Odluka o imenovanju članova Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj

NN 44/2021 (26.4.2021.), Odluka o imenovanju članova Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj

HRVATSKI SABOR

857

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 11. stavka 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Repub­like Hrvatske, 60/15. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 131/17.) Hrvatski sabor na sjednici 23. travnja 2021. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST, VISOKO OBRAZOVANJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

I.

Za člana Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj iz redova znanstvenih savjetnika u trajnom zvanju imenuje se:

– dr. sc. ZDENKO FRANIĆ.

II.

Za članove Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj iz redova redovitih profesora u trajnom zvanju imenuju se:

– prof. dr. sc. TOMISLAV DOBRANIĆ

– prof. dr. sc. MILAN ORŠANIĆ

– prof. dr. sc. ALEN STOJANOVIĆ.

III.

Za članove Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj iz redova profesora visokih škola imenuju se:

– dr. sc. SANJA GONGETA

– dr. sc. ĐURO NJAVRO.

IV.

Za člana Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj iz redova osoba iz područja gospodarstva imenuje se:

– MLADEN PEJKOVIĆ.

V.

Za člana Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj iz redova osoba iz poduzetništva imenuje se:

– mr. sc. ROBERTO KUTIĆ.

VI.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/21-07/36

Zagreb, 23. travnja 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.