u iznosu od 840.000,00 kuna koriste se za programe stvaranja pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina i nisu dio sredstava tekućih donacija raspoređenih udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za programe kulturne autonomije (informiranje, izdavaštvo, kulturni amaterizam i kulturne manifestacije) i programe koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora.

Ova sredstva dodjeljuju se jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kao jednokratna pomoć sukladno potrebama.

Savjet za nacionalne manjine sklopit će s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ugovore o jednokratnoj financijskoj potpori iz sredstava Državnog proračuna za 2021. godinu za programe stvaranja pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije.

V.

Sredstva planirana u Državnom proračunu za 2021. godinu na računu 3811 Tekuće donacije u novcu podskupine računa 381 Tekuće donacije u aktivnosti A732003 Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina u iznosu od 46.194.500,00 kuna raspoređuju se udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za programe kulturne autonomije (informiranje, izdavaštvo, kulturni amaterizam i kulturne manifestacije) i programe koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora, kako slijedi:

NACIONALNA MANJINA

UDRUGA ILI USTANOVA NACIONALNE MANJINE

Područje kulturne autonomije

Naziv programa

Odobreni iznos u kn
 
 
I. ALBANCI1.355.000,00
 
 
1. Unija Albanaca u Republici Hrvatskoj, Zagreb – ukupno720.000,00
 
 
1.0. Unija Albanaca u Republici Hrvatskoj, Zagreb – bez članica400.000,00
Informiranje 
– Informatori – brojeva: 12, A4, naklada: 1500300.000,00
Izdavaštvo 
– Marëdhënjet e hershme kulturo-historike të Shqipërisë me Kroacinë, prof. dr. sc. Jahja Drančolli i dr. sc. Muhamet Mala, A5, 500 str., naklada: 100035.000,00
Manifestacije 
– Dani albanske kulture – Zagreb35.000,00
– Upoznajmo se bolje – Albanski filmovi u Hrvatskoj – Zagreb10.000,00
– Sjećanje na poginule i nestale branitelje i civile albanske nacionalne manjine u Domovinskom ratu – Vukovar, Bogdanovci, Osijek, Karlovac, Gospić, Šibenik, Zadar10.000,00
– Obilježavanje 90. obljetnice smrti dr. Milana pl. Šufflaya – Zagreb, Dalmatinska ulica5.000,00
– Albanski nacionalni preporod – Zagreb5.000,00
 
 
1.1. Udruga Albanaca Istarske Županije, Pula65.000,00
Izdavaštvo 
– Anekdota dhe fjale te urta popullore, Merita Hoxha, 150 str., naklada: 50020.000,00
Amaterizam 
– »Perlat« folklorna skupina25.000,00
– Od bake, unuci – radionica rukotvorina i tradicije
Manifestacije 
– Dani albanske kulture u Istri – Pula20.000,00
 
 
1.2. Zajednica Albanaca Grada Zagreba i Zagrebačke županije, Zagreb70.000,00
Izdavaštvo 
– Kosovo 1990-1993, Llukman Halili, A5, 320 str., naklada: 100025.000,00
– Dvorac (ne)dogovora, Adnan Merovci, A5, 440 str., naklada 100025.000,00
Manifestacije 
– Tribina – Peta godina bez dr. sc. prof. Zef Mirdita – Zagreb5.000,00
– Dani albanske kulture – Izložba Shqipe Kamberi – Galerija Forum, Zagreb15.000,00
 
 
1.3. Zajednica Albanaca Karlovačke županije, Karlovac35.000,00
Amaterizam 
– Plesna grupa – dječja sekcija20.000,00
Manifestacije 
– Dani albanske kulture, tradicije i folklora – Zorin dom, Karlovac10.000,00
– Okrugli stol – Integracija Albanaca u Karlovačkoj županiji – Karlovac5.000,00
 
 
1.4. Zajednica Albanaca Primorsko-goranske županije, Rijeka120.000,00
Izdavaštvo 
– Profesor Tom Berisha i njegova djela, prof. dr. Martin Berishaj, A5, 250 str., naklada: 50025.000,00
– Priča o nedovršenom ratu, Ilire Zajmi, 85 str., naklada: 30030.000,00
Amaterizam 
– Recitatorska grupa10.000,00
Manifestacije 
– 30 godina osnivanja Zajednice Albanaca PGŽ – Rijeka20.000,00
– Danas i sutra - akademija umjetnika10.000,00
– Etno smotra – Rijeka15.000,00
– Okrugli stol Albanci kroz desetljeća u Hrvatskoj – Rijeka10.000,00
 
 
1.5. Zavičajna Udruga »HASI«, Zagreb30.000,00
Manifestacije 
– Okupljanje pripadnika albanske manjine u svrhu širenja nacionalne svijesti i međusobne suradnje – Zagreb15.000,00
– Sveta Majka Terezija – Zagreb5.000,00
– Ja mogu – Zagreb10.000,00
 
 
2. Albansko dramsko društvo u Hrvatskoj
»Mergimtari«, Zagreb
115.000,00
Informiranje 
– web-stranica Albanskog dramskog društva Mergimtari15.000,00
Amaterizam 
– Dramska skupina za odrasle i mlade80.000,00
– Dramska skupina za djecu
Manifestacije 
– Obilježavanje Dana albanskog kazališta – Zagreb, Fier (Albanija)20.000,00
 
 
3. Albansko kulturno društvo u Hrvatskoj
»Shkëndija«, Zagreb
190.000,00
Amaterizam 
– Glazbeno-folklorna sekcija140.000,00
Manifestacije 
– Proslava 60. godišnjice Albanskog kulturnog društva »Shkendija« – Zagreb30.000,00
– Dani kulture albanske manjine u Republici Hrvatskoj – Zagreb20.000,00
 
 
4. Društvo albanskih umjetnika Hrvatske – Dea, Zagreb90.000,00
Informiranje 
– web-stranica: Dea – kulturna mreža10.000,00
Izdavaštvo 
– Cicatrina De Dur, Ljiljana Llilli Koci, 14,8x21 cm, 312 str., naklada: 50025.000,00
– Dardanska božica, Edi Shukriu, 16,5x24 cm, 170 str., naklada: 50025.000,00
Manifestacije 
– Kulturna raznolikost – Zagreb15.000,00
– Istaknute albanske žene – Zagreb10.000,00
– Promocija romana Cicatrina De Dur – Zagreb5.000,00
 
 
5. Klub albanskih žena Hrvatske »Kraljica Teuta«, Zagreb140.000,00
Informiranje 
– Iliria – brojeva: 2, A4, 40 str., color, naklada: 50060.000,00
– web-stranica Iliria – www.iliria.com.hr20.000,00
Amaterizam 
– Plesna grupa Iliria40.000,00
Manifestacije 
– Plesna grupa Ilirke – Putovima Kraljice Teute – Zagreb20.000,00
 
 
6. Udruga albanskih žena Zagreba »Drita«, Zagreb40.000,00
Manifestacije 
– 1. Ciklus »Uspješne Albanke«; 2. Monodrama glumca i redatelja M. Kabashia; 3.Tečaj albanskog i hrvatskog jezika – Zagreb40.000,00
 
 
7. Zajednica albanske nacionalne manjine otoka Krka, Krk40.000,00
Informiranje 
– Bilten – brojeva: 4, A3, 8 – 10 str., color fotografije, naklada: 20020.000,00
Manifestacije 
– Dani albanske kulture20.000,00
 
 
8. Zajednica Albanaca Splitsko-dalmatinske županije, Split20.000,00
Manifestacije 
– Dani albanske kulture u Splitsko-dalmatinskoj županiji – Split20.000,00
 
 
II. BOŠNJACI2.959.500,00
 
 
1. Bošnjačka nacionalna zajednica Buzet80.000,00
Amaterizam 
– Folklorna skupina »Buzetski biseri«60.000,00
Manifestacije 
– Dani bošnjačke kulture Buzet 2021. – Buzet20.000,00
 
 
2. Bošnjačka nacionalna zajednica Grada Siska i Sisačko-moslavačke županije, Sisak100.000,00
Amaterizam 
– Ženski pjevački zbor »Sevde« BNZ GS i SMŽ45.000,00
Manifestacije 
– »10. amaterski festival pjesme sevdalinke« – Dvorana »Kristalna kocka vedrine«, Sisak30.000,00
– »Festival bošnjačke kulture« – Dvorana »Kazalište 21«, Sisak10.000,00
– »19. sisački bajramski koncert« – Dvorana »Kazalište 21«, Sisak15.000,00
 
 
3. Bošnjačka nacionalna zajednica Hrvatske, Zagreb115.000,00
Informiranje 
– Bošnjački glas – brojeva: 6, B5, 45-50 str., crno-bijela tehnika, korice dvobojne crna i zlatna boja, naklada: 850100.000,00
Manifestacije 
– Medijsko opismenjavanje Bošnjaka u Hrvatskoj – Zagreb, Rijeka, Sisak, Zadar, Pula15.000,00
 
 
4. Bošnjačka nacionalna zajednica Pule i Istarske županije, Pula82.000,00
Manifestacije 
– Srebrenica 26 – ulice i trgovi gradova Pula, Rovinj, Buzet, Labin25.000,00
– »6. susreti Bošnjaka Jugoistočne Europe – Dom hrvatskih branitelja, Pula57.000,00
 
 
5. Bošnjačka nacionalna zajednica Rovinj20.000,00
Manifestacije 
– Dan državnosti i komemoracije Srebrenica – Rovinj5.000,00
– Dani bošnjačke kulture i tradicije u Gradu Rovinju – Rovinj15.000,00
 
 
6. Bošnjačka nacionalna zajednica za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, Zagreb334.000,00
Informiranje 
– Bošnjačka pismohrana – brojeva: 1, 16,8x23,5 cm, 330 str., c/b, naklada: 700170.000,00
Izdavaštvo 
– Bosanskohercegovačka prezimena II, svezak 2., Amira Turbić-Hadžagić i Admir Muratović, A5, 350 str., naklada: 50030.000,00
– Ninočka, dr. sc. Emsud Sinanović, A5, 240 str., naklada: 50020.000,00
Amaterizam 
– Etno skupina Bosana70.000,00
Manifestacije 
– Bajramski koncert – Zagrebačko kazalište lutaka, Zagreb10.000,00
– Izložba ilustriranih radova i motiva Alme Medić – Dvorana BNZ, Zagreb10.000,00
– Izložba slika Donata Orlića – Dvorana BNZ, Zagreb9.000,00
– »Nitko da ne dođe do prijatelj drag« – XIII. susret – Zagrebačko kazalište lutaka, Zagreb15.000,00
 
 
7. Bošnjačka nacionalna zajednica za Primorsko-goransku županiju, Rijeka50.000,00
Amaterizam 
– Mješoviti pjevački zbor Sevdalije40.000,00
– Folklor »Riječki biseri«
Manifestacije 
– Bajramski festival u Rijeci – Rijeka10.000,00
 
 
8. Bošnjačka nacionalna zajednica Zadarske županije, Zadar75.000,00
Amaterizam 
– KUD BNZZŽ, folklorna sekcija i mješoviti hor »Šeher«30.000,00
Manifestacije 
– Međunarodni dan kulturne raznolikosti nacionalnih manjina Zadarske županije – Zadar10.000,00
– Bajramsko sijelo – Zadar15.000,00
– Dani bošnjačke kulture – Zadar10.000,00
– Srebrenica svijetom hodi – Zadar10.000,00
  
9. Bošnjačka zajednica kulture »Preporod« Dubrovnik55.000,00
Amaterizam 
– Mješoviti zbor Dubrovački zumbuli25.000,00
Manifestacije 
– XV. međunarodna smotra folklora i prijateljstva, narodnih igara i plesova – Dubrovnik30.000,00
 
 
10. Bošnjačko kulturno-umjetničko društvo »Ljiljan« Drenovci, Rajevo Selo93.000,00
Amaterizam 
– Tradicijski plesovi bošnjačke nacionalne manjine93.000,00
 
 
11. Bošnjačko kulturno-umjetničko društvo »Nur« Sisak201.500,00
Amaterizam 
– Folklorna sekcija181.500,00
– Glazbena sekcija
– Etno klub
Manifestacije 
– S Nurom u srcu – godišnji koncert udruge – Dom INA RNS, Sisak10.000,00
– U meraku i po istilahu – Večer sevdaha – Kazalište 21, Sisak10.000,00
 
 
12. Bošnjačko kulturno-umjetničko društvo »Sevdah« Zagreb160.000,00
Amaterizam 
– Folklorni ansambl – njegovanje narodnih običaja i plesova120.000,00
– Dječji pjevački zbor
– Dramski studio Dječja scena
Manifestacije 
– XIV. godišnji koncert BKUD-a »Sevdah« Zagreb – Zagreb10.000,00
– V. kulturno stvaralaštvo Bošnjaka Grada Zagreba – Zagreb10.000,00
– Seminar za rukovoditelje bošnjačkih folklornih ansambala i muzičke korepetitore – Zagreb10.000,00
– Izložba i revija narodne nošnje – Zagreb10.000,00
 
 
13. Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske »Preporod«, Zagreb675.000,00
Informiranje 
– Behar – brojeva: 6, A3, 32 str., c/b, dvobojno, naklada: 1000160.000,00
– Journal – brojeva: 6, A4, 83 str., c/b, dvobojno, naklada: 1000260.000,00
– Jasmin – brojeva: 2, A4, 23 str., color, višebojno, naklada: 100030.000,00
– web-portal Behar15.000,00
Izdavaštvo 
– Zapadno-istočni divan, J. W. Goethe, 12,5x21 cm, 270 str., naklada: 50040.000,00
– Poste Restante Osijek, Nenad Rizvanović, 12,5x22 cm, 80 str., naklada: 50025.000,00
– Ibrica Jusić - Biografija, Amer Tikveša, 12,5x23 cm, 240 str., naklada: 50025.000,00
– Čovjekova porodica, Tvrtko Kulenović, 12,5x23 cm, 240 str., naklada: 50025.000,00
Amaterizam 
– Zbor Bulbuli60.000,00
Manifestacije 
– 30 godina Preporoda – Knjižnica Bogdana Ogrizovića, Zagreb15.000,00
– Srebrenica – Potočari 2021 – Srebrenica, Potočari (BiH)10.000,00
– Bošnjačke riječi – Zagreb10.000,00
 
 
14. Kulturno društvo Bošnjaka »Preporod« Split69.000,00
Izdavaštvo 
– Prizivanje duha bosanskog i duha hercegovačkog, Ibrahim Duraković, A5, 250 str., naklada: 60020.000,00
Amaterizam 
– Mješoviti pjevački zbor »Sevdah«30.000,00
Manifestacije 
– Smotra folklora i kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina – Split4.000,00
– XIII. smotra folklora i kulturnog stvaralaštva Bošnjaka u RH – Umag15.000,00
 
 
15. Kulturno-umjetničko društvo »Bosna« Istarske županije, Pula115.000,00
Amaterizam 
– Folklor, glazba i recitacija85.000,00
Manifestacije 
– Bošnjačko sijelo – večer folklora i sevdaha – Pula30.000,00
 
 
16. Kulturno-umjetničko društvo »Đulistan«, Labin30.000,00
Manifestacije 
– Susret folkloraša – Labin30.000,00
 
 
17. Kulturno-umjetničko društvo »Kršanski ljiljani«, Potpićan35.000,00
Amaterizam 
– Očuvanje izvornih tradicijskih plesova, glazbe, običaja i jezika Bošnjaka u Hrvatskoj20.000,00
Manifestacije 
– Manifestacija folklornih dostignuća s prijateljskim KUD-ovima – Potpićan15.000,00
 
 
18. Nacionalna zajednica Bošnjaka Istre, Pula100.000,00
Manifestacije 
– 16. festival bošnjačke kulture u Istri – Pula60.000,00
– Bosanskohercegovački put u Europu, perspektive i izazovi »Društveno-historijski, politički i kulturološki aspekti« – Dom hrvatskih branitelja, Pula30.000,00
– Obilježavanje Međunarodnog Dana bijelih traka – Pula10.000,00
 
 
19. Nacionalna zajednica Bošnjaka Vodnjan35.000,00
Manifestacije 
– Festival bošnjačke kulture u Vodnjanu – Vodnjan25.000,00
– Izložba fotografija »Život« – Galerija Apoteka, Vodnjan10.000,00
  
20. Sabor bošnjačkih asocijacija Hrvatske – SABAH, Zagreb455.000,00
Informiranje 
– Sabah Info – brojeva: 10, A4, 36 str., 10x15 cm, u boji, naklada: 2000270.000,00
Izdavaštvo 
– Hamajlija za bosansku kuću, Esad Kopić-Osmanović, A5, 256 str., naklada: 50025.000,00
– Bošnjaci u nemilosti rata, Mesud Bužimkić, A4, 224 str., naklada: 50025.000,00
Manifestacije 
– XIV. smotra kulturnog stvaralaštva Bošnjaka u RH – POU »A. Babić«, Umag90.000,00
– »Da se nikad ne zaboravi« – Srebrenica – Srebrenica, Potočari (BiH)30.000,00
– Okrugli stol »Bošnjaci – stanje i perspektiva« – Split15.000,00
 
 
21. Udruga mladih Bošnjaka i prijatelja Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije, Rijeka80.000,00
Izdavaštvo 
– Monografija Bošnjaci u Hrvatskoj, Šuhreta Dumanić, B5 položeno, 120 str., naklada: 30025.000,00
Manifestacije 
– Srebrenica svijetom hodi – Rijeka30.000,00
– Likovno-poetski susreti – Rijeka15.000,00
– Kultura sjećanja – Rijeka10.000,00
 
 
III. BUGARI132.000,00
 
 
1. Nacionalna zajednica Bugara u Republici Hrvatskoj, Zagreb132.000,00
Informiranje 
– Rodna riječ – brojeva: 4, 28,5x21cm, 40 – 45 str., u boji, naklada: 300111.000,00
Izdavaštvo 
– Mojih 20 godina novinarskog rada u Hrvatskoj, Diana Glasnova, 14x20 cm, 250 str., naklada: 20021.000,00
 
 
IV. CRNOGORCI753.000,00
 
 
1. Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske, Zagreb – ukupno718.000,00
 
 
1.0. Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske, Zagreb – bez članica355.000,00
Informiranje 
– Crnogorski glasnik – brojeva: 6, A4; 48 – 56 str., naslovnica u boji, ful color (4 stranice), naklada: 1000140.000,00
– Ljetopis crnogorski – brojeva: 1, 21x27 cm; 140 str., ful color (2 stranice), naklada: 30030.000,00
Izdavaštvo 
– Likovni zapisi u doba korone, Dimitrije Popović, 14,5x20,5 cm, 160 str., naklada: 35023.000,00
– Post-realizam i globalno upravljanje, Stipe Buzar, Petar Popović i Damir Mladić, 15x21 cm, 350 str., naklada: 35025.000,00
– Crnogorska politika, Rade Bojović, 15x21 cm, 290 str., naklada: 35025.000,00
– Ludi pozvaše, još luđi se odazvaše, Marinko Mijović, 12x20 cm, 270 str., naklada: 35012.000,00
– Tebi, a sebi, Ljubica Perović Katić, 12,5x20 cm, 145 str., naklada: 35010.000,00
Manifestacije 
– Obilježavanje 30. godišnjice NZCH – Muzej Mimara/Mala dvorana KD Vatroslav Lisinski Zagreb20.000,00
– Dani crnogorske kulture – Hommage Nikoli I. Petroviću Njegošu – Zagreb, Rijeka, Split, Umag, Pula, Beli Manastir35.000,00
– Dani crnogorske kulture – Izložba: Luka Lagator – Galerija Kristofor Stanković, Zagreb20.000,00
– Dani crnogorske kulture – Izložba: Osmijeh Ljuba Čupića – Zagreb, Split, Rijeka, Umag, Pula15.000,00
 
 
1.1. Društvo Crnogoraca i prijatelja Crne Gore »Bujština«, Umag21.400,00
Amaterizam 
– Literarno-dramska sekcija i sekcija rukotvorina4.500,00
Manifestacije 
– Crnogorski śednik – Dvorana Zajednica Talijana Umag7.000,00
– Književno veče – Gradska knjižnica, Umag2.700,00
– Crnogorsko veče – POU Umag7.200,00
 
 
1.2. Društvo Crnogoraca i prijatelja Crne Gore »Montenegro«, Zagreb148.600,00
Amaterizam 
– Pjevački zbor »Montenegro«83.600,00
Manifestacije 
– »Lučindanski susreti 2021« – Studentski centar, Zagreb30.000,00
– Dokumentarni film u Crnogorskom domu – Crnogorski dom, Zagreb10.000,00
– Crnogorsko veče u Zagrebu – Zagrebačko kazalište lutaka, Zagreb11.000,00
– Izložbena djelatnost – Zagreb14.000,00
 
 
1.3. Društvo perojskih Crnogoraca »Peroj 1657«, Peroj30.000,00
Amaterizam 
– Folklorna i pjevačka sekcija17.800,00
Manifestacije 
– 364. godišnjica doseljenja Crnogoraca u Peroj – Perojska fešta – Peroj12.200,00
 
 
1.4. Nacionalna zajednica Crnogoraca Rijeka90.000,00
Amaterizam 
– Zbor Montenegri i likovno stvaralaštvo70.000,00
Manifestacije 
– Petrovdan 2021 – Park šuma Golubinjak, Lokve20.000,00
 
 
1.5. Zajednica Crnogoraca Pula18.000,00
Manifestacije 
– Uloga admirala Vladimira Barovića i gradonačelnika Pule Luciana Delbianca u mirnom povlačenju snaga JNA iz Pule 1991. – Pula8.000,00
– Predavanje povodom 110. obljetnice rođenja Milovana Đilasa - Đilasova »Nova klasa« i društvena povijest socijalizma – Pula5.000,00
– Crnogorski velikani – Pula5.000,00
  
1.6. Zajednica Crnogoraca Split55.000,00
Amaterizam 
– Zbor Zajednice Crnogoraca Split »Crnogorske Zore«35.000,00
Manifestacije 
– Obilježavanje 20. godišnjice udruge ZCS i izdavanje monografije – Gradsko kazalište mladih, Split20.000,00
 
 
2. Savez Crnogoraca Hrvatske, Rijeka35.000,00
Amaterizam 
– Glazbena sekcija25.000,00
Manifestacije 
– Skupna izložba članova ULU CG u Umagu 2021. godine – Umag10.000,00
 
 
V. ČESI4.240.200,00
 
 
1. Savez Čeha u Republici Hrvatskoj, Daruvar – ukupno2.141.500,00
 
 
1.0. Savez Čeha u Republici Hrvatskoj, Daruvar – bez članica774.000,00
Izdavaštvo 
– Monografija Saveza Čeha, Marijan Lipovac, 22x22 cm, 168 str., naklada: 30032.000,00
– Monografie Svazu Čechů, Marijan Lipovac, 22x22 cm, 168 str., naklada: 30034.500,00
– Červánky nad Malou Prahou, Karel Bláha, 14,5x20,5 cm, 96 str., naklada: 15011.000,00
Amaterizam 
– Klub literarnog stvaralaštva12.000,00
– Klub likovnih umjetnika
Manifestacije 
– Žetvene svečanosti – Dožínky – Daruvar171.000,00
– Smotra kazališta – Ljudevit Selo, Daruvar77.400,00
– Smotra puhačkih orkestara – Daruvarski Brestovac68.000,00
– Festival češke dječje pjesme – Končanica31.000,00
– Smotra pjevačkih zborova – 1. dio Lipovljani, 2. dio Prekopakra, 3. dio Rijeka117.000,00
– Obilježavanje 100. obljetnice Saveza Čeha u RH – Daruvar24.000,00
– Etno dan – Ivanovo Selo53.100,00
– Smotra malih glazbenih skupina – Osijek71.000,00
– Naše jaro - smotra dječjeg stvaralaštva - Doljani, Končanica, Daruvar72.000,00
 
 
1.1. Češka beseda Bjeliševac41.000,00
Amaterizam 
– Muška pjevačka skupina35.000,00
– Mješovita pjevačka skupina
– Kazališna skupina
Manifestacije 
– Dan češke kulture – Bjeliševac6.000,00
 
 
1.2. Češka beseda Daruvar73.000,00
Amaterizam 
– Folklorni ansambl Holubička63.000,00
– Kazališna sekcija
– Knjižnica Frante Buriana Češke besede Daruvar
– Orkestar i pjevačice
– Zbor Češke besede Daruvar
– Skupina kreativnog stvaralaštva
Manifestacije 
– Dani češke kulture – Češki dom Daruvar i perivoj Dvorca Janković, Daruvar10.000,00
 
 
1.3. Češka beseda Daruvarski Brestovac56.000,00
Amaterizam 
– Kreativno-gastronomska skupina46.000,00
– Pjevačka skupina Konvalínky
– Folklorna skupina Korálky
– Tradicionalna češka limena glazba - Dechovka
– Puhački orkestar Daruvarskog Brestovca i Končanice
– Glazbeni ansambl
Manifestacije 
– Dani češke kulture Daruvarski Brestovac – Daruvarski Brestovac, Končanica10.000,00
 
 
1.4. Češka beseda Doljani64.000,00
Amaterizam 
– Pjevačka skupina i instrumentalni sastav54.000,00
– Glazbena skupina – limena glazba
– Dramske skupine – odrasli i dječja
– Folklorne skupine – odrasli i djeca
Manifestacije 
– Dani češke kulture, Kuharski vitraj – Doljani, Daruvar10.000,00
 
 
1.5. Češka beseda Donji Sređani25.000,00
Amaterizam 
– Pjevačka skupina20.000,00
– Kazališna skupina
Manifestacije 
– Dan češke kulture – Donji Sređani5.000,00
 
 
1.6. Češka beseda Golubinjak25.000,00
Amaterizam 
– Pjevačka sekcija19.000,00
– Dramska sekcija
Manifestacije 
– Dani češke kulture – Dječja olimpijada – Dežanovac, Daruvar6.000,00
 
 
1.7. Češka beseda Gornji Daruvar47.000,00
Amaterizam 
– Glazbena skupina37.000,00
– Kazališna skupina
– Kreativna – tradicijska skupina
– Pjevačka skupina
Manifestacije 
– Dani češke kulture – Dani bramboraka – Mjesni dom i igralište Gornji Daruvar, Daruvar10.000,00
 
 
1.8. Češka beseda Grada Garešnica40.000,00
Amaterizam 
– Glazbena skupina Češke besede Grada Garešnica35.000,00
– Pjevačka skupina Češke besede Grada Garešnica
– Kazališna skupina »Nazdar« Češke besede Grada Garešnica
– Kreativna skupina Češke besede Grada Garešnica
Manifestacije 
– Dan češke kulture – ŠRD »Ilova«, Garešnica5.000,00
 
 
1.9. Češka beseda Grada Grubišno Polje41.000,00
Amaterizam 
– Kreativno-gastronomska skupina29.000,00
– Glazbena skupina – Čtyřlístek
– Kazališna skupina – Jaro
– Pjevačka skupina – Červená růžička
– Plesna skupina – Čtyři páry
Manifestacije 
– Dani češke kulture i obilježavanje 10. godišnjice osnutka – Grubišno Polje12.000,00
 
 
1.10. Češka beseda Hercegovac52.000,00
Amaterizam 
– Plesna skupina »Pampelišky«40.000,00
– Plesna skupina »Svetlušky«
– Plesna skupina »Manželsky pari«
– Glazbena skupina »Puhački orkestar«
Manifestacije 
– Proslava 100. obljetnice postojanja Češke besede Hercegovac – Masarykov dom, Hercegovac12.000,00
 
 
1.11. Češka beseda Ivanovo Selo35.000,00
Amaterizam 
– Folklorna skupina35.000,00
– Puhački orkestar
 
 
1.12. Češka beseda Jazvenik23.500,00
Amaterizam 
– Folklorna skupina16.500,00
– Pjevačka skupina
Manifestacije 
– Dani češke kulture – Jazvenik, Sela7.000,00
 
 
1.13. Češka beseda Kaptol60.000,00
Amaterizam 
– Glazbena skupina »Bohemia«50.000,00
– Pjevačka skupina »Zlate udoli«
– Mala folklorna skupina »Červena sukinka«
– Srednja folklorna skupina »Červena sukinka«
– Odrasla folklorna skupina »Červena sukinka«
Manifestacije 
– Dan otvorenih vrata i Dan češke kulture ČB Kaptol – Kaptol10.000,00
 
 
1.14. Češka beseda Končanica70.000,00
Amaterizam 
– Folklorna sekcija60.000,00
– Glazbena sekcija
– Pjevačka skupina
Manifestacije 
– Končenické hody – Dani češke kulture i gastronomije – Češki dom Končanica10.000,00
 
 
1.15. Češka beseda Ljudevit Selo54.000,00
Amaterizam 
– Pjevačka sekcija Češke besede Ljudevit Selo Lipovecka Devčata54.000,00
– Kreativna sekcija Češke besede Ljudevit Selo Ružičky
– Limena glazba Češke besede Ljudevit Selo
– Dramska sekcija Češke besede Ljudevit Selo
– Plesna sekcija Češke besede Ljudevit Selo Perličky
 
 
1.16. Češka beseda Međurić40.000,00
Amaterizam 
– Dječja folklorna skupina30.000,00
– Odrasla folklorna skupina Češke besede Međurić
– Glazbena skupina Češke besede Međurić
– Pjevačka skupina Češke besede Međurić
– Puhački orkestar Češke besede Međurić
Manifestacije 
– Smotra puhačkih orkestara – Međurić10.000,00
 
 
1.17. Češka beseda Općine Lipovljani33.000,00
Amaterizam 
– Folklorna skupina28.000,00
– Kreativno-literarna sekcija
– Pjevačka skupina
– Glazbena skupina
– Dječja skupina
Manifestacije 
– Dan češke kulture u Lipovljanima – Društveni dom Lipovljani5.000,00
 
 
1.18. Češka beseda Osijek43.000,00
Amaterizam 
– Etno skupina Češke besede Osijek27.400,00
– Glazbena skupina Češke besede Osijek
– Pjevačka skupina Češke besede Osijek
– Likovna skupina Češke besede Osijek
Manifestacije 
– Dani češke kulture: 1. dio Likovna kolonija i kulturno-umjetnički program; 2. dio Posviceni, 3. dio Božićni koncert – Hrvatski dom, Tenja15.600,00
 
 
1.19. Češka beseda Prekopakra49.000,00
Amaterizam 
– Kazališna skupina »Fanfrnoch«39.000,00
– Gastro skupina
– Mladi komorni sastav »Hvězdičky«
– Mješoviti pjevački zbor
– Dječja folklorna skupina
– Odrasla folklorna skupina - Usmev
Manifestacije 
– Dani češke kulture – Knedliký – Prekopakra, Pakrac10.000,00
  
1.20. Češka beseda Rijeka79.000,00
Amaterizam 
– Plesna skupina Lost In Wonderland – starija grupa70.000,00
– Plesna skupina Lost In Wonderland – mlađa grupa
– Folklorna skupina Raček – starija grupa
– Folklorna skupina Raček – mlađa grupa
– Dramska skupina
– Pjevački zbor Nostalgija
– Folklorna skupina Dospjeli
– Kreativna radionica »A je to«
Manifestacije 
– Dani češke kulture – Rijeka9.000,00
 
 
1.21. Češka beseda Sisak64.000,00
Amaterizam 
– Kazališna skupina Češke besede Sisak54.000,00
– Pjevačka skupina Češke besede Sisak
– Folklorna skupina Češke besede Sisak
Manifestacije 
– Dani češke kulture – Sisak10.000,00
 
 
1.22. Češka beseda Šibovac35.000,00
Amaterizam 
– Pjevačka skupina23.000,00
– Dramska skupina
Manifestacije 
– Obilježavanje 10. godišnjice ČB Šibovac – Šibovac, Daruvar12.000,00
 
 
1.23. Češka beseda Treglava37.500,00
Amaterizam 
– Mješoviti zbor31.500,00
– Kazališna skupina
– Etno-kreativna skupina
– Plesne sekcije
Manifestacije 
– Sajam starih zanata – Treglava6.000,00
 
 
1.24. Češka beseda Veliki i Mali Zdenci36.000,00
Amaterizam 
– Najmlađa plesna skupina »Vodička«30.000,00
– Srednja plesna skupina »Vodička«
– Najstarija plesna skupina »Vodička«
– Pjevački zbor »Zdenčanke«
– Mali glazbeni sastav
Manifestacije 
– Dani češke kulture – Veliki Zdenci6.000,00
 
 
1.25. Češka beseda Virovitica55.000,00
Amaterizam 
– Mješoviti pjevački zbor40.000,00
– Komorni sastav
– Puhački orkestar
– Dramska sekcija
– Plesna sekcija
Manifestacije 
– 19. Proljetni zvuci Jana Vlašimskog, međunarodni festival kulture – Češki dom, Virovitica15.000,00
 
 
1.26. Češka beseda Zagreb72.500,00
Amaterizam 
– Mješoviti pjevački zbor Češke besede Zagreb »Bohemia«62.500,00
– Knjižni fond Češke besede Zagreb »Jan Burian«
– Folklorna skupina Češke besede Zagreb »Jeteliček«
– Kazališna skupina - stariji: »Josef Václav Frič«
– Folklorna skupina Záhřebské Sluníčko
– Kazališna skupina - mlađi: »Záhřebské Sluníčko«
Manifestacije 
– Dani češke i hrvatske kulture u Zagrebu – Češki narodni dom, Zagreb10.000,00
 
 
1.27. Češka beseda Zagrebačke županije27.000,00
Amaterizam 
– Mješoviti zbor s glazbenom pratnjom21.000,00
Manifestacije 
– Dan češke kulture – Dubrava6.000,00
 
 
1.28. Češka obec Bjelovar90.000,00
Amaterizam 
– Velika i srednja folklorna skupina Srdečko50.000,00
– Vokalna Skupina Rozmarinke i pjevački zbor Katarine
– Glazbena skupina Stari prijatelji
– Kazališna skupina Lucerna
Manifestacije 
– Večer nacionalnih manjina – Dvorana Europskih prvaka, Bjelovar30.000,00
– Dani češke kulture – Bjelovar10.000,00
 
 
2. Novinsko-izdavačka ustanova »Jednota« Daruvar2.098.700,00
Informiranje 
– Dětský koutek – brojeva: 10, 19,5x26,5 cm, 32 str., omot i unutarnji arak u boji 4/4, naklada: 1200402.500,00
– Přehled – brojeva: 1, 14,5x20,5 cm, 144 str., omot u boji 2/2, knjižni blok jednobojan 1/1, naklada: 110048.000,00
– Český lidový kalendář – brojeva: 1, 17x24 cm, 196 str., omot i knjižni blok color 4/4, naklada: 75079.200,00
– Jednota – brojeva: 50, 20,5x29,5 cm, 28 str., crno-bijelo, vanjski omot u boji 4/4, naklada: 12501.569.000,00
 
 
VI. MAĐARI5.977.000,00
 
 
1. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske, Bilje – ukupno5.387.000,00
 
 
1.0. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske, Bilje – bez članica2.358.000,00
Informiranje
– Új Magyar Képes Újság – Novi mađarski ilustrirani list – brojeva: 48, 235x333 mm, 24 str., u boji, naklada: 1200600.000,00
– Barkóca – Cicamaca – brojeva: 6, A4, 24 str., u boji, naklada: 800130.000,00
– Rovátkák - Crtice – brojeva: 4, 120x195 mm, oko 70 str., c/b fotografija, omot u boji, naklada: 200100.000,00
Izdavaštvo 
– Horvátországi magyar világ 2000 – 2020, Mónika Molnár Ljubić, Igor Tatai, Tünde Micheli, 21x21 cm, 416 str., tvrdi uvez 4+1 boja, šivano, oko 120 color fotografija, naklada: 50050.000,00
– Csúzai anekdoták, Marta Šegota, 12x21 cm, 176 str., meki uvez u boji, lijepljeno, 1 color fotografija na naslovnici, naklada: 50035.000,00
– Macskaringó-Kecskeringő, Judit Pacl Abri, A4, 40 str., tvrdi uvez 4+1 boja, šivano, 20 ilustracija boji + naslovna ilustracija, naklada: 40020.000,00
Manifestacije 
– Budućnost Mađara u Hrvatskoj, simpozij voditelja mađarskih udruga i ustanova u RH – Omiš115.000,00
– »Svaki je Mađar jednako bitan« – serijal prikaza mađarskih narodnih običaja iz Slavonije i Baranje udrugama Mađara u drugim dijelovima RH – Zagreb, Zagrebačka županija, Rijeka, Pula, Split i drugdje20.000,00
– Tradicionalna mađarska proslava Dana Svetog Stjepana – Beli Manastir20.000,00
– 173. obljetnica mađarske građanske revolucije - središnja proslava – Dom kulture Suza5.000,00
– Tradicionalne berbene svečanosti u Baranji – Suza, Zmajevac, Batina15.000,00
– Dan mađarske kulture u Dražu – Dom kulture Draž15.000,00
– Festival mađarske kulture i tradicionalnih autohtonih proizvoda u Baranji – Dom kulture Kopačevo, Omladinski dom Lug20.000,00
– Niste zaboravljeni - serijal manifestacija/prisjećanja na žrtve iz redova pripadnika mađarske nacionalne manjine u Domovinskom ratu – Vardarac, Laslovo, Vukovar, Dalj Planina, Korog5.000,00
– Tradicionalni mađarski običaji i svetkovine u Dražu – Draž8.000,00
 
 
– financijska potpora sukladno Sporazumu između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o zaštiti mađarske manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske manjine u Republici Mađarskoj (NN MU 8/1995)1.200.000,00
 
 
1.1. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Batina165.000,00
Amaterizam 
– Plesna skupina »Gospođice i momci«75.000,00
– Omladinska plesna skupina«Ljiljani« i dječja folklorna skupina »Ružmarin«
Manifestacije 
– Dan naselja Batine – Dan mađarske kulture u Batini – Batina50.000,00
– Berbena svečanost – Dom kulture Batina30.000,00
– Božićna svečanost – Mađarski tradicionalni običaji u prosincu – Dom kulture Batina10.000,00
 
 
1.2. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Beli Manastir173.000,00
Amaterizam 
– Sekcija amaterskih umjetnika slikara i kipara80.000,00
– Dječja skupina njegovatelja mađarske kulture i jezika »Csillagszemű«
Manifestacije 
– Dan mađarske kulture – Beli Manastir35.000,00
– Simpozij mađarskih udruga u Belom Manastiru »Odnos udruga s lokalnim strukturama vlasti u provedbi kulturnih manifestacija vezanih za nacionalne manjine« – Beli Manastir15.000,00
– Mađarski tradicionalni običaji vezani uz mjesec studeni – Beli Manastir25.000,00
– Serijal mađarskih kulturno-povijesnih izložbi u Belom Manastiru – Beli Manastir10.000,00
– Mađarski nacionalni praznici – Beli Manastir8.000,00
 
 
1.3. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Bilje35.000,00
Manifestacije 
– Tradicionalno obilježavanje svetkovina vezanih uz mađarsku tradiciju i povijest – Bilje5.000,00
– Sjećanje na mađarske nacionalne praznike – Bilje5.000,00
– Serijal izložbi vezanih uz mađarsku nacionalnu manjinu – Bilje5.000,00
– Manifestacija »Naučimo povijest mađarskog naroda« – Bilje10.000,00
– Dan dvorca – Mađarski dan u parku – Bilje10.000,00
 
 
1.4. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Darda45.000,00
Manifestacije 
– Susret mađarske mladeži – Darda10.000,00
– Festival mađarske kulture u Dardi – Dom kulture Darda10.000,00
– Tradicionalni mađarski »Šogor bal« u Dardi – Društveni dom Mece (Darda)25.000,00
 
 
1.5. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Kneževi Vinogradi50.000,00
Manifestacije 
– Tradicionalni mađarski baranjski bal u Kneževim Vinogradima – Dom Kulture Kneževi Vinogradi30.000,00
– Mađarska kulturno-povijesna događanja u Kneževim Vinogradima – Dom Kulture Kneževi Vinogradi20.000,00
 
 
1.6. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Kopačevo155.000,00
Manifestacije 
– Ribarski dani u Kopačevu (smotra tradicionalnih običaja) – Dom kulture Kopačevo100.000,00
– Serijal tradicionalnih mađarskih narodnih manifestacija u Kopačevu – Dom kulture Kopačevo25.000,00
– Zimski običaji Mađara s područja Kopačkog rita – Dom kulture Kopačevo30.000,00
 
 
1.7. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Kotlina110.000,00
Amaterizam 
– Sepsei Nepdalkor – pjevački zbor85.000,00
Manifestacije 
– Berbeni običaji Mađara u Kotlini – Mađarski dom, Kotlina8.000,00
– Smotra zborova – Dom kulture Kotlina10.000,00
– Tradicionalni običaji i svetkovine Mađara u Kotlini tijekom prosinca – Kotlina7.000,00
  
1.8. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Laslovo70.000,00
Amaterizam 
– Pjevački zbor »Rozmaring«30.000,00
Manifestacije 
– Susret mađarskih pjevačkih zborova – Dom kulture Laslovo10.000,00
– 5. večer mađarske tradicionalne glazbe – Nogometno igralište Laslovo15.000,00
– Smotra tradicionalnih mađarskih laslovačkih običaja – Lovački dom Laslovo15.000,00
 
 
1.9. Demokratska Zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Novi Gradac63.000,00
Amaterizam 
– Mađarski folklor, njegovanje jezika, običaja kroz ples, pjesmu, igru i govor50.000,00
Manifestacije 
– 26. »Magyar bal« susret folklornih skupina – Sportska dvorana OŠ Gradina8.000,00
– Susret Mađara Središnje Hrvatske – Mjesni dom i PŠ Novi Gradac, Gradina5.000,00
 
 
1.10. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Primorsko-goranske županije, Rijeka71.000,00
Izdavaštvo 
– Guščar Matija – Ludas Matyi, mađarska narodna priča, 20x20 cm, 45 str., naklada: 30015.000,00
Amaterizam 
– Likovna sekcija DZMH-PGŽ20.000,00
– Dramsko-književna sekcija
Manifestacije 
– Festival bajki – Rijeka6.000,00
– XIV. likovna kolonija nacionalnih manjina PGŽ – Rijeka10.000,00
– XIV. Festival poezije i gastronomije nacionalnih manjina PGŽ – Rijeka5.000,00
– V. mađarski dani u Rijeci – Rijeka15.000,00
 
 
1.11. Demokratska Zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Splitsko-dalmatinske županije, Split65.000,00
Amaterizam 
– Pjevačka skupina »Danko Pišta«35.000,00
– Likovna sekcija
– Literarna sekcija
Manifestacije 
– Dani mađarske kulture u Dalmaciji – Split, Solin30.000,00
 
 
1.12. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Suza20.000,00
Manifestacije 
– Večer mađarske pjesme – Dom kulture Suza10.000,00
– Adventska večer s obilježjima mađarske tradicije – Košutov dom, Suza10.000,00
 
 
1.13. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga za Istru, Pula66.000,00
Manifestacije 
– XXII. tjedan mađarske kulture u Puli – Pula60.000,00
– Jadranski susreti DZMH udruga – Pula6.000,00
  
1.14. Društvo Mađara Pakrac72.000,00
Amaterizam 
– Sekcija kulture i običaja mađarske nacionalne manjine u RH35.000,00
Manifestacije 
– 8. dani Mađara Pakraca – Hrvatski dom Franje Tuđmana, Pakrac20.000,00
– Putovima mađarskog plemstva – Kurija Janković, Pakrac12.000,00
– Božićni običaji Mađara u Pakracu – Kurija Janković, Pakrac5.000,00
 
 
1.15. Kulturno-umjetnička udruga Novi Bezdan140.000,00
Amaterizam 
– Pjevački zbor »Szivarvany« uz glazbeni sastav »Kubikos«100.000,00
– Dramska sekcija Komikus
Manifestacije 
– Tradicionalni mađarski narodni običaj »Ples oko svibanjskog drveta« – Novi Bezdan15.000,00
– Smotra amaterskih dramskih skupina mađarske zajednice u Hrvatskoj – Novi Bezdan10.000,00
– Festival kukuruza – Novi Bezdan15.000,00
 
 
1.16. Kulturno-umjetničko društvo »Arany János« Kopačevo110.000,00
Amaterizam 
– Mješoviti pjevački zbor70.000,00
– Dječja dramska skupina
– Glazbeni sastav »Kaz«
Manifestacije 
– Dječji kreativni tabor – Dom kulture Kopačevo30.000,00
– Festival tradicije Mađara u Kopačevu – Kopačevo10.000,00
 
 
1.17. Kulturno umjetničko društvo »Čardaš« Demokratske zajednice Mađara Hrvatske, Suza50.000,00
Amaterizam 
– KUD »Čardaš« DZMH Suza35.000,00
Manifestacije 
– Berbena svečanost – Dom kulture Suza15.000,00
 
 
1.18. Kulturno-umjetničko društvo »Jókai Mór« Suza65.000,00
Amaterizam 
– Kreativna radionica »Szivarvany«45.000,00
– Dječja folklorna skupina »Hajnalcsillag«
– Dramska sekcija »Podium«
Manifestacije 
– Festival dječjeg folklornog stvaralaštva – Dom kulture Suza20.000,00
 
 
1.19. Kulturno-umjetničko društvo »Petőfi Sándor« Dalj Planina120.000,00
Amaterizam 
– Folklorne skupine - Bokréta és Cserebogár90.000,00
Manifestacije 
– Smotra folklornog stvaralaštva u Dalj Planini – Dom kulture Dalj Planina10.000,00
– 20. obljetnica udruge – Dom kulture Dalj Planina20.000,00
  
1.20. Kulturno-umjetničko društvo Petőfi Sándor Laslovo110.000,00
Amaterizam 
– Njegovanje mađarske tradicije i običaja kroz rad sekcija udruge70.000,00
Manifestacije 
– Multikulturni dječji festival folklora – Dom kulture Laslovo10.000,00
– Ususret žetvi – Laslovo30.000,00
 
 
1.21. Kulturno-umjetničko društvo »Vardarac«, Vardarac134.000,00
Amaterizam 
– Njegovanje kulture i običaja mađarske nacionalne manjine - sekcija djece i mladeži80.000,00
Manifestacije 
– Proslava Dana naselja – XVIII. tradicionalne pokladne svečanosti »Kakaš-Uteš« – Vardarac14.000,00
– XIII. Međunarodna smotra folklora u Vardarcu – Vardarac40.000,00
 
 
1.22. »Mađarska katolička žena« – Baranja, Beli Manastir20.000,00
Manifestacije 
– Promidžba kulture i običaja mađarske nacionalne manjine – Centar za kulturu Beli Manastir20.000,00
 
 
1.23. Mađarski kulturni krug »Zrinyi«, Osijek40.000,00
Amaterizam 
– Dječja dramska skupina »Dörömb«40.000,00
 
 
1.24. Mađarsko kulturno društvo »Petőfi Sándor« Lug75.000,00
Amaterizam 
– Folklorna skupina35.000,00
– Mješoviti pjevački zbor
Manifestacije 
– Advent 2021 – Omladinski dom Lug20.000,00
– Otvoreni dani knjižnice – Lug20.000,00
 
 
1.25. Mađarsko kulturno-umjetničko društvo »Julia Baranyai« Zmajevac85.000,00
Manifestacije 
– Žetveni običaji Mađara zmajevačkog kraja – Nogometno igralište Zmajevac40.000,00
– Večer mađarske kulture u Zmajevcu – Dom kulture Zmajevac30.000,00
– Adventska večer u duhu mađarske kulture u Zmajevcu – Dom kulture Zmajevac15.000,00
 
 
1.26. Mađarsko kulturno-umjetničko društvo Vinkovci60.000,00
Amaterizam 
– Zbor »Zlatni Klas« i kreativna radionica30.000,00
Manifestacije 
– 10. Večer mađarske kulture – Gradsko kazalište Vinkovci15.000,00
– 7. Susret vinkovačkih Mađara – Vinkovci15.000,00
  
1.27. Udruga Mađara Grada Vukovara130.000,00
Amaterizam 
– Ženski pjevački zbor »Jesenske Ruže«80.000,00
Manifestacije 
– 14. Večer mađarskog folklora – Hrvatski dom, Vukovar20.000,00
– Polaganje vijenaca za stradale i poginule Mađare za vrijeme Domovinskog rata 1991. godine – Memorijalno groblje Vukovar, Ovčara, Mađarski dom Vukovar10.000,00
– Okusi mađarske kuhinje – Mađarska kuća Vukovar15.000,00
– Prelo po mađarskim običajima »Fonó« – Mađarska kuća Vukovar5.000,00
 
 
1.28. Udruga mladih »Gedeon Ač«, Suza40.000,00
Manifestacije 
– Festival Mađara u Hrvatskoj – Suza30.000,00
– Obilježavanje mađarskih nacionalnih praznika unutar mladeži Mađara – Suza10.000,00
 
 
1.29. Udruga mladih Hrastin90.000,00
Amaterizam 
– Sekcija amaterskih umjetnika – slikari, kipari, izrađivači tradicionalnih rukotvorina25.000,00
Manifestacije 
– Smotra mađarskih tradicionalnih običaja iz Hrastina – Nogometno igralište Hrastin30.000,00
– Tradicionalno rušenje majpana – Hrastin10.000,00
– Mađarski adventski običaji – Dom kulture Hrastin10.000,00
– Obiteljski dan uz kulturu – Nogometno igralište, Hrastin10.000,00
– Izložba povijesti Hrastina kroz slike – Dom kulture Hrastin5.000,00
 
 
1.30. Udruga mladih Lug155.000,00
Amaterizam 
– Sekcija kulture i običaja mađarske nacionalne manjine u RH20.000,00
Manifestacije 
– Međunarodna folklorna smotra u Lugu – 12. Paprika fest – Omladinski dom Lug60.000,00
– Večer mađarske tradicije – Omladinski dom Lug30.000,00
– 5. Međunarodni dani kulture i sporta u Lugu – Omladinski dom Lug20.000,00
– Tradicionalni uskršnji običaji Mađara u Lugu – Omladinski dom Lug15.000,00
– Božićni običaji Mađara u Lugu – Omladinski dom Lug10.000,00
 
 
1.31. Udruga za njegovanje običaja Mađara »Korogy« iz Koroga148.000,00
Amaterizam 
– Njegovatelji mađarskog folklora, povijesti, kulture i običaja85.000,00
– Glazbena sekcija
Manifestacije 
– Dječji festival pjesme i plesa – Dom kulture Korog20.000,00
– Susret mađarskih glazbenika Karpatskog bazena – Korog20.000,00
– Edukativna radionica tradicionalne glazbe i plesa – Korog15.000,00
– Mađarski adventski običaji – Dom kulture Korog5.000,00
– Spomen obilježavanje dana okupacije sela Koroga 1991. – Korog3.000,00
 
 
1.32. Udruga za njegovanje običaja Mađara Podolje30.000,00
Manifestacije 
– Mađarska večer u Podolju – Dom kulture, Podolje15.000,00
– Nastup mađarskih dramskih amaterskih skupina – Dom kulture, Podolje15.000,00
 
 
1.33. Zajednica Mađara Daruvar65.000,00
Amaterizam 
– Pjevačka skupina Hungarike30.000,00
Manifestacije 
– Dan mađarske kulture – Donji Daruvar10.000,00
– Bogatstvo u loncu – Daruvar8.000,00
– Putovima mađarskog plemstva – Dvorac grofa Jankovića, Daruvar10.000,00
– Manjinski krug – Dvorac grofa Jankovića, Daruvar7.000,00
 
 
1.34. Zajednica Mađara Dežanovac60.000,00
Amaterizam 
– Folklorna skupina »Čardaš i Leptirići«40.000,00
– Pjevačka skupina »Pacsirta«
Manifestacije 
– Dan mađarske kulture – Društveni dom Trojeglava, Dežanovac10.000,00
– Dan dječjeg stvaralaštva – Društveni dom Trojeglava, Dežanovac10.000,00
 
 
1.35. Zajednica Mađara Pisanica, Velika Pisanica95.000,00
Amaterizam 
– Dječja folklorna skupina Zajednice Mađara Pisanica75.000,00
– Glazbeni sastav Zajednice Mađara Pisanica
– Čuvari mađarske kulture i baštine
Manifestacije 
– Očuvajmo običaje Mađara i obilježimo mađarsku revoluciju iz 1848. godine – Velika Pisanica10.000,00
– Pokažimo bogatstvo nacionalnih manjina – Velika Pisanica10.000,00
 
 
1.36. Zajednica Mađara Virovitičko-podravske županije, Virovitica47.000,00
Amaterizam 
– Njegovanje mađarske kulture kuhanja i običaja25.000,00
– Plesna skupina Pillangók
– Pjevački zbor »Virovitičke grlice«
Manifestacije 
– Susret Mađara u Virovitici – Društveni dom Milanovac, Virovitica12.000,00
– Manjinski susreti virovitičko-podravskog kraja – Društveni dom Milanovac, Virovitica10.000,00
  
2. Civilni centar Deak Ferenc, Lug70.000,00
Manifestacije 
– Boje jeseni – Mađarska kuća Zmajevac25.000,00
– Ljetni dječji susreti »Volim Baranju« – Mađarska kuća Zmajevac25.000,00
– Jesenji dječji susreti »Volim Baranju« – Mađarska kuća Zmajevac20.000,00
 
 
3. Kulturno-umjetničko društvo Ady Endre Korog40.000,00
Amaterizam 
– Folklorna skupina djece, folklorna skupina mladih, folklorna skupina žena, mješoviti pjevački zbor, tamburaški sastav, recitatorsko-literarna sekcija25.000,00
Manifestacije 
– Međunarodna smotra mađarskih folklornih skupina u RH »Zlatni Klas - Korog 2021« – Korog5.000,00
– Međunarodna smotra dječjih folklornih skupina Mađara u RH - Korog 2021 – Korog5.000,00
– Međunarodna smotra mađarskih pjevačkih zborova u RH - Korog 2021 – Korog5.000,00
 
 
4. Kulturno-umjetničko društvo »József Attila Zmajevac«, Zmajevac75.000,00
Amaterizam 
– Ženski zbor40.000,00
– Dječja folklorna skupina
Manifestacije 
– Međunarodna smotra folklornih skupina – Zmajevac10.000,00
– Međunarodna smotra zborova »Pannonia« – Zmajevac10.000,00
– Tabor folklora i starih zanata – Zmajevac5.000,00
– Večer mađarske glazbe – Zmajevac10.000,00
 
 
5. Mađarska kulturna udruga »Pélmonostor«, Beli Manastir25.000,00
Amaterizam 
– Ženski pjevački zbor15.000,00
– Folklorna sekcija – skupina Talicska
– Dramska sekcija
– Sekcija za njegovanje običaja Mađara
– Dječja folklorna skupina
Manifestacije 
– XVI Međunarodni festival folklora – Centar za kulturu, Beli Manastir5.000,00
– VIII Smotra zborova povodom Dana Grada – Centar za kulturu, Beli Manastir5.000,00
 
 
6. Mađarsko kulturno društvo »Ady Endre«, Zagreb88.000,00
Izdavaštvo 
– Demografski razvoj Mađara na području današnje Hrvatske, prof. dr. sc. András Bognár, 17x24 cm, 512 str., prijevod bez tiska, na CD-u30.000,00
Amaterizam 
– Glazbena sekcija Mađarskog kulturnog društva »Ady Endre«50.000,00
– Kazališna sekcija Mađarskog kulturnog društva »Ady Endre«
– Mješoviti zbor Mađarskog kulturnog društva »Ady Endre«
Manifestacije 
– Dani mađarske kulture – Mađarsko kulturno društvo Ady Endre, Zagreb3.000,00
– Mađarska tribina – Mađarsko kulturno društvo Ady Endre, Zagreb5.000,00
 
 
7. Mađarsko kulturno društvo »Népkőr«, Osijek105.000,00
Amaterizam 
– Mješoviti zbor50.000,00
– Sekcija za rad s djecom
– Folklorna sekcija
– Dramsko-literarna sekcija
– Sekcija za rukotvorine
– Sekcija za upoznavanje s mađarskim jezikom i kulturom
– Sekcija za njegovanje mađarskog jezika i kulture
Manifestacije 
– Obilježavanje 75. obljetnice MKD Népkör Osijek – Dječje kazalište Branko Mihaljević, Osijek10.000,00
– Dan Mađara u Osijeku – Osijek20.000,00
– Regionalni susret zborova – Mađarski obrazovni i kulturni centar, Osijek5.000,00
– Očuvanje tradicije narodnih i vjerskih svetkovina - MKD Népkör, Osijek20.000,00
 
 
8. Mađarsko kulturno-umjetničko društvo Darda20.000,00
Amaterizam 
– Dječja folklorna skupina Picinkek10.000,00
– Mješovita plesna skupina Diofa
Manifestacije 
– 11. Manifestacija rušenja majpana u Dardi – Darda5.000,00
– 15. Smotra mađarskog folklora u Dardi – Dom kulture u Dardi5.000,00
 
 
9. Udruga za njegovanje običaja Mađara Stari Jankovci55.000,00
Amaterizam 
– Mješovita folklorna skupina40.000,00
– Mješoviti zbor
Manifestacije 
– Smotra pjesme i plesa – Stari Jankovci10.000,00
– Tradicionalni običaj Mađara - rušenje majskog drveta – Stari Jankovci5.000,00
 
 
10. Udruga za njegovanje običaja Mađara – Surduk, Zmajevac80.000,00
Amaterizam 
– Ad Novas - sekcija za implementaciju mađarske kulture u turizam15.000,00
– Sekcija za izradu ručnih radova
Manifestacije 
– Dan sela Zmajevac – Zmajevac50.000,00
– In memoriam Laslo Petrik – Zmajevac5.000,00
– Kristkindl – Katolički surduk, Zmajevac10.000,00
 
 
11. Zajednica Mađara grada Bjelovara, Bjelovar15.000,00
Amaterizam 
– Folklorna sekcija10.000,00
Manifestacije 
– Međunarodna smotra folklora – Gradski paviljon, Bjelovar5.000,00
 
 
12. Zajednica Mađara Grubišnoga Polja, Grbavac17.000,00
Amaterizam 
– Kulturno-umjetničko društvo Đeram10.000,00
Manifestacije 
– Međunarodna smotra folklora – Grbavac7.000,00
 
 
VII. MAKEDONCI952.000,00
 
 
1. Zajednica Makedonaca u Republici Hrvatskoj, Zagreb – ukupno927.000,00
 
 
1.0. Zajednica Makedonaca u Republici Hrvatskoj, Zagreb – bez članica440.000,00
Informiranje 
– Makedonski glas – brojeva: 6, A4, 40 str., u boji, naklada: 800240.000,00
Izdavaštvo 
– Na kauču Sigmunda Freuda, Julijana Mladenovska-Tešija, A5, 148×210 mm, 120 str., naklada: 60025.000,00
Manifestacije 
– 24. Dani braće Miladinov (u organizaciji s MKD-om »Braća Miladinovci« iz Osijeka) – Osijek, Đakovo i Našice15.000,00
– 30. Dani makedonske kulture – Sv. Kiril i Metodij (u organizaciji s MKD-om »Makedonija« iz Splita) – Split15.000,00
– Dan Zajednice Makedonaca u Republici Hrvatskoj – Rijeka50.000,00
– Dani glagoljaša u Istri (u organizaciji s MKD-om »Sv. Kiril i Metodij« iz Pule) – Buzet, Roč, Hum, Vodnjan, Žminj, Pula10.000,00
– Ilinden 1903.-2021. (u organizaciji s MKD-om »Ilinden« iz Rijeke) – Park šuma Golubinjak, Lokve50.000,00
– Izložba »Stvaralaštvo makedonskih umjetnika u Hrvatskoj« (u organizaciji s MKD-om »Biljana« iz Zadra) – Zadar10.000,00
– »Racinov dan – Bijela svitanja« (u organizaciji s MKD-om »Ohridski biser« iz Zagreba) – Samobor15.000,00
– Tribina »Hrvatsko-makedonske kulturne poveznice« – Zagreb, Rijeka, Osijek, Zadar, Pula, Split10.000,00
 
 
1.1. Makedonsko kulturno društvo »Biljana«, Zadar68.000,00
Amaterizam 
– Instrumentalno-pjevačka sekcija »Biljana«29.000,00
– Etno radionica i kulinarska sekcija »Đerđev«
– Folklorna sekcija »Oro«
– Literarno-dramska sekcija »Zapisi so ljubov«
Manifestacije 
– 18. dani makedonske kulture – prostorije društva, Gradska knjižnica, Znanstvena knjižnica, Narodni muzej Zadar15.000,00
– Međunarodni dan kulturne raznolikosti – Zadar8.000,00
– Dani makedonskog filma – prostorije društva, Gradska knjižnica, Znanstvena knjižnica, Zadar4.000,00
– Izložba »Stvaralaštvo makedonskih umjetnika u Hrvatskoj« (u suradnji sa Zajednicom Makedonaca u RH) – Zadar12.000,00
 
 
1.2. Makedonsko kulturno društvo »Braća Miladinovci« Osijek82.000,00
Amaterizam 
– Folklorna sekcija Tanec Osijek50.000,00
– Etno radionica – Etno sekcija Vezilki
– Instrumentalni sastav T’ga za jug
– Dječja sekcija Biserčinja
– Likovno-kreativna radionica
– Mješoviti zbor Vardarke
Manifestacije 
– 24. Dani braće Miladinov (u suradnji sa Zajednicom Makedonaca u RH) – Osijek, Đakovo, Našice15.000,00
– Dani makedonskog filma – Osijek5.000,00
– 27. Dani makedonske kulture – Dom HV, Osijek12.000,00
 
 
1.3. Makedonsko kulturno društvo »Ilinden«, Rijeka88.000,00
Amaterizam 
– Folklorna skupina40.000,00
– Pjevačka skupina
– Glazbena skupina
– Dječja folklorna skupina
– Etno radionica
– Dječja radionica
Manifestacije 
– Obilježavanje dana Sv. Kirila i Metodija – MKD Ilinden, Rijeka, Roč, Hum, Buzet, Novi Vinodolski, Baška, Ohrid6.000,00
– Njegovanje makedonskih običaja – Rijeka3.000,00
– Revija makedonskog filma – Rijeka6.000,00
– Ilinden 1903 – 2021 (zajednička manifestacija sa Zajednicom Makedonaca u RH) – Park šuma Golubinjak, Lokve20.000,00
– Izložbene i ostale likovne djelatnosti – Rijeka6.000,00
– Dani makedonske kulture 2021. – Rijeka7.000,00
 
 
1.4. Makedonsko kulturno društvo Istarske županije »Sv. Kiril i Metodij« Pula91.000,00
Amaterizam 
– Literarna sekcija55.000,00
– Instrumentalna sekcija
– Pjevačka sekcija
– Etno kreativna sekcija
– Folklorna sekcija
– Makedonska kuhinja
– Filmska sekcija
Manifestacije 
– Dani Glagoljaša u Istri (u suradnji sa Zajednicom Makedonaca u RH) – više mjesta u Istarskoj županiji (Buzet, Roč, Hum, Vodnjan, Žminj, Pula)10.000,00
– Dani makedonske kulture u Istri – više mjesta u Istarskoj županiji14.000,00
– Dani Koče Racina u Istri – Pula4.000,00
– Dani makedonskog filma – Pula8.000,00
 
 
1.5. Makedonsko kulturno društvo » Makedonija«, Split81.000,00
Amaterizam 
– Pjevačka skupina » Makedonija46.000,00
– Folklorna skupina »Makedonija«
– Etno radionica za izradu makedonskih narodnih nošnji i očuvanje nacionalnog identiteta
– Radionica za odrasle – cjeloživotno učenje »Njegovanje makedonskog jezika i kulture«
Manifestacije 
– XI. Makedonska kulturna jesen u Splitu – MKD Makedonija, Split10.000,00
– XVI. Dani makedonskog igranog filma u Splitu – MKD Makedonija, Split5.000,00
– 30. Dani makedonske kulture – Sv. Kiril i Metodij (u organizaciji sa Zajednicom Makedonaca u RH) – Split20.000,00
 
 
1.6. Makedonsko kulturno društvo »Ohridski biser«, Zagreb77.000,00
Amaterizam 
– Glazbena sekcija (vokalna skupina) »Momi biserni«50.000,00
– Folklorna sekcija »Kitka«
– Etno radionica »Razboj«
– Instrumentalna skupina »Ohridski biser«
– Literarno-dramska sekcija »Lenka«
Manifestacije 
– Dani makedonske kulture – Zagreb11.000,00
– Dani makedonskog filma – Češka beseda, Zagreb5.000,00
– Racinov dan – Bijela svitanja (u organizaciji sa Zajednicom Makedonaca u RH) – Samoborski muzej, Samobor11.000,00
 
 
2. Makedonski kulturni forum, Pula25.000,00
Amaterizam 
– Pjevačka grupa i glazbeni ansambl »Despina«15.000,00
Manifestacije 
– Okrugli stol »Makedonski feniks« – Gradska knjižnica i čitaonica, Pula10.000,00
 
 
VIII. NIJEMCI I AUSTRIJANCI910.000,00
 
 
1. Narodni savez Nijemaca Hrvatske, Zagreb40.000,00
Manifestacije 
– Johannes Gutenberg – Europski dom, Zagreb8.000,00
– Njemačka i austrijska manjina i vrijeme Domovinskog rata u Hrvatskoj – Zagreb, Osijek14.000,00
– Njemački jezik u Hrvatskoj – Europski dom, Zagreb10.000,00
– Pad Berlinskog zida – Europski dom, Zagreb8.000,00
 
 
2. Njemačka zajednica – Zemaljska udruga Podunavskih Švaba u Hrvatskoj, Osijek595.000,00
Informiranje 
– Deutsches Wort – Njemačka riječ – brojeva: 4, A4, 36 str., knjižni blok: c/b, korice: 4/1, naklada: 1000180.000,00
– Godišnjak Njemačke zajednice 2020. - DG Jahrbuch 2020 – brojeva: 1, B5, 400 str., fotografije: c/b, knjižni blok: c/b, korice: 4/0, naklada: 35040.000,00
Izdavaštvo 
– Osijek gradonačelnika Hengla, Ana-Marija Lukić, A5, 250 str., naklada: 10025.000,00
Amaterizam 
– Muški pjevački zbor »Alte Kameraden«50.000,00
– Esseker Bühne
Manifestacije 
– 21. međunarodni kazališni festival na njemačkom jeziku – Dječje kazalište Branka Mihaljevića, Osijek100.000,00
– 29. međunarodni znanstveni skup »Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu« – Velika vijećnica Osječko-baranjske županije, Osijek90.000,00
– Izložba »In zwei Welten« – Kulturni centar Osijek15.000,00
– Dani njemačke i austrijske kulture – Njemačka Zajednica, Osijek40.000,00
– Kulturno djelovanje Memorijalnog centra Podunavskih Švaba u Valpovu – Kapela Sv. Roka u Valpovu20.000,00
– Koncertni ciklus – Esseker Klänge – Kulturni centar Osijek20.000,00
– Izložba Viktor Axmann – Kulturni centar Osijek15.000,00
 
 
3. Udruga Nijemaca i Austrijanaca Sirač47.000,00
Amaterizam 
– Rad mješovitog pjevačkog zbora Edelweis i glazbenog sastava Edelweis12.000,00
Manifestacije 
– Dani njemačke i austrijske kulture - Mjesec obilježavanja nacionalnih praznika Njemačke i Austrije – Sirač35.000,00
 
 
4. Udruga Nijemaca i Austrijanaca Vukovar58.000,00
Informiranje 
– web-stranica www.uniavukovar.com5.000,00
Amaterizam 
– Zbor Drei Rosen20.000,00
Manifestacije 
– Jesen u glazbi – Hrvatski dom Vukovar25.000,00
– Oktoberfest – Vukovar8.000,00
 
 
5. Zajednica Austrijanaca u Hrvatskoj, Zagreb30.000,00
Amaterizam 
– Bečki zvukovi Zagreba – etno radionica6.000,00
Manifestacije 
– Tirol u srcu Kostajnice – austrijski utjecaji u razvoju Hrvatske Kostajnice – Hrvatska Kostajnica12.000,00
– Svijet na tanjuru 2021 – Austrijska kuhinja – utjecaj starozagrebačkih kuharica na suvremenu kuhinju grada Zagreba – novi pogledi – Zagreb6.000,00
– In memoriam, Obljetnica smrti dr. sc. Nives Rittig-Beljak – Zagreb6.000,00
 
 
6. Zajednica Nijemaca u Hrvatskoj, Zagreb140.000,00
Amaterizam 
– Edelweiss – recitatorska grupa140.000,00
– Pünktchen – Točkice
– Deutscher Sängerchor
– Plesni ansambl Rude
– Plesni studio Divertimento
  
IX. POLJACI184.000,00
 
 
1. Poljska kulturna udruga »Mikolaj Kopernik«, Zagreb184.000,00
Informiranje 
– Kopernik – brojeva: 5, A4, 26-48 str., tisak potpuno u boji, naklada: 15055.000,00
– web-stranica Kopernik13.000,00
Amaterizam 
– Vokalna grupa »Wisla«75.000,00
Manifestacije 
– Dani s Kopernikom – Zagreb8.000,00
– Povijest poljske himne – Zagreb10.000,00
– Svijet knjige – knjižnica PKU M. Kopernik, Zagreb7.000,00
– Poljski gradovi i pejzaži – Warszawa i okolica – Zagreb8.000,00
– Tradicija blagdana u Poljskoj – Zagreb8.000,00
 
 
X. ROMI845.000,00
 
 
1. Romska udruga Sara, Torjanci15.000,00
Manifestacije 
– Romi u Baranji – Dom Kulture Torjanci15.000,00
 
 
2. Romski resursni centar, Darda125.000,00
Amaterizam 
– Čuvari romske baštine95.000,00
Manifestacije 
– Dječja smotra folklora 2021. – Darda15.000,00
– 19. godišnji koncert – Darda15.000,00
 
 
3. Savez Roma u Republici Hrvatskoj »Kali Sara«, Zagreb565.000,00
Informiranje 
– Phralipen – glasilo romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj – brojeva: 4, 22x32 cm, 84 str. + ovitak, autorske fotografije, četiri boje, naklada: 1500130.000,00
Izdavaštvo 
– Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu/ Samudaripen, Maja Grubišić, A4, 120 str., naklada: 60030.000,00
– Romska pisana riječ: Iz sjene na svjetlo (radni naslov), Selma Pezerović, Maja Grubišić, B5, 256 str., naklada: 100035.000,00
Manifestacije 
– Svjetski dan Roma – Zagreb, Međimurska županija90.000,00
– Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu/ Samudaripen – Romsko groblje Uštica150.000,00
– Svjetski dan romskog jezika – Zagreb, Brodsko-posavska županija80.000,00
– Kongres mladih Roma – Hotel International, Zagreb50.000,00
 
 
4. Udruga baranjskih Roma, Beli Manastir25.000,00
Manifestacije 
– Romski dani kulture u Belom Manastiru – Etnološki centar baranjske baštine, Beli Manastir25.000,00
  
5. Udruga baranjskih Roma »Napredak«, Bolman15.000,00
Manifestacije 
– Dani kulture Roma u Bolmanu – Dom kulture Bolman15.000,00
 
 
6. Udruga žena Romkinja Hrvatske »Bolja budućnost«, Zagreb100.000,00
Informiranje 
– Časopis »Budućnost/ Anglunipe« – brojeva: 4, A4, 30-36 str., višebojne fotografije, naklada: 400085.000,00
Izdavaštvo 
– Hamo i Jezida, Mana Selim Demaj, A5, 130 str., naklada: 5015.000,00
 
 
XI. RUSI376.000,00
 
 
1. Nacionalna zajednica Rusa Hrvatske, Zagreb90.000,00
Informiranje 
– web-stranica Nacionalne zajednice Rusa Hrvatske15.000,00
Amaterizam 
– Zbor »Rjabinuška«40.000,00
Manifestacije 
– Ispraćaj zime i doček proljeća »Maslenica« – HKD »Napredak«, Zagreb7.000,00
– Obilježavanje Dana pobjede nad fašizmom – Dvorana HKD »Napredak«, Zagreb8.000,00
– Večer klasične ruske glazbe i romanse – Hrvatsko društvo skladatelja, Zagreb10.000,00
– Značajni datumi ruske književnosti, kulture i povijesti – Dvorana Gradske knjižnice, Zagreb10.000,00
 
 
2. Ruska kulturna udruga »Katjuša«, Požega10.000,00
Manifestacije 
– Tradicionalni susret ruskih sunarodnjaka u slavonskoj Vallis aurei – Pleternica10.000,00
 
 
3. Savez Rusa Republike Hrvatske, Zagreb140.000,00
Informiranje 
– Ljetopis – brojeva: 4, A4, 40 – 44 str., fotografije u boji, 4 boje, naklada: 500100.000,00
– Kolobok – brojeva: 2, A4, 32 str., fotografije u boji, 4 boje, naklada: 30020.000,00
Izdavaštvo 
– Ako bi to bilo moguće, Katarina Todorcev Hlača, 23x27 cm, 80 str., naklada: 30020.000,00
 
 
4. Udruga ruskog govornog područja u Međimurju »Kalinka«, Čakovec136.000,00
Informiranje 
– web-stranica www.kalinka.hr12.000,00
Amaterizam 
– Ansambl Kalinka – 7 sekcija90.000,00
Manifestacije 
– Dan pobjede nad fašizmom – Batina7.000,00
– Dan ruske kulture – Prelog15.000,00
– 11. Smotra stvaralaštva djece i mladeži »Ruska riječ« – 1. dio II. osnovna škola, Čakovec, 2. dio Srpska pravoslavna gimnazija, Zagreb, 3. dio Rusija7.000,00
– Novogodišnja bajka u ruskoj tradiciji – Centar za kulturu Čakovec5.000,00
 
 
XII. RUSINI923.500,00
 
 
1. Savez Rusina Republike Hrvatske, Vukovar – ukupno848.500,00
 
 
1.0. Savez Rusina Republike Hrvatske, Vukovar – bez članica450.000,00
Informiranje 
– Nova dumka – brojeva: 6, A4, 32 str., u boji, naklada: 600200.000,00
– Vjenčić – brojeva: 4, B5, 32 str., u boji, naklada: 40055.000,00
Izdavaštvo 
– Misli s Dunava, skupina autora, B5, 160 str., naklada: 30020.000,00
– 50 godina Kulturno-umjetničkoga društva Osif Kostelnik Vukovar, Ljubica Harhaj, B5, 180 str., naklada: 30030.000,00
– Dodir sreće, Vladimir Provči, A5, 150 str., naklada: 30015.000,00
Manifestacije 
– Središnja manifestacija Rusina Republike Hrvatske - 48. Petrovačko zvono – Petrovci80.000,00
– Okrugli stol » Rusini jučer, danas i sutra« – Orahovica15.000,00
– 7. Božić u Zagrebu 2021. – Zagreb15.000,00
– Sajam časopisa i izdanja nacionalnih manjina Vukovarsko-srijemske županije – Dvorana Lavoslava Ružičke, Vukovar10.000,00
– Izložba narodnih nošnji nacionalnih manjina Vukovarsko-srijemske županije – Dvorana Lavoslava Ružičke, Vukovar10.000,00
 
 
1.1. Kulturno društvo Rusina Cvelferije Rajevo Selo22.000,00
Amaterizam 
– Folklorna sekcija17.000,00
– Zborna sekcija
– Tamburaška sekcija
Manifestacije 
– Običaji našega naroda »Prelo« – Dom kulture, Rajevo Selo5.000,00
 
 
1.2. Kulturno društvo Rusina i Ukrajinaca »Rušnjak« Primorsko-goranske županije, Rijeka31.500,00
Amaterizam 
– Likovna sekcija Rušnjak12.500,00
– Pjevačka grupa Rušnjak
– Literarna sekcija
Manifestacije 
– Tjedan kulture Rusina i Ukrajinaca Primorsko-goranske županije – Palaco Modello, Rijeka9.000,00
– Međunarodna likovna kolonija nacionalnih manjina Hrvatskog primorja – Matulji8.000,00
– Obilježavanje Dana materinjeg jezika i Sajam knjiga nacionalnih manjina – Rijeka2.000,00
  
1.3. Kulturno društvo Rusina Vinkovci25.000,00
Amaterizam 
– Zborska sekcija25.000,00
– Glazbena sekcija
 
 
1.4. Kulturno-umjetničko društvo »Joakim Govlja« Mikluševci100.000,00
Amaterizam 
– Dječja i starija plesna skupina65.000,00
– Ženska pjevačka grupa
– Sekcija rukotvorina
– Recitatorska i dramska sekcija
Manifestacije 
– Mikluševci 2021. – Mikluševci35.000,00
 
 
1.5. Kulturno-umjetničko društvo »Joakim Hardi«, Petrovci95.000,00
Amaterizam 
– Folklorna sekcija85.000,00
– Muška pjevačka skupina - zbor
– Tamburaška sekcija
– Kazališna sekcija
– Recitatorsko-literarna sekcija
Manifestacije 
– Običaji našeg naroda »Majsko drvo« – Etnografska zbirka, Petrovci10.000,00
 
 
1.6. Kulturno-umjetničko društvo Osif Kostelnik Vukovar75.000,00
Amaterizam 
– Orkestar60.000,00
– Zbor
– Folklor
– Literarna sekcija
Manifestacije 
– Prvi pljesak – Dvorana Lavoslava Ružičke, Vukovar15.000,00
 
 
1.7. Kulturno-umjetničko društvo Rusina, Osijek50.000,00
Amaterizam 
– Zbor KUD-a Rusina30.000,00
– Tamburaši KUD-a Rusina
Manifestacije 
– Dravski valovi 2021. – Osijek10.000,00
– Ruža za Lelu – Osijek5.000,00
– Memorijal Vladmir Timko - »Viđeno kamerom« – Osijek5.000,00
 
 
2. »Rusnak« – Društvo Rusina u Republici Hrvatskoj, Petrovci75.000,00
Izdavaštvo 
– Kotači/ Колєса, Eugenija Vrabec i Ivona Hnatko, 25x20 cm, 16 str., naklada: 40020.000,00
Amaterizam 
– Pjevačka skupina, dueti, solisti i orkestar35.000,00
Manifestacije 
– Susreti »Kad je golubica letjela« – Petrovci, Stari Jankovci20.000,00
  
XIII. SLOVACI1.821.000,00
 
 
1. Savez Slovaka – Zväz Slovákov, Našice – ukupno1.784.000,00
 
 
1.0. Savez Slovaka – Zväz Slovákov, Našice – bez članica165.000,00
Informiranje 
– Prameň – brojeva: 12 (7-8 dvobroj), A4, 28 str., u boji, naklada: 600165.000,00
 
 
1.1. Matica slovačka Ilok204.000,00
Amaterizam 
– Folklorna sekcija, 3 dobne skupine141.000,00
– Glazbena sekcija
– Kazališna sekcija
– Pjevačka sekcija
– Tradicijsko-folklorna sekcija
Manifestacije 
– 38. Smotra slovačkog folklora odraslih 2021. – Ilok48.000,00
– 41. Iločko ljeto – Ilok15.000,00
 
 
1.2. Matica slovačka Jelisavac175.000,00
Amaterizam 
– SKUD Ivan Brnjik Slovak Jelisavac – folklor115.000,00
– SKUD Ivan Brnjik Slovak Jelisavac – glazba
– SKUD Ivan Brnjik Slovak Jelisavac – pjevačka skupina
Manifestacije 
– 26. Dječja smotra slovačkog folklora u Republici Hrvatskoj – Jelisavac40.000,00
– 17. Dani Slovaka u Jelisavcu – Večer korbačika – Jelisavac20.000,00
 
 
1.3. Matica slovačka Josipovac190.000,00
Izdavaštvo 
– A za horu za horičku / Iza šume i šumarka, Anica Popović, A4, 200 str., naklada: 30025.000,00
Amaterizam 
– Folklorna skupina SKUD-a »Braće Banas« – mala, srednja i odrasla140.000,00
– Pjevačka i tamburaška skupina SKUD-a »Braće Banas«
– Likovna skupina »Kontrast«
– Tradicijska skupina i radionica ručnih radova
Manifestacije 
– 13. manifestacija »Slovaci do Drlaku« - 140 godina dolaska Slovaka u Josipovac Punitovački – igralište NK Omladinca, Josipovac Punitovački25.000,00
 
 
1.4. Matica slovačka Jurjevac Punitovački67.000,00
Amaterizam 
– Dječja plesna skupina52.000,00
– Folklorno likovna skupina
– Pjevačko-glazbena skupina
Manifestacije 
– 7. »Pod stoljetnim glogovima« – 7. »Pod storočnymi hlohmi« – Jurjevac Punitovački15.000,00
  
1.5. Matica slovačka Lipovljani111.000,00
Izdavaštvo 
– MS Lipovljani - 25 godina 1996-2021 (dvojezično), Josip Krajči, A4, 180 str., naklada: 40025.000,00
Amaterizam 
– Amatersko promicanje i zaštita kulturne baštine slovačke nacionalne manjine – folklorna mlađa i starija skupina KUD-a Lipa69.000,00
– Glazbena tamburaška skupina KUD-a Lipa
– Amatersko promicanje i zaštita slovačke kulture - njegovanje slovačke pjesme – pjevački zbor Lira
Manifestacije 
– Oslava Cyrila a Metoda/ Proslava praznika Ćirila i Metoda – Etno slovačka kuća Lipovljani10.000,00
– Dani slovačke kulture u Lipovljanima – Lipovljani7.000,00
 
 
1.6. Matica slovačka – Matica slovenska »Kukučin-Kuntarić« Jakšić67.000,00
Amaterizam 
– Dječja pjevačka skupina55.000,00
– Pjevačka skupina – odrasli
– Plesna dječja skupina
– Plesna skupina – odrasli
– Tamburaško-harmonikaška sekcija
Manifestacije 
– »Slovaci Slovacima – Slováci Slovákom« – Jakšić12.000,00
 
 
1.7. Matica slovačka Međurić115.000,00
Amaterizam 
– Glazbena skupina »Orava«70.000,00
– Pjevačka skupina »Orava«
– Folklorna skupina djece i odraslih »Orava«
Manifestacije 
– 22. Festival »Ked sa ruža rozvijala« – Međurić36.000,00
– 9. Kulturna večer Slovaka« Međurić – Međurić9.000,00
 
 
1.8. Matica slovačka Osijek128.000,00
Izdavaštvo 
– Slovenskí kňazi, šíritelia osvety a kultúry Slovákov v Chorvátsku/ Slovački svećenici, nositelji prosvjete i kulture Slovaka u Hrvatskoj, Andrija Kuric, A5, 120 str., naklada: 30012.000,00
Amaterizam 
– Plesna odrasla i dječja skupina94.000,00
– Pjevačka skupina i solo pjevači
– Svirači – orkestar
– Radionica ručnih radova
– Recitatorsko-literarna skupina
Manifestacije 
– »Slovački božićni običaji, tradicije i kolede« Osijek 2021. – Dom HV-a, Osijek20.000,00
– Dani slovačke kulture u Gradu Osijeku (i otvaranje prostora MS Osijek) – Osijek2.000,00
 
 
1.9. Matica slovačka Rijeka120.000,00
Amaterizam 
– Dramska sekcija102.000,00
– Likovna sekcija
– Folklorna sekcija
– Literarna sekcija
– Tradicijska skupina
Manifestacije 
– 21. Dani slovačke kulture Rijeka 2021. – Rijeka, Volosko, Primorsko-goranska županija18.000,00
 
 
1.10. Matica slovačka Soljani90.000,00
Amaterizam 
– Folklorna i pjevačka dječja skupina SKUS Ondreja Pekára Soľany75.000,00
– Glazbena skupina SKUS Ondreja Pekára Soľany
– Folklorna i pjevačka odrasla skupina SKUS Ondreja Pekára Soľany
Manifestacije 
– 11. Dni Slovákov v Soľanoch 2021. – 11. Dani Slovaka u Soljanima – Dom kulture Soljani15.000,00
 
 
1.11. Matica slovačka u Markovcu Našičkom185.000,00
Izdavaštvo 
– 30. obljetnica prognaničke škole – 30. výročie školy vo vyhnanstve« – 9. 10. 1991. – 18. 1. 1992.; Martin – Slovensko; »Markovac i Domovinski rat«, skupina autora (Branka Baksa, Vesna Baksa, Ninoslava Pavlus, Biserka Dundović, sudionici škole u progonstvu, Markovčani sudionici 132. brigade HV), A4, 100 str., naklada: 20025.000,00
Amaterizam 
– Plesne skupine SKUU »Franjo Strapač« – mala, srednja i velika skupina140.000,00
– Pjevačka i glazbena skupina SKUU »Franjo Strapač«
– Tradicijska skupina SKUU »Franjo Strapač«
Manifestacije 
– Kulturno-etno manifestacija Slovaka našičkog kraja i RH »22. večer polesnjaka» – Markovac20.000,00
 
 
1.12. Matica slovačka u Miljevcima90.000,00
Amaterizam 
– Dječja plesno-pjevačka skupina72.000,00
– Sekcija rukotvorina
– Starija plesno-pjevačka skupina
Manifestacije 
– »14. Miljevački dani kukuruza« – Hrvatsko-slovački dom, Miljevci, Nova Bukovica18.000,00
 
 
1.13. Matica slovačka Zagreb27.000,00
Izdavaštvo 
– Matica slovačka Zagreb (2005-2020), Alena Bali, A4, 50 str., naklada: 507.000,00
Amaterizam 
– Umjetničko-literarna sekcija20.000,00
 
 
1.14. Matica slovačka Zokov Gaj50.000,00
Amaterizam 
– Mješovita pjevačka skupina39.000,00
– Radionica tradicionalnih ručnih radova
Manifestacije 
– 15. »Susret Slovaka i prijatelja pri žetvenim svečanostima« – Zokov Gaj, Zdenci11.000,00
  
2. Slovački centar za kulturu Našice37.000,00
Izdavaštvo 
– Drugih pet godina djelovanja Slovačkog centra za kulturu Našice (2016. – 2020.), Sandra Kralj Vukšić, Marko Kurtek, Tatjana Seničanin, A4, 200 str., naklada: 20015.000,00
Manifestacije 
– Jezični izazovi Slovaka u Hrvatskoj – Našice4.000,00
– Ostavština tradicijske kulture suvremenom društvu – više lokacija u Hrvatskoj i među Slovacima u Mađarskoj18.000,00
 
 
XIV. SLOVENCI947.500,00
 
 
1. Savez slovenskih društava u Hrvatskoj, Rijeka947.500,00
 
 
1.1. Kulturno-prosvjetno društvo Slovenski dom, Zagreb198.000,00
Informiranje 
– Novi Odmev – brojeva: 3, A4, 36 str., puni color, naklada: 80065.000,00
Amaterizam 
– Pjevački zbor Slovenski dom Zagreb95.000,00
– Pjevački zbor duhovne sekcije A. M. Slomšek
– Kreativna radionica Šopek
Manifestacije 
– 90. godina slovenske pjesme – Mala koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, Zagreb15.000,00
– Izložbe u Slovenskom domu Zagreb – Zagreb8.000,00
– Naj žive vsi narodi – Prešernov dan – Muzej suvremene umjetnosti i Park Bundek, Zagreb15.000,00
 
 
1.2. Slovenski dom, Kulturno-prosvjetno društvo »Bazovica«, Rijeka300.000,00
Informiranje 
– Sopotja – brojeva: 4, A4, digitalna fotografija u boji, 24 str., u boji, naklada: 150080.000,00
Amaterizam 
– Mješoviti pjevački zbor200.000,00
– Folklorno-plesna sekcija
– Dramska skupina KPD Bazovica
– Glazbena skupina – društveni band »Izvan ritma«
– Kulturno stvaralaštvo
– Izložbe i predavanja slovenskih autora
– Skupina Bubamare
Manifestacije 
– Susret manjinskih pjevačkih zborova Kvarnera – Češki dom T. G. Masaryka, Rijeka20.000,00
 
 
1.3. Slovensko kulturno društvo Ajda, Umag34.000,00
Amaterizam 
– Pjevački zbor, gastro sekcija, folklorna skupina, literarna skupina24.000,00
Manifestacije 
– Slovenska kulturna večer – Kazališna dvorana Antonio Coslovich Umag5.000,00
– Dani slovenske kulture u Umagu – Kazališna dvorana Antonio Coslovich Umag5.000,00
  
1.4. Slovensko kulturno društvo Istra, Pula122.500,00
Informiranje 
– Mavrica – brojeva: 4, 21x21 cm, 30 – 40 str., fotografije u boji, naklada: 30025.000,00
Izdavaštvo 
– Kronika SKD Istra – drugih 10 godina, Maja Tatković Diklić, 16x24 cm, 149 str., naklada: 30010.000,00
Amaterizam 
– Zbor Encijan58.500,00
– Kreativna radionica
– Likovna radionica
– Dramska sekcija
Manifestacije 
– Dani slovenske kulture – Pula7.000,00
– Dani slovenskog filma – Kino Valli, Pula9.000,00
– Dječji festival multikulturalnosti – Dom hrvatskih branitelja, Pula8.000,00
– Prešernov dan – Umag5.000,00
 
 
1.5. Slovensko kulturno društvo »Lipa«, Zadar25.000,00
Manifestacije 
– Proslava slovenskog kulturnog praznika »Prešernov dan« – Gradska knjižnica Zadar3.000,00
– Likovna kolonija »2021 – Turanj« – Sv. Filip i Jakov16.000,00
– Međunarodni dan kulturne raznolikosti Zadar 2021. – Zadar6.000,00
 
 
1.6. Slovensko kulturno društvo Nagelj, Varaždin20.000,00
Manifestacije 
– Dan nacionalnih manjina – Varaždin20.000,00
 
 
1.7. Slovensko kulturno društvo Triglav, Split210.000,00
Informiranje 
– Planika – brojeva: 4, A4, kolor, naklada: 38033.000,00
Amaterizam 
– Čipkarska sekcija – idrijska čipka na batiće150.000,00
– Dramsko-recitatorska sekcija
– Dječja sekcija Kekec
– Likovna sekcija
– Mješoviti pjevački zbor
Manifestacije 
– Slovenski kulturni praznik – Split15.000,00
– Praznik slovenske nacionalne manjine – Split5.000,00
– Susret slovenskih društava7.000,00
 
 
1.8. Slovensko kulturno-prosvjetno društvo Snežnik, Lovran38.000,00
Informiranje 
– Liburnijska priloga br. 16 – brojeva: 1, A4, 24 str., u boji, naklada: 25010.000,00
Izdavaštvo 
– Slovenski glazbenici u Republici Hrvatskoj, dr. sc. Marija Riman, A5, 200 str., naklada: 25010.000,00
Amaterizam 
– Etno-kreativna radionica6.000,00
Manifestacije 
– Dani slovenske kulture u Istri – Lovran5.000,00
– Prekogranični susreti – Učka4.000,00
– Slovenski kulturni praznik Prešernov dan – Narodno učilište Umag3.000,00
 
 
XV. SRBI13.075.000,00
 
 
1. Zajedničko vijeće općina Vukovar – ukupno1.166.000,00
 
 
1.0. Zajedničko vijeće općina Vukovar – bez članica725.000,00
Informiranje 
– Novinski list Izvor – brojeva: 25, 225x305 mm, 24 str., ful kolor, naklada: 8000470.000,00
Manifestacije 
– 22. Međunarodni festival folklora – Borovo 2021. – Borovo20.000,00
– 30. Međunarodna likovna kolonija - Borovo 2021. – Borovo30.000,00
– 40. Vidovdanski sabor 2021. – Bobota – Ljetna pozornica Doma kulture, Bobota30.000,00
– VI. Škola folklora 2021. – KUD Sloga Vukovar30.000,00
– Selu u pohode 2021. – Borovo, Bobota, Trpinja, Ostrovo, Markušica, Silaš30.000,00
– 14. Naučni skup »Srpsko - hrvatski odnosi«, Golubić 2021. – Područna škola, Golubić Obrovački20.000,00
– XVII. festival dječjeg folklora – Centar za kulturu, Beli Manastir35.000,00
– XI. smotra srpskog folklora Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema – Sportska dvorana OŠ Dragutina Tadijanovića, Vukovar60.000,00
 
 
1.1. Kulturno-umjetničko društvo »Branislav Nušić« Borovo80.000,00
Amaterizam 
– Folklorna sekcija80.000,00
– Tamburaška sekcija
– Dramska sekcija
– Likovna sekcija
 
 
1.2. Kulturno-umjetničko društvo »Ostrovo«, Ostrovo48.000,00
Amaterizam 
– Folklorna sekcija32.000,00
Manifestacije 
– 9. Međudržavni festival srpskog folklora »Ostrovo u srcu« – Ostrovo6.000,00
– 7. Godišnji koncert – Ostrovo5.000,00
– 3. Dječji festival folklora »Ostrovu s ljubavlju« – Ostrovo5.000,00
 
 
1.3. Kulturno-umjetničko društvo »Sloga« Vukovar40.000,00
Amaterizam 
– Folklorna sekcija, etno radionica i tamburaška sekcija – Godišnji program rada KUD »Sloga« Vukovar za 2021. godinu40.000,00
  
1.4. Kulturno-umjetničko društvo »Zora« Silaš50.000,00
Amaterizam 
– Folklorna sekcija50.000,00
– Pjevačka grupa »Silašanke«
 
 
1.5. Kulturno-umjetničko društvo »Živojin Žiko Mandić« Kneževi Vinogradi64.000,00
Amaterizam 
– Baranjsko se kolo igra – folklorna skupina45.000,00
Manifestacije 
– Smotra folklora »Đeram« – Dom kulture, Kneževi Vinogradi9.000,00
– Ivanjski dani – Kopački Rit, Kneževi Vinogradi4.000,00
– Mali đeram – Dom Kulture, Kneževi Vinogradi4.000,00
– Likovna kolonija – Dom kulture, Kneževi Vinogradi2.000,00
 
 
1.6. Srpsko kulturno-umjetničko društvo »Branko Radičević« Dalj60.000,00
Amaterizam 
– Folklorna sekcija60.000,00
– Pjevačka grupa »Ivanje«
– Vezilje
 
 
1.7. Srpsko kulturno-umjetničko društvo »Sveti Sava« Tenja29.000,00
Amaterizam 
– Sekcija za izradu ručnog rada29.000,00
– Dramsko-recitatorska sekcija
– Folklorna sekcija
 
 
1.8. Vukovarsko srpsko pjevačko društvo »Javor«, Vukovar35.000,00
Amaterizam 
– Veliki zbor, komorni sastav i dječji zbor (»U pesmi je sloga – u slozi je spas 2021.«)35.000,00
 
 
1.9. Zavičajna udruga Srba Ozrena i Posavine, Borovo35.000,00
Amaterizam 
– Folklorna sekcija (Dani zavičaja, folklora i običaja 2021.)35.000,00
 
 
2. Čuvari srpskog identiteta, Vukovar110.000,00
Manifestacije 
– 9. Međunarodni festival »Prva harmonika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema« Vukovar 2021. – Sportska dvorana, Vukovar50.000,00
– 5. Sabor kulturnog i narodnog stvaralaštva Srba Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema, Beli Manastir 2021. – Etnološki centar baranjske baštine, Beli Manastir30.000,00
– 7. Festival etno muzike, Vukovar 2021. – Kino sala, Borovo naselje30.000,00
 
 
3. Srpski demokratski forum, Zagreb180.000,00
Informiranje 
– Nada – brojeva: 10, 27x39,5 cm, 8 str., crno-bijela fotografija, 4 boje, naklada: 6500180.000,00
  
4. Srpsko kulturno društvo »Prosvjeta«, Zagreb5.969.000,00
Informiranje 
– Dječji list »Bijela pčela« – brojeva: 10, 20,5x28 cm, 48 str., autotipija i fototipija, 4 boje, naklada: 2600500.000,00
– Artefakti - izvori za historiju Srba u Hrvatskoj, br. 18/2021 – brojeva: 1, 22,5x21cm, 180 str., 10 fotografija u boji, 5 crno-bijelih fotografija, naklada: 25050.000,00
– Ljetopis SKD »Prosvjeta« 2021. – brojeva: 1, 19,5x22cm, 500 str., crno-bijele fotografije, korice u 4 boje, naklada: 50060.000,00
– web-stranica SKD »Prosvjeta«60.000,00
– Časopis »Prosvjeta« – brojeva: 6, 24x34 cm, 64 str., crno-bijele fotografije, kolor korice, naklada: 700350.000,00
Izdavaštvo 
– Austrijska Vojna Granica u Hrvatskoj, Gunter Erich Rothenberg, 14,5x21,5 cm, 400 str., naklada: 50040.000,00
– Rani radovi, Đorđe Nešić, 16x19 cm, 160 str., naklada: 50025.000,00
– Idem ja kući, Mirko Demić, 13,5x18,5 cm, 160 str., naklada: 50025.000,00
– Muzej Srba, Andrej Vujnović, 14x20 cm, 280 str., naklada: 50030.000,00
– Mikrohistorija, više autora, 14x22 cm, 500 str., naklada: 30040.000,00
– Privrženost, Drago Kekanović, 13,5x18,5 cm, 200 str., naklada: 50030.000,00
Amaterizam 
– Ansambl narodnih igara SKD »Prosvjeta« Vukovar400.000,00
– Pododbori SKD »Prosvjeta«3.000.000,00
Manifestacije 
– Registar kulturne baštine Srba u Republici Hrvatskoj – Zagreb400.000,00
– Svetosavska akademija 2021. – Koncertna dvorana »Vatroslav Lisinski«, Zagreb100.000,00
– Dani srpske kulture 2020. – Zagreb, Vukovar, Rijeka, Osijek, Zadar, Split500.000,00
– 24. Dani kulture Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema – Vukovar, Osijek, Jagodnjak, Beli Manastir, Bobota, Borovo90.000,00
– Mesdam – Ljetna pozornica Doma kulture, Pačetin50.000,00
– 19. Susreti na Baniji – Mali Gradac110.000,00
– Bjelobrdska pudarina – Bijelo Brdo12.000,00
– Desničini susreti 2021. – Zagreb (Islam Grčki, Zadar)50.000,00
– Đedova kosidba i Veče pjesme i igara – Vrginmost20.000,00
– 11. Smotra dječjeg kulturnog stvaralaštva »Djeca su ukras svijeta« – Garešnica12.000,00
– Godišnji koncert – Dom kulture, Vojnić15.000,00
 
 
5. Srpsko kulturno-umetničko društvo »Jovan Lazić« Beli Manastir90.000,00
Amaterizam 
– Folklorna i recitatorska sekcija - Čuvari tradicije 2021.85.000,00
Manifestacije 
– »U kolu s prijateljima« – Đurđevdanski susreti – Centar za kulturu, Beli Manastir5.000,00
 
 
6. Srpsko kulturno-umjetničko i duhovno društvo »Đurđevdan« u Drežnici, Drežnica160.000,00
Amaterizam 
– Folklor130.000,00
– Pjevački zbor
– Orkestar
– Dramsko-recitatorska sekcija
– Likovna kolonija
Manifestacije 
– Đurđevdanska proslava – Drežnica15.000,00
– Vidovdanska proslava – Jasenak15.000,00
 
 
7. Srpsko narodno vijeće - Nacionalna koordinacija srpske nacionalne manjine u RH, Zagreb4.905.000,00
Informiranje 
– Samostalni srpski tjednik Novosti – brojeva: 52, 39x27,1 cm, 40 – 48 str., crno-bijele korice, sve boje, naklada: 62003.750.000,00
– Arhiv Srba u Hrvatskoj – brojeva: 2, 165x240 mm, 250 str., crno-bijela, naklada: 250800.000,00
Izdavaštvo 
– August 8., Dvor, Jerko Bakotin, 23x16 cm, 200 str., naklada: 50040.000,00
– Dvadesete, Čedomir Višnjić, 23x16 cm, 500 str., naklada: 50050.000,00
Manifestacije 
– Dan proboja logoraša iz Jasenovca – Spomen područje Jasenovac40.000,00
– Dan proboja na Biljegu/ Petrova Gora – Petrova Gora40.000,00
– Dan sjećanja na Jadovno 1941. – Spomen-područje Jadovno50.000,00
– Dan ustanka u Srbu – Spomenik ustanku, Srb70.000,00
– Komemoracija u Glini – Spomen-dom, Glina20.000,00
– Komemoracija u Gruborima – zaselak Grubori, Plavno15.000,00
– Komemoracija u Varivodama – Varivode20.000,00
– Komemoracija na dječjem groblju u Sisku – Viktorovac, Sisak10.000,00
 
 
8. Srpsko privredno društvo »Privrednik«, Zagreb430.000,00
Informiranje 
– Podlistak Privrednik u sklopu tjednika Novosti – brojeva: 12, 27x39,5 cm, 16 str., crno-bijela fotografija, 4 boje, naklada: 6500300.000,00
Manifestacije 
– Deseti kongres Privrednikovih stipendista i srpske omladine – Hrvatsko novinarsko društvo, Zagreb50.000,00
– Privrednikove tribine: Reci što misliš! – Privrednikov dom, Zagreb40.000,00
– Šesta dobrotvorna slikarska kolonija posvećena Vladimiru Matijeviću, Privrednikovom dobrotvoru i osnivaču – Gornji Budački, Privrednikov dom, Zagreb40.000,00
 
 
9. Ustanova u oblasti kulture »Srpski kulturni centar«, Vukovar65.000,00
Izdavaštvo 
– Fotomonografija materijalne kulturne baštine Srba u Vukovaru, Srđan Sekulić, 200 str., naklada: 50025.000,00
– Fotomonografija spomenika NOB-a vinkovačkog kraja – nekad i sad, grupa autora, 200 str., naklada: 50030.000,00
Manifestacije 
– SKC sredom – Vukovar10.000,00
 
 
XVI. TALIJANI8.730.000,00
 
 
1. Centar za povijesna istraživanja, Rovinj1.100.000,00
– financijska potpora sukladno Ugovoru između Repub­like Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina (NN MU 15/1997) i Ugovoru između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o suradnji u području kulture i obrazovanja (NN MU 1/2009)1.100.000,00
 
 
2. EDIT Rijeka – Novinsko-izdavačka ustanova, Rijeka6.350.000,00
Informiranje 
– La voce del popolo – brojeva: 303, 29x42 cm, 32 – 48 str., u boji, naklada: 14805.345.000,00
– Panorama – brojeva: 24, 20x28 cm, 60 str., u boji, naklada: 940650.000,00
– Arcobaleno – brojeva: 10, 16,5x23 cm, 60 str., u boji, naklada: 960200.000,00
– La Battana – brojeva: 4, 14,4x20,5 cm; 128 str., korice u koloru, naklada: 500110.000,00
Izdavaštvo 
– » La voce 130 - 75 anni ogni giorno con voi«, grupa autora, 21x27 cm, 380 str., naklada: 30045.000,00
 
 
3. Unione Italiana, Rijeka1.280.000,00
Manifestacije
– Glazbene radionice »Arena International« – Pula10.000,00
– Manifestacije kulturno-umjetničkih skupina Zajednica Talijana i KUD-ova – razne Zajednice Talijana50.000,00
– Međunarodna smotra folklora »Leron« – Vodnjan-Dignano70.000,00
– Festival istrovenetskog narječja – Buje, Cittadella (Italija), Kopar (Slovenija)60.000,00
– Festival dječje pjesme »Voci Nostre«60.000,00
– Natječaj iz umjetnosti i kulture »Istra Nobilissima«70.000,00
– Završni koncert obrazovnog centra klasične glazbe »Luigi Dallapiccola« – Rijeka, Pula, Brtonigla10.000,00
– Ex Tempore Grožnjan – Grisignana – Grožnjan – Grisignana90.000,00
– Književne večeri, okrugli stolovi, promocija djela TNZ i izložbe u suradnji sa Zajednicama Talijana20.000,00
– Festival istriotskog narječja – Galižana – Gallesano, Sissano – Šišan40.000,00
 
 
– financijska potpora sukladno Ugovoru između Repub­like Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina (NN MU 15/1997) i Ugovoru između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o suradnji u području kulture i obrazovanja (NN MU 1/2009)800.000,00
 
 
XVII. UKRAJINCI1.025.800,00
 
 
1. Ukrajinska zajednica Republike Hrvatske, Vukovar – ukupno1.007.000,00
 
 
1.0. Ukrajinska zajednica Republike Hrvatske,
Vukovar –
bez članica
330.000,00
Informiranje 
– Vjesnik ukrajinske zajednice u Hrvatskoj – Вісник української громади в Хорватії – brojeva: 6, A4, 36 str., sve u boji, naklada: 1000200.000,00
Manifestacije 
– 88. obljetnica Holodomora – Vukovar, Osijek, Slavonski Brod, Zagreb, Rijeka, Lipovljani, Split30.000,00
– 14. Središnja manifestacija Ukrajinaca u Hrvatskoj – Zagreb100.000,00
 
 
1.1. Kulturno-prosvjetno društvo Ukrajinaca
»Karpati«, Lipovljani
100.000,00
Amaterizam 
– Plesna skupina80.000,00
– Pjevačka skupina
Manifestacije 
– Večer ukrajinske pjesme i plesa – Lipovljani20.000,00
 
 
1.2. Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo »Andrij Pelih«, Šumeće72.000,00
Amaterizam 
– Pjevačka skupina52.000,00
– Folklorna skupina (mlađi, srednji i veliki uzrast djece)
Manifestacije 
– Susreti Ukrajinaca Šumeće – Društveni dom Šumeće20.000,00
 
 
1.3. Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo
»Dnjipro«, Rijeka
54.000,00
Amaterizam 
– Ansambl »Enejida«29.000,00
– Orkestar »Oberih«
– Plesni ansambli »Veselka« i »Maljatko«
Manifestacije 
– VI. Ukrajinski festival pjesme, glazbe, plesa i likovne umjetnosti – HKD na Sušaku, Rijeka25.000,00
 
 
1.4. Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo »Ivan Franko«, Vukovar110.000,00
Izdavaštvo 
– Колядують i Щедрують Діти, Tetyana Kochnyeva Ramač, 235x150 mm, 30 str., naklada: 30020.000,00
Amaterizam 
– Dječja skupina ukrajinskog narodnog stvaralaštva »Sonečko«70.000,00
– Mješoviti pjevački zbor, glazbeni sastav i pjevački ansambl
Manifestacije 
– Dani ukrajinske kulture – Vukovar20.000,00
 
 
1.5. Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo »Kobzar«, Zagreb70.000,00
Izdavaštvo 
– Ukrajinci Hrvatske: materijali i dokumenti – knjiga treća, Slavko Burda, Galina Sagan, Valerij Vlasenko, Mikola Nagirnij i drugi, B5, 320 str., naklada: 50025.000,00
Amaterizam 
– Sekcija za književno-literarnu, informativno-izdavačku te izložbenu djelatnost45.000,00
– Sekcija za glazbenu djelatnost i očuvanje baštine, tradicije i običaja Ukrajinaca
  
1.6. Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo »Lesja Ukrajinka«, Osijek75.000,00
Amaterizam 
– Sekcija rukotvorina »Gerdan« Osijek50.000,00
– Zbor, duet, trio, solisti, odrasli i djeca UKPD »Lesja Ukrajinka« Osijek
Manifestacije 
– Na krilima pjesme – Koncertna dvorana Mađarskog centra, Osijek25.000,00
 
 
1.7. Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo »Taras Ševčenko«, Kaniža66.000,00
Amaterizam 
– Dječja plesna i pjevačka sekcija »Đivčena«48.000,00
– Plesna sekcija »Melanka«
Manifestacije 
– Večeri Tarasa Ševčenka – Društveni dom Kaniža18.000,00
 
 
1.8. Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo »Ukrajina«, Slavonski Brod130.000,00
Amaterizam 
– Folklorna sekcija – dječja skupina80.000,00
– Dramsko-recitatorska sekcija
– Likovna sekcija
– Folklorna sekcija – odrasla skupina
– Mješoviti pjevački zbor
– Glazbena sekcija
Manifestacije 
– XX. Ukrajinska smotra dječjeg stvaralaštva Slavonski Brod – Bukovlje, Slavonski Brod25.000,00
– II. Međunarodna smotra pjevačkih zborova – Bukovlje, Slavonski Brod25.000,00
 
 
2. Društvo za ukrajinsku kulturu, Zagreb18.800,00
Izdavaštvo 
– Garež i plam nadanja, Aleksa Pavlešin, A5 pdf, 35 str., naklada: 504.300,00
Amaterizam 
– Filmsko-dramska sekcija - film »Garež i plam nadanja - četvrti naraštaj«10.500,00
Manifestacije 
– Ukrajinska književno-filmska večer – knjižnice u Vukovaru, Slavonskom Brodu, Lipovljanima i Zagrebu4.000,00
 
 
XVIII. ŽIDOVI988.000,00
 
 
1. Istraživački i dokumentacijski centar CENDO, Zagreb74.000,00
Informiranje 
– web-stranica www.cendo.hr24.000,00
Izdavaštvo 
– Židovi u Hrvatskoj, dr. sc. Melita Švob, 24x17 cm, 645 str., naklada: 50050.000,00
 
 
2. Udruga preživjelih Holokausta u Hrvatskoj, Zagreb74.000,00
Informiranje 
– web-stranica www.preho.hr24.000,00
Manifestacije 
– Kulturni susreti – Hotel Kristal, Opatija50.000,00
 
 
3. Židovska općina Zagreb535.000,00
Informiranje 
– Novi Omanut – brojeva: 4, 29x42 cm, 16 str., c/b, naklada: 45090.000,00
– Ha kol – brojeva: 5, 21,5x28,4 cm, 60 str., kolor, naklada: 500140.000,00
Amaterizam 
– Mješoviti pjevački zbor Židovske općine Zagreb - Lira35.000,00
Manifestacije 
– Tjedan Izraela – Zagreb225.000,00
– Europski dan židovske kulture – Zagreb45.000,00
 
 
4. Židovska vjerska zajednica Bet Israel u Hrvatskoj, Zagreb305.000,00
Informiranje 
– Ruah Hadaša – brojeva: 4, A4, 64 str., 24 stranice u boji, broj boja 8, naklada: 350110.000,00
Izdavaštvo 
– Zelda, Zelda Schneurson Mishkovsky, 13x20 cm, 150 str., naklada: 50050.000,00
– Željna sam svega, Slava Flesch, 14x21 cm, 120 str., naklada: 30025.000,00
– Kamen i biseri, Julija Koš, 25x16 cm, 250 str., naklada: 60030.000,00
– Židovski ilustrirani kalendar 5782 – 2021/2022, Kotel Dadon i Aleksandar Srećković, A4, 16 str., naklada: 25015.000,00
Manifestacije 
– Europski Dan židovske kulture 2021. – Zagrebačko kazalište lutaka, Zagreb35.000,00
Amaterizam 
– Pjevački zbor »Mihael Montiljo«40.000,00
 
 
SVEUKUPNO I. – XVIII.46.194.500,00Rekapitulacija raspoređenih sredstava udrugama i ustanovama nacionalnih manjina po nacionalnim manjinama:

Nacionalna manjinaOdobreni iznos u kn
I. Albanci1.355.000,00
II. Bošnjaci2.959.500,00
III. Bugari132.000,00
IV. Crnogorci753.000,00
V. Česi4.240.200,00
VI. Mađari5.977.000,00
VII. Makedonci952.000,00
VIII. Nijemci i Austrijanci910.000,00
IX. Poljaci184.000,00
X. Romi845.000,00
XI. Rusi376.000,00
XII. Rusini923.500,00
XIII. Slovaci1.821.000,00
XIV. Slovenci947.500,00
XV. Srbi13.075.000,00
XVI. Talijani8.730.000,00
XVII. Ukrajinci1.025.800,00
XVIII. Židovi988.000,00
UKUPNO46.194.500,00


VI.

Na temelju ove Odluke Savjet za nacionalne manjine zaključit će s udrugama i ustanovama nacionalnih manjina iz točke V. ove Odluke ugovore o financijskoj potpori programa udruga i ustanova iz sredstava Državnog proračuna za 2021. godinu kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

VII.

Sredstva iz točke V. ove Odluke doznačivat će se račun udruga i ustanova nacionalnih manjina prema zahtjevima Savjeta za nacionalne manjine.

Sredstva za sufinanciranje programa doznačivat će se kvartalno, po 1/4 ukupno odobrenog iznosa, na transakcijski račun udruge ili ustanove nacionalne manjine, u skladu s mogućnostima izvršenja Državnog proračuna i prema planiranoj dinamici provedbe financiranih programa, osim sredstava za akontaciju za prva tri mjeseca 2021. godine koja se isplaćuju na temelju predugovora koji se sklapaju između Savjeta za nacionalne manjine i udruge ili ustanove nacionalne manjine.

VIII.

Sredstva raspoređena ovom Odlukom koriste se sukladno Kriterijima financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologiji praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa (»Narodne novine«, broj 105/16 i 81/20).

IX.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 402-08/21-03/02

Urbroj: 50438/05-21-02

Zagreb, 14. travnja 2021.

Predsjednik Savjeta
Aleksandar Tolnauer, v. r.