Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Požeško-slavonske županije

NN 43/2021 (23.4.2021.), Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Požeško-slavonske županije

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

847

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i u vezi s člankom 5. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 134/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 23. travnja 2021., donosi

ODLUKU

O UVOĐENJU NUŽNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA PODRUČJE POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

I.

Na prijedlog Stožera civilne zaštite Požeško-slavonske županije uvode se nužne epidemiološke mjere za područje Požeško-slavonske županije.

II.

Nužne epidemiološke mjere iz točke I. ove Odluke su:

– preporuka jedinicama lokalne samouprave s područja Požeško-slavonske županije da obustave iznajmljivanje i drugo korištenje društvenih domova i drugih objekata u svojem vlasništvu za sve vrste privatnih okupljanja

– obveza poslodavaca da u svojim prostorima provode pojačanu kontrolu pridržavanja svih epidemioloških mjera

– na svim javnim događanjima i okupljanjima (manifestacije, priredbe, mise, obredi, sportska natjecanja i druga društvena i javna okupljanja) obavezno je pridržavanje epidemioloških mjera te uputa i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

– organizatori svih javnih događanja i okupljanja koja su dopuštena i vlasnici ugostiteljskih objekata kojima je dopušteno pružanje ugostiteljskih usluga na otvorenim prostorima obvezni su provoditi pojačani nadzor pridržavanja propisanih epidemioloških mjera na tim okupljanjima odnosno prostorima ugostiteljskih objekata

– preporuka jedinicama lokalne samouprave s područja Požeško-slavonske županije za pojačani nadzor pridržavanja uvedenih nužnih epidemioloških mjera koje se odnose na javna događanja i okupljanja, privatna okupljanja te rad trgovačkih centara i ugostiteljskih objekata angažiranjem dodatnih snaga komunalnog redarstva i civilne zaštite.

III.

Zadužuju se stožeri jedinica lokalne samouprave za pojačani nadzor pridržavanja propisanih epidemioloških mjera.

IV.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Požeško-slavonske županije (»Narodne novine broj 116/20).

V.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 24. travnja 2021.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-20-352

Zagreb, 23. travnja 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.