Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zagrebačke županije

NN 43/2021 (23.4.2021.), Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zagrebačke županije

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

845

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraz­nih bolesti (»Narodne novine«, broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20 i 134/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, broj 47/20) i u vezi s člankom 5. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, broj 134/20), članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) te članka 9.a Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20 i 42/20), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 23. travnja 2021., donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O UVOĐENJU NUŽNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA PODRUČJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

I.

Na prijedlog Stožera civilne zaštite Zagrebačke županije u Odluci o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zagrebačke županije (»Narodne novine«, broj 37/21) točka IV. mijenja se i glasi:

»Nužne epidemiološka mjere iz ove Odluke određuju se u trajanju do 9. svibnja 2021.«

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 26. travnja 2021.

Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-21-350
Zagreb, 23. travnja 2021.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.