Odluka o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine

NN 43/2021 (23.4.2021.), Odluka o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

853

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine« broj 66/91 i 73/91) i članka 21. Statuta Hrvatske gospodarske komore (»Narodne novine« broj 39/16), Skupština Hrvatske gospodarske komore na 10. sjednici 13. travnja 2021. donosi

ODLUKU

O PRIVREMENOM UKIDANJU OBVEZE PLAĆANJA ČLANARINE

Članak 1.

Zbog katastrofe uzrokovane razornim potresom 29. prosinca 2020. godine, s epicentrom u blizini Grada Petrinje, privremeno se ukida obveza plaćanja članarine za članice Hrvatske gospodarske komore sa sjedištem na području Sisačko-moslavačke županije, kojima je onemogućeno redovito poslovanje uslijed posljedica potresa.

Članice Hrvatske gospodarske komore sa sjedištem na području Karlovačke i Zagrebačke županije, kojima je zbog nastanka štete prouzročene potresom onemogućeno redovito poslovanje, osloboditi će se plaćanja članarine za utvrđeno razdoblje temeljem odobrene prijave o postojanju štete od prirodne nepogode.

Članak 2.

Ovom Odlukom privremeno se, do roka njezinoga važenja, stavljaju izvan snage odredbe Odluke o financiranju Hrvatske gospodarske komore, kojima se propisuje obveza, visina i način plaćanja članarine za članice Hrvatske gospodarske komore iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. travnja 2021. godine do 30. lipnja 2021. godine.

Klasa: 023-02/21-01/5
Urbroj: 311-02-00-00-21-4
Zagreb, 13. travnja 2021.

Predsjednik
dr. sc. Luka Burilović, v. r.