Odluka o izmjeni Odluke o upisu ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u Registar ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2021. godini

NN 42/2021 (21.4.2021.), Odluka o izmjeni Odluke o upisu ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u Registar ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2021. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

829

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19), u vezi s člankom 2. stavkom 2. Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli Državne kvote u 2021. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) (»Narodne novine«, broj 7/21) te člancima 4. i 5., člankom 7. stavkom 6. i člankom 9. Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima i uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote (»Narodne novine«, br. 20/19, 77/19 i 147/20), ministrica poljoprivrede donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O UPISU ULOVNIH RIBARSKIH PLOVILA UDIČARSKIM ALATIMA U REGISTAR ICCAT-a (ICCAT RECORD OF BFT CATCHING VESSELS) U 2021. GODINI

I.

U točki II. Odluke o upisu ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u registar ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2021. godini (»Narodne novine« br. 12/2021) redak pod rednim brojem 8. mijenja se i glasi:

8.HRV000016180179674-KŽATEU0HRV003277,390

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/21-01/178
Urbroj: 525-13/0737-21-3
Zagreb, 13. travnja 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.